List Headline Image
Updated by Granty Badania on Aug 31, 2015
Headline for Podsumowanie miesiąca - sierpień 2015
 REPORT
28 items   1 followers   0 votes   453 views

Podsumowanie miesiąca - sierpień 2015

W każdym miesiącu przekazujemy informacje o kilkudziesięciu nowych konkursach na granty, stypendia i staże. Nie chcemy, żeby informacje o nich przepadały za szybko. Dlatego na zakończenie każdego miesiąca, zbieramy w jednym miejscu informacje o konkursach, które zostały otwarte w ostatnim czasie.

Max Weber Programme - staże post-doc w naukach humanistycznych i społecznych

Do 25 października 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach staży podoktorskich Max Weber Programme. Program adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie wcześniej niż pięć lat temu uzyskali stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych oraz społecznych. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie, będą mogły odbyć trwający od 12 do 24 miesięcy staż w European University Institute we Florencji.

Stypendia rządu Szwajcarii dla Polaków

Od 1 września 2015 r. do 31 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach programu stypendialnego rządu Szwajcarii dla Polaków. W ramach naboru można ubiegać się o stypendia artystyczne, stypendia doktorancie, stypendia post-doc oraz stypendia badawcze. W zależności od rodzaju stypendium, pobyt w Szwajcarii może trwać do 3 lat.

Oferta grantowa od DAAD

Szeroką paletę stypendium wyjazdowych adresowanych do polskich studentów i naukowców zaprezentowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w październiku, listopadzie lub grudniu 2015 r. Poniżej szczegółowe zestawienie oferty. Oferta dla studentów i absolwentów Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia.

The Snorri Sturluson Fellowships - stypendium na Islandii

Do 31 października 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach The Snorri Sturluson Fellowships. Konkurs adresowany jest do pisarzy, tłumaczy oraz pracowników naukowych uczelni wyższych z kierunków humanistycznych, którzy planują pobyt badawczy na Islandii. Zgodnie z informacjami organizatorów celem pobytu na Islandii powinno być poznanie języka islandzkiego, kultury i społeczeństwa Islandii.

PO WER: Studiujesz? Praktykuj! (Konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015)

Od 14 września 2015 r. do 14 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015, którego celem jest realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. Budżet konkursu wynosi 145 000 000 zł. Zgodnie z informacjami organizatorów z wnioskami w ramach konkursu mogą występować wyłącznie szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, kształcąca\e co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.

PO WER: Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych (konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-001/15)

Od 8 października 2015 r. do 9 listopada 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-001/15, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach medycznych. Budżet konkursu wynosi 282 000 000 zł. Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcą może być uczelnia, które jest uprawniona do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim i kształci studentów na ww.

Innomed - Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej

Od 1 września 2015 r. do 1 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach projektów dla Programu sektorowego „INNOMED - Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej" finansowanego w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R". Budżet konkursu wynosi 95 000 000 zł.

PO PW: Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia podzdziałanie 1.3.1 - wdrażanie innowacji przez MŚP. Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Budżet konkursu wynosi 80 000 000 zł.

PO IR: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Budżet konkursu wynosi 804 000 000 zł. Zgodnie z informacjami organizatorów celem działa 4.2.

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Do 30 października 2016 r. w trybie ciągłym prowadzony jest nabór wniosków w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Celem programu jest międzynarodowa wymiana, która daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej.

PNFN: Nabór wniosków w konkursie głównym

Do 15 października 2015 r. można składać wnioski w ramach tzw. konkursu głównego, którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Zgodnie z regulaminem konkursu składane wnioski muszą dotyczyć projektów, których budżet wynosi od 12 000 euro do 100 000 euro. Zgodnie z informacjami PNFN wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie: nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa, nauk społecznych i ekonomicznych.

Stypendium doktoranckie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Do 30 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium doktorancie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Do konkursu mogą zgłaszać się doktoranci, którzy przygotowują dysertację doktorską na temat polskiego kina. Wysokość stypendium wynosi 30 000 zł. Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu mogą zgłaszać się doktoranci polskich uczelni wyższych po otwarciu przewodu doktorskiego, a przed złożeniem pracy doktorskiej.

