List Headline Image
Updated by Teknologirådet on Apr 20, 2021
Headline for Mobile helseløsninger
 REPORT
88 items   3 followers   28 votes   6.32k views

Mobile helseløsninger

//Denne listen blir ikke lenger oppdatert. Siste endring ble gjort i 2017//

Teknologirådet har i forbindelse med vårt prosjekt «Mobil helse» utarbeidet en liste over mobile helseløsninger som kan gjøre helsemålinger og selvtester.

Listen er ikke et uttrykk for Teknologirådets anbefalinger, men en oversikt både over løsninger som er tilgjengelige på markedet allerede, og som er under utvikling, med opplysninger om hva de kan brukes til og om de er godkjent i EU eller USA.

Under merkelappen «Filter» kan du filtrere bl.a. på om utstyret er tilgjengelig i Norge eller utlandet, godkjent av det amerikanske Food and Drug Administration (FDA), CE-merket, og hvilken sykdom det gjelder for.

Listen er ikke uttømmende, og oppdateres stadig.

Vi ønsker å dele og bygge opp informasjonen sammen med publikum. Du kan lese mer om hvordan du kan bidra her.

1

Withings blodtrykksmåler

Withings blodtrykksmåler

Withings blodtrykksmåler er et apparat som trådløst kan måle blodtrykk og puls.

Hvordan brukes det?
Brukeren måler blodtrykk og puls selv, og sender resultatene til en mobil-app som viser resultatene målt over tid. Verdiene kan også deles med helsepersonell eller andre mobil-apper, som kan gi en vurdering eller sammenstille dem med andre helsedata.

Status
Tilgjengelig via nett i Norge.
• Blodtrykksmåleren er typegodkjent av FDA i USA (FDA 510(k)).
Tilfredsstiller kravene i EUs direktiv for medisinsk utstyr, dvs utstyret er CE-merket.
• Withings leverer flere produkter for å gjøre egenmålinger; vekt, pulsklokker, aktivitetsmålere og flere mobil-apper.

Aktuelt
• Selskapet ble i april 2016 kjøpt av Nokia.

2

Embrace Watch epilepsiarmbånd

Embrace Watch epilepsiarmbånd

Embrace Watch fra Empatica er et armbånd som måler bl.a. psykologisk stress, søvn og fysisk aktivitet, og er utviklet for å hjelpe personer med epilepsi å oppdage anfall tidlig og varsle pårørende om hjelp.

Hvordan brukes det?
Embrace Watch måler søvn, fysisk aktivitet og stressnivå ved elektrodermal aktivitet målt fra hudoverflaten ved hjelp av ulike sensorer. Dette gjør at mulige epileptiske anfall kan oppdages tidlig. Empatica Alert-app varsler pårørende på SMS eller telefon når brukeren trenger hjelp. Om armbåndet oppdager et mulig anfall vil det vibrere, og brukeren vil ha mulighet til å melde om falsk alarm. Om dette ikke gjøres, varsler Embrace Watch pårørende om situasjonen via appen. Flere pårørende kan registreres til samme bruker. Om et anfall intreffer bes pårørende gi respons på om de har mulighet til å hjelpe.

Empatica er et spin-off-selskap fra Massachussettes Institute of Technology (MIT), og et forskningsprosjekt som opprinnelig skulle måle stressnivå hos barn med autisme.

Status
• Armbåndet er i salg for omtrent $200
• Prosjektet er finansiert gjennom en crowdfunding-kampanje, og nådde sitt mål på $ 100.000 etter de første 24 timene. I løpet av 60 dager hadde prosjektet samlet inn over $ 500.000.

Aktuelt
• Det er skrevet flere saker om Embrace Watch i media, blant annet av MIT Technology Review, Forbes og Time.
På Empaticas blogg legges det ut nyheter om prototyper, testing og videreutvikling av Embrace Watch.

3

iHealth Align glukosemåler

iHealth Align glukosemåler

iHealth Align kan måle blodsukker, og består av en glukosemåler, teststriper og en mobil-app.

