List Headline Image
Updated by Le Cua on Aug 22, 2015
 REPORT
Le Cua Le Cua
Owner
0 items   1 followers   0 votes   0 views

Đăng ký 3G Viettel cho SIM sinh viên

MIMAX là gói cước 3G trọn gói nằm trong dịch vụ Mobile Internet của Viettel, đây là gói cước khác goi cuoc Mi30 được nhiều khách hàng lựa chọn để sử dụng đặc biệt là khách hàng sinh viên. Khi đăng ký thành công gói MIMAX, xem cách đăng kí mimax viettel