List Headline Image
Updated by Jakub Prószyński on May 26, 2017
Headline for Lektury #54
 REPORT
9 items   1 followers   0 votes   411 views

Lektury #54

How to Promote Content And Track Leads On Instagram

Many brands have discovered the benefits of using Instagram during the past year, with its rising popularity encouraging even more to try its effectiveness. However, there are still many concerns on whether Instagram is actually bringing the desired ROI, except for the increased reach. Also Read: How To Start Advertising On Instagram A brand is not...

Dlaczego ludzie popełniają te same błędy?

Pociągi mają to do siebie, że bez względu na to, czy ma się na to ochotę, czy nie, zawsze słucha się cudzych rozmów. Tym razem ze mną w przedziale jechały dwie laski. Wiek? Trudny do określenia, ale coś z przedziału 22-30. Jedna wyglądała normalnie.

Osoby, które inspirują - WyższyBieg.pl

Od pew­nego czasu jestem zwo­len­ni­kiem teo­rii, że są tylko dwie rze­czy, które pchają ludzi do dzia­ła­nia, wpro­wa­dza­nia w swoim życiu zmian, rzu­ce­nia w kąt paczki czip­sów, wyłą­cze­nia serialu i zro­bie­nia cze­goś pro­duk­tyw­nego. Ich imiona to Inspi­ra­cja i Despe­ra­cja. Naj­lep­szy efekt dają w połą­cze­niu, ale ja nie lubię despe­ra­cji, więc zawsze sta­ram się korzy­stać z pomocy jej ładniej­szej kole­żanki, inspiracji.

How to Create Engaging Powerpoint Presentations From Start to Finish [Infographic]

I don't know about you, but there are a number of really awful things I'd rather endure than sitting through a boring Powerpoint presentation. Seriously, I'd rather eat burnt popcorn, go get my oil changed, or dare I say it, get a paper cut in between my fingers than suffer through a bad deck.

How Storytelling Can Create More Buzz for Your Brand

Today it's not about who you are online, but rather how people can relate to you and/or your personal brand. In order to create new leads for your business it is important to recognize that getting on the same level of your audience is a process of building trust.

If Game of Thrones Characters Were Social Networks

Sunday marked the return of one of my favorite shows: Game of Thrones. The fifth season is sure to be full of drama, intrigue, and complicated plot lines about fictional lands and characters. Author George RR Martin does such a great job of making really unique and memorable characters (even if he does kill half of them).

14 traits every successful social media manager should have

The days of getting by with simple knowledge of how to schedule tweets in advance or research hash tags are long over. Competent social media managers not only need to be on top of current events and trends, they need to understand what works and what doesn't, have an in-depth understanding of multiple channels, and have a vast toolkit for analyzing data.

Jedna z najlepszych przygód mojego życia - The Witcher School

Mam dwadzieścia trzy lata i po raz pierwszy w życiu zażywam eliksir Kot, by mieć choćby minimalną szansę przeciwko upiorom. Parę godzin wcześniej razem z moją grupą - nazwano nas Bezimiennymi - rozgromiliśmy komando utopców. Demona też przechytrzyliśmy, choć opłaciliśmy to towarzyszem rannym na samej granicy śmierci. Kto wie.

The Secret Psychology of Facebook: Why We Like, Share, Comment and Keep Coming Back

Whenever I hop onto Facebook to do something specific-find a link I saved for later or see what's happening on Buffer's Facebook page, perhaps-something strange happens. Despite my best intentions to stay on track and accomplish my goal, I get sucked in.