List Headline Image
Updated by Daniel Billing on Jan 12, 2015
 REPORT
11 items   1 followers   1 votes   73 views

ITSM verktyg Sverige

Här är en lista på ITSM verktyg i sverige.
Listan innehåller verktyg som säljs aktivit i sverige. dvs att det finns sälj organisation och implementation/support kompetens på svenska.
Rösta på de verktyg som du har egen erfarenhet av, som användare eller implementatör.
Vänd er till listägren om ni saknar ett verktyg eller vill ändra informationen

Topdesk

TOPdesk makes ITIL-based service management software for IT, Facilities Management, and eHRM help desks. Our award-winning solution helps you process questions, complaints and malfunctions. Optimize your services with a user-friendly application, experienced consultants and expert support. Raising your service levels and reducing your workload has never been easier.

1

ServiceNow

ServiceNow

ServiceNow är en marknadsledande leverantör av molnbaserad (Software-as-a-Service (SaaS)) Service Management-plattform.
IT Service Automation från ServiceNow är en molnbaserad applikationsplattform, som ger möjlighet att konsolidera och automatisera processtöd och tjänster för företag och organisationer.

2

Easit ServiceDesk

Easit ServiceDesk

Easit ServiceDesk är ett itsm-verktyg som levereras ”out of the box”. Verktyget innehåller ett tiotal verifierade ITIL-processer. Verifieringen är ett resultat av ett gediget analysarbete och noggranna tester uförda av företaget Pink Elephant på uppdrag av Axelos, som i sin tur står bakom ramverket ITIL. Verifieringen PinkVERIFY™ 2011 innebär en detaljerad genomgång av produkten samt ett säkerställande av att all funktionalitet är dokumenterad.

Nilex Pro

En flexibel Service Management lösning för alla företag att komma igång med ärende och- inventariehantering. NilePro ® innehåller allt du behöver för att förbättra dina kundkontakter och likställa dina processer med verksamheten

VisionFlow

VisionFlow is a powerful tool for delivering great support to your customers or end-users of your products or services. Not only is our software easy to use but also very flexible and highly configurable. You can get started quickly by using a very simple set-up or make it as advanced as you like.

Remedy ITSM suite

BMC Remedy IT Service Management, now with Smart IT, revolutionizes enterprise service management. Delivered on-premises or in the cloud, Remedy ITSM is a configurable and extensible platform radically redesigned to meet the needs of any transformative IT organization.

Remedy force

Remedyforce is the game-changing IT Service Management (ITSM) solution that frees IT professionals from time - and cost-consuming tasks.

A Complete ITSM Offering
Remedyforce ITSM capabilities come from industry expert BMC. The ITSM market pioneer, BMC delivers a comprehensive feature set, that addresses customer requests effectively and efficiently—improving business productivity and user satisfaction.

The Power of the Platform
Built on the industry’s #1 platform-as-a-service, the Salesforce1 Platform, Remedyforce means quick implementation. Seamless upgrades. No re-coding of your customizations. And a mature platform prepped for other enterprise expansions.

HP Service Anywhare

ITIL based SaaS service desk that brings together a broad range of ITSM capabilities, Big Data and social collaboration to enable your workforce with connected intelligence.

CA Service desk manger

Service desk capabilities, an integral part of the CA Service Management solution, can enable you to deliver efficiencies in IT service management to business consumers, power users and decision makers. Mobility and collaborative self-service capabilities provide a modern user experience for accessing services and performing tasks, which can help drive user adoption, satisfaction and productivity.

Our service desk software provides innovative change management, extensive automation and software-as-a-service (SaaS) and on-premises delivery models that help enable a proactive approach to IT service management and reduce business costs and risk.

10

Efecte

Efecte

Efecte’s easy-to-use service desk with its pre-configured views according to ITIL processes. Allow service desk personnel to create their personalized views on hot issues. Share best-in-class views to all service desk users.

11

Marval MSM

Marval MSM

MSM används som ett servicedesk-, helpdesk- och kundservicesystem för ärendehantering och stöttar samtliga processer inom ITIL®, tillsammans med nya ITIL®. Samtidigt är det ett generellt system som kan användas inom alla typer av verksamheter som behöver snabb och effektiv ärendehantering och systemstöd i kundservice. Exempel på användningsområden är IT Service Management, Outsourcing Management, Facility Management, etc.