Hvordan brukes det?
Brukeren tar en dråpe blod på en liten teststripe, som settes inn i iHealth glukosemåleren. Glukosemåler kobles til smarttelefonen, enten via hodetelefonutgangen eller trådløst, og dataene vises i en mobil-app. Brukeren kan selv følge med på måleresultatene eller sende dem videre til sin lege.

Status
• Glukosemåleren er tilgjengelig via nett i Norge, og appen kan lastes ned fra Apples App Store og Google Play.
• Glukosemåleren er FDA 510K-godkjent
• iHealth Align har også en portefølge av sensorer som kan gjøre ulike målinger av kroppen, som aktivitets- og søvnmonitor, pulsoksimeter, blodtrykksmålere og vekter.

4

Digidoc pulsoksymeter

Digidoc pulsoksymeter

Digidoc Pulse Oximeter er en mobil-app som kan måle oksygenmetning og hjerterytme.

Hvordan brukes det?
Digidoc Pulse Oximeter bruker smarttelefonens blits og kamera til å måle oksygenmetning, og kan i tillegg måle hjerterytmen. Man plasserer fingertuppen foran kameraet, og pulsen og oksygennivået vil vises i mobil-appen. Mobil-appen kan også vise historiske data.

Status
• Tilgjengelig i Apples App Store
• Mobil-appen markedsføres til treningsbruk og krever derfor ikke godkjenning.

5

First Derm teledermatologi

First Derm teledermatologi

First Derm tilbyr en anonym betalingstjeneste der hudleger gir en vurdering og anbefalt oppfølging av et hudproblem over nett.

Hvordan brukes det?
En bruker som bekymrer seg over et hudproblem kan ta et nærbilde og et oversiktsbilde av problemet med mobilkameraet. Bildene sendes sammen med tekstlig tilleggsinformasjon til en ekspert som gjør en medisinsk vurdering og gir anbefalt oppfølging. Tiden det tar før man får et svar er avhengig av hvor mye man betaler for tjenesten. Svar innen 24 timer koster 40 dollar. Tjenesten tilbyr vurdering av flere typer hudsykdommer og allergiske reaksjoner.

Status
• First Derm-appen er tilgjengelig i Apples App Store og Google Play.
First Derm-appen er CE-merket i Europa.
• Det svenske selskapet iDoc24 tilbyr en oppfølgingstjeneste for deres kunder som bruker FirstDerm-appen.

6

Handyscope dermatoskop

Handyscope dermatoskop

Handyscope er en dermatoskopisk linse til smarttelefonen som kan brukes til å ta bilder av mistenkelige føflekker.

Hvordan brukes det?
Med linsen festet til kameraet på en smarttelefon kan man ta bilde av en mistenkelig føflekk. Linsen kan lyssette og forstørre bildet av en føflekk opp til 20 ganger, som vises på skjermen på telefonen. En lege kan analysere føflekken der og da, eller den kan sendes til en annen ekspert for en ”second opinion”. Gjennom fildelingssystemet FotoFinder Hub kan man be om å få bildene vurdert av en av dermatologene i deres nettverk.

Utstyret og tjenesten som gir en «second opinion» er først og fremst rettet mot leger, men de kan også brukes og kjøpes av enkeltpersoner.

Status
Tilgjengelig i Norge over nett.
• Handyscope er CE-sertifisert (Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit; Certificate of marketability, mai 2011).
• Handyscope er i prosess for FDA-godkjenning.
Scan-med tilbyr en abonnementsbasert dermatologitjeneste der internasjonale eksperter gir en «second opinon» av mistenkelige bilder.

7

SkinVision føflekk-app

SkinVision føflekk-app

SkinVision er en mobil-app som kan analysere bilder av en mistenkelig føflekk tatt med smarttelefonens kamera.

Hvordan brukes det?
SkinVision gjør dataanalyse av bildet for å avdekke risiko for føflekkreft. Brukeren blir varslet med et grønt, gult eller rødt lys, og hvis hun får gult eller rødt lys blir hun anbefalt å kontakte lege.

SkinVision mener selv at appen kan forutsi alvorligheten i en føflekk med 70 prosent sikkerhet. Selskapet anbefaler at appen kun brukes for å kunne oppdage risiko for føflekkreft tidlig, som et supplement framfor en erstating av eksisterende medisinske metoder.

