List Headline Image
Updated by Marta Głuszek on Sep 24, 2015
Headline for KREATYWNA CZYTELNIA | NR 3
 REPORT
5 items   3 followers   0 votes   327 views

KREATYWNA CZYTELNIA | NR 3

Lista linków do ciekawych artykułów o kreatywności, rozwoju osobistym, designie oraz lifestylu - 24.09.2015.

Jak stworzyć kobiecy, niewacikowy biznes z duszą?

Podcast: Odtwórz w nowym oknie | Ściągnij (Czas trwania: 1:16:12 - 70.6MB) Z jakimi wyzwaniami borykają się kobiety, które próbują uruchomić firmę opartą na pasji? - o tym rozmawiam z Agatą Dutkowską z Latającej Szkoły. Mój dzisiejszy gość - Agata Dutkowska - to kobieta wokół której gromadzi się liczne grono przedsiębiorczych kobiet.

O porównywaniu się

Pracuję w domu i tam spędzam większość czasu. Ze znajomymi spotykamy się raczej mało hucznie, "po domowemu", czasem na kawie w cichej i najchętniej niemodnej kawiarni. Nie bywam na bankietach i rautach. Omijam wydarzenia opisywane i pokazywane później w rubrykach towarzyskich i plotkarskich. Unikam jak mogę galerii handlowych.

Czy bloger musi mieć firmę?

Blog to pieniądz. Moż­li­wości za­ra­biania na blogu są na tyle duże, że niemal każdy bloger za­rabia. Mniej lub więcej, ale jednak. To jest super! Uważam, że za­ra­bianie na wła­snej pasji to naj­lepsze, co może nam się przydarzyć. Ten wpis nie bę­dzie jednak moim głosem w dys­kusji pt. "blog - pasja, czy pie­niądze?".

Jak nie zwariować online?

Prze­glą­dasz fejsa, a tam w za­sa­dzie nie ma oka na czym za­wiesić, bo same po­wia­do­mienia z nie­in­te­re­su­ją­cych cię już stron albo wy­da­rzenia z życia zna­jo­mych, którzy są nimi już tylko na por­talu? W youtu­bo­wych sub­skryp­cjach ciężko o cie­kawy filmik? Gdzieś, kiedyś po­dałeś nie­uważnie swój adres ma­ilowy i spły­wają nie­chciane wia­do­mości?

Case Study: Jak na starcie bloga zyskałem 4 370 odwiedzin, 400 udostępnień w social mediach oraz 313 subskrybentów

Startowanie z nowym blogiem, przypomina trochę pójście w sam środek lasu i urządzenie kiermaszu. Nikogo on nie odchodzi. Nikt nie sprawdza co masz do zaoferowania. Nikt nie jest Tobą zainteresowany. NIKT. Dlatego statystki odwiedzin startującego bloga wyglądają tak: Mimo, że się starasz i publikujesz swoje najlepsze artykuły, nikt ich nie czyta.