User Headline Image

serderehi

پرورش گوسفند زنده دارای سود و مزایای فراوانی می باشد. یکی از این موارد نگهداری دام های زنده با هزینه کم می باشد. تامین هزینه تغذیه آن ها بسیار کم است. با این دیدگاه اکثر افراد گمان می کنند تمامی گوسفندان دارای خصوصیات مشابه هستند، پس نگهداری آن ها یکسان است. شهروندان محترم جهت تهیه دام سالم به مراکز عرضه بهداشتی دام مراجعه و از خرید دام زنده از کنار معابر عمومی و خیابانها و افراد غیر مجاز جدا خوداری فرمائید. تهیه دام سالم ما بصورت 24 ساعته آمادگی دریافت سفارش و تحویل دام و گوسفند زنده در هر ساعت از شبانه روز که شما تعیین میکنید را داریم. کافیست با شماره 09123590824, 02144020562 تماس بگیرید.

بیشتر افراد گمان می کنند هدف از پرورش دام های زنده به ویژه گوسفندان استفاده از گوشت و شیر آن ها می باشد.

این تصور بسیار نادرست است و می توان گفت نگهداری دام های زنده دارای مزایای بسیار زیادی بوده،؛ که در متن زیر به تعدادی از ان ها اشاره خواهیم کرد

بعد از ذبح کردن، می توان سریعا آن را در بازار به قیمت خوبی بفروشیم

پشم آن ها در صنایع نساجی و فرش بافی کاربرد دارد

از شیرشان می توان لبنیات تهیه کرد

می تواند سبب گسترده شدن زمین های زراعی و مراتع طبیعی شود.

در تهیه کودهای شیمیایی کاربرد دارند.

4Lists 4Favorites 0Followers 0Following Activity
5Views