Status
• SkinVision-appen kan lastes ned i Apples App Store og Google Play.
• SkinVision er CE-merket i Europa.

Forskning
En studie sponset av SkinVision viser sensitivitet på 73% og spesifisitet på 83% (til sammenligning hevder de at kliniske diagnoser hos dermatolog gir en sensitivitet på 88% og spesifisitet på 97%). En kritisk gjennomgang av den samme studien viser imidlertid at den overser kreft hos 18% og overdiagnostiserer 51% av brukerne. Hudlegene i samme undersøkelse overså bare 3% og overdiagnostiserte 15%.

8

UMSkinCheck føflekk-app

UMSkinCheck føflekk-app

UMSkinCheck er en mobil-app som vurderer risiko for føflekkreft over tid, der brukeren tar bilder av hele kroppen med smarttelefonens kamera.

Hvordan brukes det?
I appen blir brukeren bedt om å ta 23 bilder av huden over hele kroppen, som vil kreve at noen andre enn brukeren selv tar bildene. Mobil-appen analyserer endringer i føflekker over tid for å identifisere mistenkelige funn, og minner brukeren på å ta nye bilder med jevne mellomrom. UMSkinCheck inkluderer også en quiz om risikovurderinger, eksempler på hudlesjoner og påminnelser på å se etter tegn på kreft.

Status
• UMSkinCheck er tilgjengelig i Apples App Store.
• UMSKinCheck er utviklet ved Universitetet i Michigan

Aktuelt
• Mobil-appen er blitt anbefalt av en dermatolog fordi den analyserer endringer i føflekker over tid i stedet for å analysere enkeltføflekker.

9

PoopMD

PoopMD

PoopMD er en mobil-app som ved bildeanalyse av fargen på babyers avføring skal kunne oppdage fare for leversykdom som bilitær atresi.

Hvordan brukes det?
Foreldrene tar bilde av avføringen til babyen med mobilkameraet. Lys, leire-farget avføring, også kalt akolisk avføring, hos en baby kan indikere redusert flyt av galle fra leveren (kolestase). Dette kan indikere leversvikt som bilitær atresi. Analyse av fargen på avføringen kan dermed gi indikasjon på leversykdom. PoopMD-appen kan analysere avføringens farge for å vurdere risiko for levesvikt og gi råd om hvorvidt foreldrene bør kontakte lege.

Status
Tilgjengelig i Apples App Store.
• Applikasjonen er en prototype som er utviklet ved John Hopkins barnesenter i USA.

Forskning
Studier viser lovende resultater: Av 34 bilder av normal avføring og 7 bilder av akolisk avføring, ble all akolisk avføring identifisert riktig, mens tre bilder av normal avføring ble identifisert som ubestemmelige (100% sensitivitet, 89% spesifisitet). Tester som ble gjort under hhv varierende lysforhold og av ikke-helsepersonell kunne imidlertid ikke vise til så gode resultater. Studien konkluderer likevel med at PoopMD kan være et verdifullt verktøy for å hjelpe foreldre identifisere akolisk avføring, og vurdere hvorvidt de bør oppsøke lege for å få en vurdering.
• Mer informasjon her: Imedical apps, juli 2007.

10

DermLite dermatoskop

DermLite dermatoskop

DermLite består av ulike tilleggslinser til smarttelefonen, som kan forstørre bilder av for eksempel føflekker.

Hvordan brukes det?
Legen tar bilde med tilleggslinsen på smarttelefonen, f.eks. av en mistenkelig føflekk eller et hudproblemer. DermLite-appen tar i mot bildene og kan dele dem videre med f.eks. en dermatolog for å få en vurdering.

DermLite tilbyr flere tilleggslinser, bl.a.: DermLite Connection Kit og DermLite HÜD. Bildene deles gjennom plattformen FotoFinder Hub.

Status
• Flere DermLite-linser er tilgjengelige via nett i Norge.
• Mobil-appen er tilgjengelig i Apples App Store.
• Selskapet har også en app; DermLite X, som er rettet mot konsumenter.

