User Headline Image

Trung Tâm Genplus

Trung Tâm Genplus có nhiều năm phát triển về xét nghiệm ADN, xét nghiệm NIPT, xét nghiệm Gen tại Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác.

3Lists 3Favorites 0Followers 0Following Activity
4Views
  1. Xét nghiệm NIPT
    4    1    24   
  2. Xét nghiệm ADN
    0    1    23   
  3. Xét nghiệm Gen
    0    1    6