User Headline Image

PGS.TS Đinh Đinh Thế Hanh

PGS.TS Đinh Thế Hanh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc Tế Sài Gòn phụ trách công tác nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, quản lý chất lượng dạy và học.

2Lists 2Favorites 0Followers 0Following Activity
1Views