List Headline Image
Updated by Hezk EH on Nov 24, 2020
Headline for Hizkuntza hezkidetzaile eta ez sexistarako gidak eta baliabideak (euskara, gaztelania...)
 REPORT
Hezk EH Hezk EH
Owner
26 items   1 followers   0 votes   2.33k views

Hizkuntza hezkidetzaile eta ez sexistarako gidak eta baliabideak (euskara, gaztelania...)

Euskararen erabilera ez sexista. Amelia Barquín. EMAKUNDE. 2008

Orrialde hauen helburua hauxe da: euskararen erabilpenaren inguruan hausnarketa egitea generoari dagokionez eta zenbait proposamen egitea egoki adierazteko. Aldi berean, gaiarekiko sentsibilitatea eragin nahiko genuke, garrantzitsua baita hiztunok kontzientzia hartzea gure adierazpena zain dezagun.

Ikastetxe batzuen gaztelaniazko dokumentuen azterketa: propagandarako liburuxkak, ikastetxeko egunkaria, programazioak, ikasleei ematen zaien materialak, familiei bidalitako informazioa, inprimakiak... Hizkuntzaren erabilera ez sexistan emandako aurrerapausuak azpimarratzen dira eta emakumeak ikusezin bihurtzeak edo mendetasunak sortutako arazoak agertzen direnean., konpontzeko irtenbideak ematen dira.
4. atala: _Azken gogoeta batzuk _oso interesgarria.

Guía del lenguaje para el ámbito educativo. Eulàlia Lledó Cunill. EMAKUNDE. 2008.

Ikastetxe batzuen gaztelaniazko dokumentuen azterketa: propagandarako liburuxkak, ikastetxeko egunkaria, programazioak, ikasleei ematen zaien materialak, familiei bidalitako informazioa, inprimakiak... Hizkuntzaren erabilera ez sexistan emandako aurrerapausuak azpimarratzen dira eta emakumeak ikusezin bihurtzeak edo mendetasunak sortutako arazoak agertzen direnean., konpontzeko irtenbideak ematen dira.
4. atala: _Azken gogoeta batzuk _oso interesgarria.

Eta Guk, Zer?

2´03´´ 1. kategoria: 12 / 17 Durango Beldur Barik 2014

Nola diozu? Genero-ekitatean oinarritutako komunikaziorako gida. MUGARIK GABE.

Gida interesgarria hizkuntzaren erabileraz gain, irudiak, edukiak eta metodologiak lantzen dituelako. Adibide argiak eta sexismoa gainditzeko proposamenak topa ditzakegu.

¿Cómo dices? Guía para una comunicación con equidad de género. MUGARIK GABE.

Gida interesgarria hizkuntzaren erabileraz gain, irudiak, edukiak eta metodologiak lantzen dituelako. Adibide argiak eta sexismoa gainditzeko proposamenak topa ditzakegu.

Hizkuntzaren erabilera ez sexistarako jarraibideak. Gipuzkoako Foru Aldundia. 2011.

Hizkuntzaren analisi orokorra egiteaz gain, administrazio hizkuntza lantzen du ere. Oso argia.

Pautas para un uso no sexista del lenguaje. Gipuzkoako Foru Aldundia. 2011.

Hizkuntzaren analisi orokorra egiteaz gain, administrazio hizkuntza lantzen du ere. Oso argia.

UPV/EHU-n euskararen eta irudien erabilera ez-sexistarako gida. Marije Apodaka Ostaikoetxea

Hizkuntza eta irudiak era ez-sexistan erabiltzeko kontzeptu premisak adierazten ditu. Haien artean, genero gramatikala eta generoa kategoria analtiko bezala ez dela gauza bera azaltzen du.
Erabilera ez-sexistarako ohiko aurkako argudioei aldeko erantzunak ematen dizikio.
Euskararen eta irudien erabilera sexistaren arazoak zerrendatu eta tipologia bakoitzean, azalpena, adibidea, zergatia, ondorioak, interbidea eta adibidea era grafikoan agertzen da.
Argia, osoa eta gomendagarria dugu gida hau.

Guía para un uso no sexista de la lengua castellana e imágenes en la UPV/EHU

Hizkuntza eta irudiak era ez-sexistan erabiltzeko kontzeptu premisak adierazten ditu. Haien artean, genero gramatikala eta generoa kategoria analtiko bezala ez dela gauza bera azaltzen du.
Erabilera ez-sexistarako ohiko aurkako argudioei aldeko erantzunak ematen dizikio.
Euskararen eta irudien erabilera sexistaren arazoak zerrendatu eta tipologia bakoitzean, azalpena, adibidea, zergatia, ondorioak, interbidea eta adibidea era grafikoan agertzen da.
Argia, osoa eta gomendagarria dugu gida hau.

La lupa Violeta.

Testuen zuzentzailea gaztelaniaren erabilera sexista saihesteko.
On lineko aplikazioa.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - Instituto de la Mujer - Materiales didácticos

On line. Datu basea da gaztelaniazko testuak zuzentzeko, alternatibak eskaintzen ditu emakumeak bistarazi eta ez baztertzeko. CD bat dauka ordenagailuan instalatzeko eta bilaketak errazteko.

Hizkuntza eta irudiak egoki erabiltzeko aholkuak. ERRENTERIAKO UDALA. 2007

11 aholku. Sinple eta argi azalduta. Trebatzeko ariketa errezak proposaten ditu aholku bakoitzean. Oso erabilgarria.
Nola ekidin androzentrismoa:
1. Generoa duten hitzetan femenino eta maskulino erabili.
2. Generikoak edo izen abstraktuak erabili.

