List Headline Image
Updated by Le Cua on Aug 07, 2015
Headline for Đăng ký gói D50 của Viettel cho Dcom 3G
 REPORT
Le Cua Le Cua
Owner
0 items   1 followers   0 votes   0 views

Đăng ký gói D50 của Viettel cho Dcom 3G

D50 [khoảng trắng] 0988246777 gửi 9123 (miễn phí tin nhắn)
Trong cú pháp trên: D50 là tên gói cước, 0988246777 là mã số đại lý 3G Viettel, 9123 là đầu số dịch vụ 3G Viettel.
=> Xem thêm cách đăng ký gói mimax viettel