11

Eko Core digitalt stetoskop

Eko Core digitalt stetoskop

Eko Core er et digitalt stetoskop som gjør om analoge hjertelyder (som fanges opp av et vanlig stetoskop) til digitale signaler.

Hvordan brukes det?
Eko Core festes til stetoskopet, og legen "lytter på hjertet" slik de er vant til. Eko Core gjør om de analoge hjertelydene til digitale signaler. De digitale signalene overføres trådløst til smarttelefonen, der de kan lagres i journalen, høres på nytt og deles med andre. I første omgang er dette tenkt for leger som kan få en «second opinion» fra en ekspert et annet sted. Hjerteekspertise kan dermed bli mer tilgjengelig.

Status
• Stetoskopet er i følge selskapet godkjent av FDA.

Aktuelt
• Selskapet jobber med å utvikle en algoritme som analyserer signalene automatisk for å avdekke unormal hjerterytme. De jobber med å få godkjent denne algoritmen, bl.a. ved å gjennomføre kliniske studier.
Les mer om Eko Core her (The Washington Post).

12

Apple Watch

Apple Watch

Apple Watch er en klokke som kan måle bl.a. skritt, temperatur og puls, og etter hvert kanskje pulsoksymetri.

Hvordan brukes det?
Gjennom sensorer måler Apple Watch bl.a. skritt, temperatur og puls. Klokken kan måle og loggføre aktivitetsnivået gjennom dagen og over lengre perioder, og oppmuntre brukeren til å være i bevegelse.

Status
Tilgjengelig i Norge.
• Apple har to egne mobil-apper som måler pulsen; HeartRateGlance og Workout. Disse to appene er ment for å måle treningseffekt og er derfor ikke klassifisert som medisinsk utstyr. Det kreves derfor ikke at de godkjennes av FDA eller sertifiseres med CE-merket.
• Apple ønsker ikke at Apple Watch skal klassifiseres som medisinsk utstyr, men at det er tredjepartsapplikasjonene som eventuelt klassifiseres som medisinsk utstyr dersom de tilfredsstiller kravene. Det finnes flere mobil-apper fra tredjeparter i kategorien "health and fitness" som bruker data fra Apple Watch.

13

Dexcom glukosemåler

Dexcom glukosemåler

Dexcom Continouos Glucose Monitoring er en glukosemåler som består av en sensor som settes rett under huden, en liten sender og en mottaker som kontinuerlige måler blodsukker.

Hvordan brukes det?
Sensoren settes rett under huden. Målingene plukkes opp av en sender som festes over sensoren, og måleverdiene sendes trådløst til en mottaker. Resultatene kan ses på et display på mottakeren, og kan overføres til en egen mobil-app på brukerens telefon. Resultatene kan overføres til omsorgspersoner eller helsepersonell som følger opp personen. Kontinuerlige målinger gjør at personer med diabetes kan følge med på utviklingen av glukoseverdiene og se trender i stigende eller synkende nivåer. Brukeren kan raskt endre dosen med insulin ved behov og dermed få mer presise insulindoser.

Status
Tilgjengelig i Norge.
Versjon som overfører verdiene til dedikert mottaker er godkjent av FDA.
Versjon som overfører verdiene til en mobil-app er godkjent av FDA
Selskapet utvikler en versjon som kan sende resultatene til smartklokker.

14

HeartAge hjertekalkulator

HeartAge hjertekalkulator

HeartAge er en tjeneste som kan beregne hjertets alder.

Hvordan brukes det?
Testen kan gjennomføres på HeartAge sine hjemmesider. Hjertets alder beregnes basert på informasjonen brukeren oppgir om alder, kjønn og arvelige hjertesykdommer, samt biologiske målinger som blodtrykk og kolesterolnivå. Med utgangspunkt i resultatene gis det råd om brukeren bør ta kontakt med lege.

Status
• Tjenesten tilbys i dag av World Heart Organisation
• Helsemyndighetene i Storbritannia (NHS) tilbyr en lignende tjeneste; Heart Age .

15

MultiBit synstest

MultiBit synstest

MultiBit er en app hvor du kan gjennomføre en synstest gjennom å identifisere tall som vises i appen.