3. Ez erabili hitanoa denei zuzentzeko, -'sa? atzizkia ez erabili eta sexuen ordena tartekatu.
4. Lanbideetan, estereotipatutako lanbideekin kontuz!!!
5. Gutunak eta idazkiak egiteko gomendioak.

6. Nor dugu buruan? Androzentrismoa barrurainoko sartua dugu, adi!!
7. Sexismoa nola detektatu
8. Sexismoa nola ekidin
9. Sexismoa nola detektatu irudietan
10. Sexismoa irudietan nola ekidin
11. Praktikatu eta zalantzak argitu (gaztelaniaz idatziako dokumentu batzuen azterketa)

Lengoaia berdinkorra erabileraren gida. Guía sobre un uso igualitario del lenguaje. Ortuellako udala.

Elebiduna, laburra eta argia.
Hizkuntza, irudiak eta publizitatea lantzen ditu.

El lenguaje, más que palabras. EMAKUNDE. 1998.

Gaztelaniaren erabilera ez sexistarako proposamenak.
Marrazki politak ditu.

Hizkuntza, hitzak baino zeozer gehiago. EMAKUNDE. 1988.

Euskararen erabilera ez sexistarako proposamenak.
Marrazki politak ditu.

Porque las palabras no se las lleva el viento. Teresa Meana Suárez. Ayto de Quart de Poblet.

Estrategia orokorrak.
Atal bat titulazio eta lanbideentzako aholkuekin eta beste bat administrazio dokumentuak lantzeko.

Guía para la revisión del lenguaje desde la perspectiva de género. Mercedes Bengoechea. Bizkaiko Foru Aldundia.

Gida zabala adibide anitzekin eta ondo antolatua, eranskina oso praktikoa (saihestu nahi duzu...?, zergatik ez saiatu...?)
Amaieran labideen gida, Mª Luisa Calero Vaquera, Margarita Lliteras Poncel eta Mª Ángeles Sastre Ruanok eginda.

Guía para un uso no discriminatorio del lenguaje en las mujeres con discapacidad.

Aniztasun funtzionaleko emakumeak baztertzen ez duen hizkuntza erabiltzeko gida. Dei bat kolektibo hau bistaratzeko.
Egileak: María José Pintor, Azucena Martín, Judit Belver y Sergio Arestizabal. Salamanca. 2009.

Zeinu-hizkuntzaren glosategi feminista (Pikara Magazine)

Glosategi honek dakartzan terminoetako batzuk teoria feministarenak dira, eta beste batzuk ez, baina genero ikuspegitik definitu ditugu. Glosategiaren bidez, egun sartuta dauden terminoen eta aurrerago sartuko ditugunen zeinuak Zeinu Mintzairan (ZM) nolakoak diren ikas dezakezue. Batzuetan ez da zeinu ofizialik egon; beraz, proiektu honetarako sortu duguna proposatuko dizuegu.

Lenguaje no sexista- Tips para evitar el uso sexista del lenguaje cotidiano. OXFAM INTERMON

La discriminación de género es una realidad que vemos reflejada muy a menudo y en actos muy cotidianos. El idioma castellano, por ejemplo, contiene formas y expresiones que mantienen al margen al género femenino y que se llevan utilizando muchos años. A pesar de que es algo que está muy presente en nuestra forma de comunicarnos, con un pequeño esfuerzo podemos evitar esta discriminación.

En esta guía te damos algunos consejos sobre cómo cambiar estos hábitos. En ella podrás:

  • Analizar el sexismo en el lenguaje.
  • Conocer casos concretos que se utilizan muy a menudo.
  • Identificar nuevas formas de comunicarte renunciando al sexismo.
  • Reflexionar sobre el cambio en el paradigma comunicativo. De esta forma, podrás añadir poco a poco pequeños cambios que pueden suponer un gran paso para eliminar el sexismo en el lenguaje. De forma progresiva, te acostumbrarás a expresarte de forma más equitativa y descubrirás expresiones que enriquecerán tu vocabulario.
Komunikazio inklusiborako Gida-STEILAS

Gida honek, komunikazio ez sexistarako hainbat baliabide zabaltzen ditu, labur eta argi.
Hein batean, Amaia Zubieta Gartziandiak egindako lana du oinarrian, Nafar Gobernuak emandako lan baimenari esker: «Komunikazio ez sexistarako gakoak
Gida ikusteko klikatu

Generoa eta euskararen erabilera egokia, irudi inklusiboak eta genero ikuspuntua erabiltzeko gida.

Vitoria-Gasteizko Udala. Berdintasunerako Zerbitzua. 2020ko urtarrila.

Desgaitasun egoeran dauden pertsonei erreferentzia egiten dien terminologia gida

“Desgaitasun egoeran dauden pertsonei erreferentzia egiten dien terminologia” izeneko dokumentu honen asmoa hausnarketarako zenbait gako elkar banatzea da, gure jarrera zein portaeren analisian eraginez eta barneko estereotipo zein irudipenak gaindituz, eta aldi berean, desgaitasun egoeran dauden pertsonekin berdintasunean eta errespetuz jokatuz. Modu honetan, helburua komunikatzeko erak eta hizkuntzaren erabilera eraldatzea da, desgaitasun egoeran dauden pertsonen eta egoera horretan ez dauden pertsonen arteko harremanak landuz.