User Headline Image

Đánh bóng sàn bê tông

BTMDANANG chuyên thi công mài sàn bê tông, đánh bóng sàn bê tông, xoa nền sàn bê tông, rải tăng cứng hardener, mài lộ cốt liệu, mài lộ đá mi,mài hạ cốt nền
Công ty bê tông Đà Nẵng
Địa chỉ: K62/27 Lê Cơ, Hoà Cường Bắc, Hải Châu,
Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại: 0767599014

0Lists 0Favorites 0Followers 0Following Activity
0Views

No Faves Yet!