Hvordan brukes det?
Appen MultiBit kan gjennomføre en synstest for å måle pasientens visus (synsskarphet), som tradisjonelt foregår hos øyelege eller optiker ved bruk av en tavle som viser bokstavrekker. Ulike tall vises på skjermen av en smarttelefon eller et nettbrett, og brukeren skal fortelle hva han ser.

Øyesykdommen AMD er den vanligste årsaken til tap av sentralsyn hos eldre i vestlege land, og er en kronisk sykdom som krever vedvarende behandling. Tanken bak MultiBit er at pasienter med AMD kan laste ned appen, som deretter aktiveres av legen. På denne måten kan pasienten kontrollere seg selv hjemme. Resultatene fra undersøkelsen sendes automatisk til en database som legen kan lese av, og pasienten kan kalles inn til time etter behov. På denne måten kan MultiBit gi pasienten raskere svar på prøver, frigjøre ressurser hos legen og bidra til kortere ventetid på behandling.

Appen er utviklet av forskere ved Sahlgrenska akademin ved Universitetet i Gøteborg.

Status
• Mobil-appen er tilgjengelig i App Store i Norge, Sverige, Nederland og Storbritannia

Forskning
En studie ved Sahlgrenska akademin ved Universitetet i Gøteborg viste at MultiBit virket bedre enn vanlige synstester, og kunne oppdage endringer i øyets gule flekk tidligere

Aktuelt
NRK publiserte en artikkel om MultiBit 07.02.2016
Forskning.no skrev en sak om appen 07.02.2016

16

EyeHandbook diagnoseverktøy

EyeHandbook diagnoseverktøy

EyeHandbook er en mobil-app som funger som oppslagsverk og diagnoseverktøy for optikere, med 10 ulike synstester.

Hvordan brukes det?
Mobil-appen kan brukes som et oppslagsverk for optikere og som et verktøy for å stille diagnose. Blant funksjonene er også ulike forum for å stille spørsmål og dele kunnskap.

Status
• Mobil-appen kan lastes ned gratis for iOS og Android.

17

Dignio spirometer

Dignio spirometer

Dignio er et norsk selskap som leverer utstyr og tjenester for å følge opp pasienter hjemmefra. De tilbyr bl.a. utstyr for å følge opp KOLS-pasienter hjemmefra.

Hvordan brukes det?
KOLS-pasienter kan måle pust og temperatur ved å bruke spirometer og temperaturmåler hjemme. Pasientene blir enige med helsetjenesten om hvor ofte de skal gjøre målinger. Måleresultatene blir automatisk sendt over til en mobil-app på en mobiltelefon eller et nettbrett. Her kan pasienten selv følge med på måleresultatene samtidig som de blir oversendt til den ansvarlige helsetjenesten. Pasitenten og helsetjenesten kan ha en samtale, f.eks over videotelefon, der de snakker om dagens resultater og dagsformen.

Status
• Bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka startet prosjektet Velferdsteknologi i Sentrum (VIS) tidlig i 2014. Utprøvingen er nå evaluert i en rapport laget for Oslo kommune. Noen konklusjoner er bl.a. at flere av respondentene beskriver at velferdsteknologien har redusert stressnivået knyttet til egen helsetilstand, noe som gjør at de føler seg tryggere. Når teknologien ikke virker som planlagt er effekten imidlertid motsatt og den skaper mer stress og angst.

18

DiaFoto telemedisinsk tjeneste

DiaFoto telemedisinsk tjeneste

DiaFoto prøver ut en telemedisinsk tjeneste som vurderer bilder av diabetesrelaterte fotsår.

Hvordan brukes det?
En sykepleier kommer hjem til pasienter med fotsår og tar bilde av såret med en smarttelefon. Bildet sendes til et diabetes-fotteam på sykehuset for å få en medisinsk vurdering.

Status
• Tjenesten er under utprøving ved Stavanger Universitetssykehus, som skal vurdere om denne type teknologi skal inngå i sykehusets drift. I løpet av 2015 vil prøveprosjektet undersøke om telemedisinsk oppfølging av diabetesrelaterte fotsår er et like godt tilbud som tradisjonell poliklinisk oppfølging i spesialisthelsetjenesten .

