List Headline Image
Updated by Granty Badania on Aug 14, 2015
Headline for Weekendowo o Nauce: 09.08-15.08.2015
 REPORT
12 items   1 followers   0 votes   861 views

Weekendowo o Nauce: 09.08-15.08.2015

Weekendowo o Nauce to cotygodniowa lista z informacjami z ostatniego tygodnia dla ludzi nauki. Można znaleźć w niej informacje praktyczne, ciekawe, przydatne w życiu codziennym, motywujące do działania a czasami także zabawne.

Jeżeli chcesz podzielić się ciekawym materiałem, podeślij link do niego na kontakt@granty-na-badania.com

Ponad 760 mln zł dla badaczy w 2014 r. - statystyki konkursów NCN | Narodowe Centrum Nauki

W konkursach skierowanych do badaczy rozpoczynających karierę naukową w 2014 r. do NCN złożono ponad 5 tysięcy wniosków. W tej grupie konkursów dużym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyły się PRELUDIUM 6 i 7 skierowane do naukowców nieposiadających stopnia doktora. W 2014 r. w konkursach tych do NCN wpłynęły łącznie 3362 wnioski, zaś finansowanie przyznano 532 projektom o wartości niemal 56 mln zł.

Lista wstydu polskiej nauki. Prawie 200 osób z fikcyjnymi tytułami zdobytymi na Słowacji

W środowisku naukowym mówi się o nich „Słowacy". Problem jest coraz większy. Przed kilku laty to były incydentalne przypadki, dziś zjawisko szybkiego uzyskiwania tytułów naukowych za pieniądze na Słowacji przerodziło się w fabrykę habilitacji, a nawet profesur. Zagrożona jest wiarygodność kilku dziedzin polskiej nauki. Najbardziej: pedagogiki - co czwarta habilitacja w tej dyscyplinie jest wątpliwa.

Stypendyści Erasmus+ zwolnieni z podatku - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia w programie Erasmus + będą wolne od podatku - to ważna wiadomość dla polskiej kadry akademickiej i studentów zainteresowanych wyjazdem za granicę. Takie rozporządzenie, po starania - Serwis główny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publikacje a zgłoszenia w ewaluacji - czy dzielić punkty na autorów?

Niedawno pisałem o projekcie rozporządzenia parametryzacyjnego, które ma zmienić zasady kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r. I w tym projekcie języczkiem u wagi jest sposób liczenia publikacji i dzielenia punktów ze względu na liczbę autorów. Kiedy pojawił się projekt rozporządzenia akurat wtedy wraz z Anetą Drabek i Ewą Rozkosz czekaliśmy na pojawienie się naszego artykułu, w którym przebadaliśmy dokładnie ten problem sposobu liczenia publikacji.

Unia Innowacji: Polska 2014. Badania, rozwój i innowacje

Stan polskiej polityki innowacyjnej w 2014 roku. Raport Komisji Europejskiej nie pozostawia złudzeń. Potrzebne są zmiany systemowe, w tym stworzenie mechanizmu zachęt (government incentives) w ramach systemu podatkowego oraz zacieśnienie współpracy polskiej nauki z biznesem po to by poprowadzić polską gospodarkę w kierunku ekonomii wiedzochłonnej Komórka Analiz i Monitoringu Narodowych Polityk Badawczo-Rozwojowych Dyrektoriatu Generalnego ds.

"Lemingi", "korposzczury" i "orkowie', czyli życie korporacyjne w soczewce (raport)

Praca w słynnym ,,Mordorze'' na Domaniewskiej wbrew obiegowej opinii jest dla wielu osób spełnieniem marzeń. Tak deklaruje co druga zapytana osoba biorąca udział w badaniu. Zdecydowana większość - niemal 70% przyznaje także, że zajmuje się fajnymi i kreatywnymi projektami. Najbardziej zadowolone z pracy są osoby powyżej 30.

MEN daje dzień na wyceny i kreację, pięć na kompletną produkcję spotów

W serwisie internetowym Press znajdziesz informacje dotyczące mediów w Polsce i na świecie. Dowiesz się o reklamie, marketingu, public relations i Internecie.

Start-upy ze Wschodu szansą dla polskich funduszy

Publiczne środki płynące do funduszy venture capital w Polsce sprawiają, że podaż dostępnego finansowania jest większa niż liczba projektów, w które można byłoby zainwestować. Rozwiązaniem może być pozyskanie do Polski start-upów ze Wschodu. Ożywiona dyskusja na forum publicznym na temat polskich innowacji pociągnęła za sobą uruchomienie wielu różnego rodzaju inicjatyw finansowych dla przedsiębiorców zajmujących się rozwijaniem innowacyjnych pomysłów.

Koniec wiecznych umów terminowych

Ministerstwo Pracy ogłosiło sukces w walce z umowami śmieciowymi. Ograniczenie maksymalnego okresu trwania umowy terminowej do 33 miesięcy, ujednolicenie okresów wypowiedzenia niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz skrócenie do 3 miesięcy maksymalnej długości umów na okres próbny - to wszystko ma przyczynić się do zmniejszenia popularności umów śmieciowych.

Czasu jest zawsze za mało, ale....

Często słyszę to od kolegów, którym marzy się jakiś ekstra projekt, na przykład własny biznes albo napisanie książki albo zrealizowanie hobby, albo choćby w ramach aktualnej aktywności na stanowisku czy we własnej firmie, np. radykalna przebudowa strategii albo innowacyjny produkt - gdybym tylko miał czas .

Lapko BLOG: POLSKI REBRANDING

Dlaczego zagraniczne nazwy znanych marek nie są spolszczane? Dlatego, że rebranding takiej marki jest związany z wielkimi kosztami. Dlatego, że wymagałoby to stworzenia innych wersji językowych. Dlatego, że wygląd logotypu jest bardzo zależny od typografii i jego znaczenie mogłoby się zmienić diametralnie. Dlatego, że niektóre nazwy są trudne do przetłumaczenia.

13 dobrych książek na urlop i zapowiedź mojej książki

Przedstawiam kilkanaście książek, które poszerzyły moje pole widzenia i pomagają odważnie i skutecznie realizować moje plany. Dla mnie wakacje to czas „zapładniania się" dobrymi koncepcjami. Z jednej strony odpoczywam od codzienności, ale z drugiej strony przechodzę w tryb kreowania powakacyjnej rzeczywistości.