Konkurs o nagrodę im. Barbary Skargi

Do 31 maja 2016 r. można składać swoje prace w ramach IV edycji konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi. Zgłaszane prace muszą dotyczyć tematu "Pomyśleć wspólnotę". Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Zgodnie z informacjami organizatorów zaproszenie do przesyłania prac, skierowane jest do profesorów i studentów, filozofów-amatorów i filozofów akademickich, wszystkich, którzy chcą i potrafią myśleć.

EUCYS - konkurs dla najmłodszych naukowców

Do 31 października 2015 r. najmłodsi naukowcy mogą zgłaszać swoje prace w ramach Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS). Konkurs adresowany jest do osób, które są urodzone pomiędzy 30 września 1995 i 1 września 2002 roku. Do konkursu można zgłaszać prace z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych.

TRZY/MAM/KSIĄŻKI - konkurs na książki dla dzieci

Do 30 października 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na projekt książek dla najmłodszych dzieci TRZY/MAM/KSIĄŻKI. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu publikacji skierowanej do rodziców i opiekunów dzieci w wieku poniżej trzech lat. Zgodnie z informacjami Instytutu Książki zgłoszenie powinno składać się z książek odpowiednich dla dzieci w kolejnych etapach życia.

Bio-based Industries Joint Undertaking

Jak informuje Krajowy Punkt Kontaktowy programów badawczych UE do 3 grudnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu przedsięwzięcia Bio-Based Industries Joint Undertaking. Budżet konkursu wynosi 106 000 000 euro. W nowym wezwaniu konkursowym ogłoszono 19 tematów, które skupiają się na działaniach wykorzystujących surowce odnawialne do produkcji użytecznych bioproduktów.

World Shakespeare Bibliography Online PhD Student Fellowship

The World Shakespeare Bibliography is seeking doctoral fellows interested in early modern literature and/or digital humanities. The selected fellow will be an incoming PhD student in English at Texas A&M University. The World Shakespeare Bibliography PhD fellow will serve as a graduate research assistant in the English Department at Texas A&M, which pays a monthly stipend and includes health insurance.

Powiat tarnowski - stypendia dla studentów

Do 10 października 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu tarnowskiego. O stypendia mogą ubiegać się studenci, którzy nie ukończyli 25. roku życia, pobierają naukę na publicznych uczelniach wyższych w trybie dziennym oraz mają dobre wyniki w nauce.

Staże w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka

Do 31 października 2015 r. trwa nabór zgłoszeń kandydatów na staże w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Konkurs adresowany jest do studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów kierunków związanych z pracą w ONZ. Udział w stażu jest bezpłatny. ONZ nie pokrywa także kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Grenzgänger - stypendium Fundacji Roberta Boscha

Do 31 października 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na dofinansowanie projektu badawczego dla osób mówiących biegle po niemiecku na badania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach konkursu można uzyskać finansowanie w wysokości od 2 000 euro do 12 000 euro. Zgłoszenia do konkursu mogą przesyłać także osoby, które nie posiadają obywatelstwa niemieckiego.

MEDEA: Wykorzystanie mediów do celów edukacyjnych

Do 30 listopada 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o nagrodę Medea. Celem konkursu jest promowanie innowacyjności oraz dobrych praktyk używania mediów - audio, wideo, grafiki i animacji - do celów edukacyjnych W ramach konkursu zgłoszenia mogą przesyłać zarówno amatorzy jak i profesjonaliści.

Młoda Redakcja 2015/2016 - staże dla studentów

Do 23 października 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Młoda Redakcja 2015/2016. W ramach konkursu studenci m.in. z Polski i Niemiec mogą ubiegać się o staż w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W ramach stażu studenci będą zapewniali obsługę medialna projektów współfinansowanych przez FWPN.

IX edycja konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku

Do 30 listopada 2015 r. można składać wnioski w ramach konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2014 r. do 31 października 2015 r.

Konkurs fotograficzny Matematyka w obiektywie

Do 31 października 2015 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu fotograficznego pn. Matematyka w obiektywie. Jak informują organizatorzy konkursu, jego celem jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.

Stypendia dla dokotrantów od Fundacji NBP

Do 6 października 2015 r. do godz. 16:00 można składać wnioski w ramach konkursu na stypendia doktoranckie, którego organizatorem jest Fundacja Narodowego Banku Polskiego. Konkurs adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich oraz osób, które rozpoczną studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016. Wysokość stypendium wynosi 25 000 zł.