19

Kardia EKG- og pulsmåler (tidligere AliveCor)

Kardia EKG- og pulsmåler (tidligere AliveCor)

Kardia (tidligere AliveCor) er et telefondeksel som kan måle hjerterytme (EKG) og puls.

Hvordan brukes det?
Hjerterytme (EKG) og puls måles ved å plassere fingrene på dekselet. Den første målingen blir sendt gratis til en ekspert for å bli analysert. Deretter kan mobil-appen automatisk følge med på og tolke målingene. Man kan i tillegg betale for en tjeneste der man sender resultatene til en hjertespesialist som følger med på og følger opp målingene ved behov.

Status
Dekselet er tilgjengelig i bl.a. USA og Storbritannia, men ikke i Norge foreløpig.
• Mobil-appen er tilgjengelig i Apple App-store og på Google Play, også på norsk.
• Dekselet, mobil-appen og algoritmen er typegodkjent i USA (FDA 510(k)).
• Dekselet, mobil-appen og algoritmen er CE-merket i EU.
En klokkerem til Apple Watch vurderes for å få FDA-typegodkjenning og CE-merket.

Forskning
En studie av Translational Science Institute sin "Wired For Health study" kunne ikke vise til kliniske eller økonimiske fordeler ved å monitorere digitale helsedata. I undersøkelsen målte brukerne både hjerterytme, glukose og blodtrykk over en periode på 6 måneder. En av grunnen til at man ikke kunne finne større fordeler kunne være at undersøkelsen bare varte i 6 måneder.

En studie viser at Kardia EKG-måler på smarttelefon er like god som en standard Holter-monitor.
En undersøkelse (The Journal of the American Medical Association) viser at jevnlige målinger hjemme og egeninnstilling av medisindose var bedre enn legekontroll.
En undersøkelse utført av Tannlege og legemiddelverket i Sverige (TLV) har beregnet kostnadene ved screening av 75-76-åringer i Sverige. Kostnad per QALY er beregnet til 39 000 SEK når en finner 3% med atrieflimmer ved screening. Færre pasienter gir betydelig høyere kostnader.
I følge Kardia (AliveCor) har 30 prosent av AliveCor-brukere fått diagnosen atrieflimmer gjennom deres algoritme. Mer enn halvparten av de som fikk diagnosen fikk den i løpet av en uke etter den første EKG-målingen, og 80 prosent fikk diagnosen i løpet av den første måneden.

Aktuelt
• Flere fagmiljøer i Norge foreslår at helsemyndighetene bør innføre et nasjonalt tilbud om screeningløsninger for atrieflimmer hos personer over 65 år (Dagens medisin, 18.2.2016).
• Stortingsrepresentant Torgeir Michaelsen (AP) har stilt spørsmål til helseminister Bent Høie i Stortinget, feb. 2015 om å utrede muligheten for et screeningprogram for å forhindre hjerneslag.

20

Pulsewave hjerte- og blodtrykksmåler

Pulsewave hjerte- og blodtrykksmåler

Pulsewave kan måle hjerterytme, blodtrykk og pulsvariasjon.

Hvordan brukes det?
Brukere kan måle hjerterytme, blodtrykk og pulsvariasjon hjemme og sende resultatene til en applikasjon, Cloud DX, som tolker resultatene og visualiserer utviklingen av målingene over tid. Brukeren kan skrive ut en rapport og vise til sin lege.

Brukeren kan også koble til vekt og oksymeter

Status
• Utstyret er FDA-typegodkjent.
Utstyret er tilgjengelig over nett, men kan ikke kjøpes fra Norge.

Aktuelt
• Er kvalifisert på top-syv listen til en konkurranse arrangert av Qualcom

21

Cellscope otoskop

Cellscope otoskop

Cellscope Otoscope er et hjemme-otoskop som kan ta bilde fra innsiden av øret om man mistenker ørebetennelse.

Hvordan brukes det?
Otoskopet festes til kameralinsen på en smarttelefon og tar bilder fra innsiden av øret. En egen mobil-app veileder brukeren og bildene kan deles med lege for konsultasjon.

Cellscope garanterer tilbakemelding fra lege innen to timer, og tjenesten koster 10 $ per konsultasjon.

