List Headline Image
Updated by Michaela Sti on Jan 05, 2016
Headline for Verktyg för formativ bedömning!
 REPORT
Michaela Sti Michaela Sti
Owner
17 items   2 followers   0 votes   471 views

Verktyg för formativ bedömning!

För att förstärka och effektivisera formativ bedömning i undervisningen kan du använda digitala verktyg. I denna lista hittar du både webbsidor och appar, dock absolut inte alla som jag skulle vilja ha med - men då skulle listan bli alldeles för lång! Jag skulle ändå vilja slå ett slag för några delar som inte är med i denna lista, och det är publicering... Ett sätt att göra elevers arbete viktigt och på riktigt är att låta det bli synligt för andra. Detta kan du exempelvis göra genom att skapa en klassblogg eller ett Youtube-konto. Det finns olika webb-tjänster för att skapa en egen blogg: Blogg.se, Blogspot.com, wordpress.com. I Lpf 11 sidan 14 står det:
Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Framsida | Bedömning för lärande

Vi på Pedagogiskt Centrum arbetar med skolutveckling. Vi menar att bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som lika mycket handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet.

critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger

Featuring Ron Berger from Expeditionary Learning. Produced by David Grant www.elschools.org www.realschoolchange.org Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/Cxrm/

Formativ bedömning - mitt specialpedagogiska perspektiv

Formativ bedömning som del i ett inkluderande arbetssätt

Teacher's Pick, 22:-

Låt appen välja namn på eleverna i stället för att de räcker upp handen (No hands up).

Kahoot!

Kahoot! är en interaktiv frågesport. Du som lärare skapar frågor och svarsalternativ på getkahoot.com som eleverna sedan svarar på genom att koppla upp sig med sina iPads eller smartphones. Spelet kan användas för att se om alla hänger med i det som du gått igenom på lektionen, vilken förförståelse eleverna har kring ett kommande arbetsområde; det finns oändliga användningsområden. Och, eleverna älskar att spela!

6

Padlet

Padlet

Padlet - arbetsyta där flera kan samarbeta genom att skriva, lägga upp dokument och filmer/foton. Det fungerar fint både på dator och iPad.

Anwergarden

Använd ordmoln för att se om eleverna har förstått ämnet eller genomgången. Läraren ställer en fråga som eleverna svarar på och skriver in. Finns både som webbplats och som App

Educanon - Playposit

Använd redan färdiga inspelade föreläsningar och genomgångar eller undervisande filmer och lägg till frågor, bilder, faktarutor, länkar mm

Plickers - responssystem

Ett responssystem som passar när enbart läraren har tillgång till en digital enhet, exempelvis Smart telefon eller en iPad. Läraren kan snabbt kolla av om eleverna har förstått genomgången/innehållet av lektionen, eller använda det som ett röstningsverktyg. Läraren använder sin enhet som en läsare och eleverna har lappar med individuella figurer som kan avläsas av läraren

10

Google Forms

Google Forms

Använd formuläret som exit-tickets, självreflektion, utvärdering, anmälningslistor, prov etc, etc

TitanPad

Samarbeta och skriv samtidigt i samma dokument. Varje deltagare har sin egen färg (8 olika färger).

TodaysMeet

En sida där man har möjlighet att skapa sin eget chatt-rum i klassrummet. Använd det för klassråd, checka av förförståelse för ett ämne eller diskutera ett ämne - det finns många användningsmöjligheter!

Shadow Puppet

Redovisa genom att göra en egen film! Lägg till foton och filmer, spela in en berättelse till dem. Samtidigt som du spelar in kan du rita, zooma och skriva till text på dina bilder.

Flubaroo

Flubaroo är ett tillägg i Google kalkylark som gör det möjligt att göra självrättande prov. Läs gärna mer om användningsområdena på IKT-pedagogernas sida!

Mentimeter

Mentimeter är en gratis webbtjänst som kan användas för att ställa snabba frågor till eleverna för att få syn på lärandet. Resultatet syns i realtid på skärmen

Educreations

Interaktiv whiteboard som passar både för läraren och eleven. På whiteboarden kan du lägga till film och foton, rita direkt på skärmen, eller lägga till text. Samtidigt som du pratar till dina bilder spelar du in, som i slutändan blir en film som kan delas med andra. För eleven kan det vara ett bra sätt att redovisa och för läraren ett enkelt sätt att "flippa" (läs mer om Flipped Classroom här)

Screencastomatic

Spela in det du gör på datorskärmen (skärminspelning) för att göra instruktionsfilm eller en flipp