User Headline Image

boyettemarsh701

חברת התמלול
המשתמש בשירותי תמלול יתכן שזה בגלל מקרים שונים.

מה הוא תמלול?
התמלול הוא העברת קבצי אודיו לטקסט.
מי שעוסק במלאכה זו של התמלול, מכונה מתמלל.
אם הינכם חפצים בתמלול מדויק ואיכותי, כ...

0Lists 0Favorites 0Followers 0Following Activity
0Views