List Headline Image
Updated by Trang Quynh on Jun 17, 2023
 REPORT
Trang Quynh Trang Quynh
Owner
1 items   1 followers   1 votes   21 views

Cao dược liệu

Như chúng ta đã biết GMP (Good Manufacturing Practice) là một hệ thống quy tắc và quy trình được thiết kế để đảm bảo rằng các nhà máy gia công thực phẩm chức năng đáp ứng được các yêu cầu cao nhất về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Điều sau đây có thể góp phần tạo nên sự khác biệt của một nhà máy gia công thực phẩm chức năng đạt chuẩn GMP:

Gia công thực phẩm chức năng

Gia công thực phẩm chức năng