User Headline Image

Trang Quynh

Chuyên nghiên cứu và điều chế dược liệu thiên nhiên, với thành phẩm : cao dược liệu , [nguyên liệu dược](http://novaco.vn/nguyen-lieu-duoc-pham-thuc-pham-chuc-nan...

3Lists 3Favorites 0Followers 0Following Activity
8Views