Status
Foreløpig kun tilgjengelig i USA.
• Hjemme-otoskopet er registrert hos FDA som medisinsk utstyr type I.

22

Smart Vision One

Smart Vision One

SVOne fra Smart Vision Labs er en type utstyr for å gjøre synsundersøkelser som kalles ”wavefront aberrometer” og kobles til kameraet på en smarttelefon.

Hvordan brukes det?
SVOne projiserer et rutenett på ca. 100 røde prikker på pasientens netthinne. Kameraet tar bilder av prikkene når lyset reflekteres tilbake, og Smart Vision-appen måler endringen i mønsteret. Hvis flekkene har drevet utover fra det opprinnelige rutenettet er pasienten langsynt, hvis innover, nærsynt. Hvis mønsteret er blitt en oval, har pasienten astigmatisme (en uregelmessig form på hornhinnen eller linsen). Fordi SVOne tar så mange målinger på tvers av øyet, kan også forhold som nattblindhet identifiseres, som kommer fra uskarphet på kanten av hornhinnen.

Utstyret er på størrelse med en pocket-bok og koster $ 4.000. Selskapet hevder at det kan erstatte en maskin som i dag koster $ 20.000. Øyeleger kan med dette utstyret gjøre synsundersøkelser utenfor kontoret og oppsøke dem som ikke har tilgang til en øyelege lokalt.

Status
• SVOne er registrert hos FDA som klasse-1 utstyr (2014).

Aktuelt
• Smart Vision Labs vant i 2013 premie av Verizon Powerful Answers fordi enheten kan hjelpe de fattigste av de fattige til å se.
• SVOene har blitt tatt i bruk i felt i Haiti, Guatemala, Ecuador, Gambia, India og den Dominikanske republikk.

23

iExaminer oftalmoskop

iExaminer oftalmoskop

iExaminer er et såkalt oftalmoskop og en mobil-app som skal gjøre det enklere å oppdage øyesykdommer som grønnn stær (glaukom) og netthinneavløsning.

Hvordan brukes det?
Systemet er i første omgang laget for at trent helsepersonell, som fastlegen, skal bruke det. Brukeren fester et oftalmoskop (PanOptic) til kameraet på mobiltelefonen og tar bilde av øyet til en pasient. iExaminer-appen gjør at brukeren kan se bildet, lagre det og dele det videre med en lege, som kan stille diagnose eller gi en "second opition".

Status
• Oftalmoskopet og appen ble godkjent som medisinsk utstyr av FDA i 2012.
• Utstyret er tilgjengelig for kjøp i Norge ved å ta direkte kontakt med deres norske partner. Mobil-appen kan lastes ned her.

24

BiliCam gulsott-app

BiliCam gulsott-app

BiliCam er en mobil-app som kan vurdere risiko for gulsott hos babyer.

Hvordan brukes det?
Brukeren skriver ut et kalibreringsfargekart som legges på huden til babyen. Deretter tas et bilde av fargekartet mot huden med kameraet på en smarttelefon. Mobil-apppen analyserer bildet for å estimere bilirubin-nivået til babyen og vurdere risikoen for gulsott.

Forskning
De første vurderingene av BiliCam viser bilirubin-nivåer som er like presise som ved undersøkelser med spesialkamera. De samme forsøkene konkluderer med at BiliCam er godt nok for å screene nyfødte for gulsott, men er foreløpig usikre på hvordan brukerfeil påvirker påliteligheten.

25

DoctorMole føflekk-app

DoctorMole føflekk-app

DoctorMole er en mobil-app som lar brukeren ta bilde av mistenkelige føflekker med kameraet på smarttelefonen.

Hvordan brukes det?
Gjennom dataanalyse sjekkes bildene for uregelmessigheter i størrelse, form og kanter. Føflekkene kan sammenlignes over tid for å observere eventuelle endringer. Brukeren kan også kjøpe og koble til et dermaskop til kameralinsen for å få bedre kvalitet på bildene og analysen.

Status
• I første omgang er hensikten å gjøre rask og rimelig screening av personer i rurale strøk og utviklingsland som har dårlig tilgang til medisinske spesialister.