User Headline Image

phanmembhxh

Phần mềm bảo hiểm xã hội eBH triển khai chính thức theo mô hình IVAN được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng số 04092015/HĐ-BHXH-TSD ngày 07/09/2015.

Chi tiết

6Lists 8Favorites 1Followers 1Following Activity
45Views
 1. bhxh.edu.vn
  19    1    29   
 2. Phần mềm BHXH
  10    1    25   
 3. Phần mềm BHXH
  3    2    17   
 4. Bảo hiểm xã hội EBH
  10    2    36   
 5. Bảo hiểm y tế
  2    2    17   
 6. BHXH Bảo hiểm xã hội
  4    1    42   
 7. Làm bảo hiểm
  9    1    33   
 8. Bảo hiểm xã hội
  3    1    38