List Headline Image
Updated by Granty Badania on Apr 04, 2015
Headline for Weekendowo o Nauce: 30.03-04.04.2015
 REPORT
9 items   1 followers   0 votes   406 views

Weekendowo o Nauce: 30.03-04.04.2015

Weekendowo o Nauce to cotygodniowa lista z informacjami z ostatniego tygodnia dla ludzi nauki. Można znaleźć w niej informacje praktyczne, ciekawe, przydatne w życiu codziennym, motywujące do działania a czasami także zabawne.

Jeżeli chcesz podzielić się ciekawym materiałem, podeślij link do niego na kontakt@granty-na-badania.com

Szkoły zabijają kreatywność Ken Robinson

Uploaded by Edukacja Demokratyczna on 2012-10-09.

Od nauki do biznesu

Do współpracy z przemysłem wszystkich naukowców zmusić się nie da, ale nie o to chodzi. Najważniejsze, by zaszczepić ducha przedsiębiorczości w odpowiednie osoby, co przyniesie korzyści zarówno dla nauki, jak i biznesu.

Kot Einsteina - 128 opowieści o nauce

Co martwa papuga ze skeczu grupy Monty Pythona ma wspólnego z regułami biznesowymi, Józef Piłsudski – z e-administracją, a wynalezienie wódki przez Dymitrija Mendelejewa ze współczesnymi oczyszczalniami ścieków? Dowiesz się tego z książki "Kot Einsteina – 128 opowieści o nauce."

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020

27 marca 2015 r. został zatwierdzony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 . SZOOP jest dokumentem uszczegóławiającym do Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w którym doprecyzowany został sposób realizacji założeń przyjętych w Programie. Ze środków PO WER przewidziano wspieranie ściśle określonych obszarów, pogrupowanych w spójne kategorie tematyczne (tzw.

Analiza konkursowego systemu finansowania badań

Z tekstów nadesłanych: SYSTEM FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH I KADRY TECHNICZNEJ W POLSCE POLSKA NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ NA TLE EUROPY FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA GRANTY DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW GRANTY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW ZE STOPNIEM DOKTORA GRANTY DLA NAUKOWCÓW PRZED STOPNIEM DOKTORA PODSUMOWANIE Wnioski płynące z przedstawionej analizy sugerują, że choć system grantowy jest dobrym kierunkiem i sposobem dystrybucji funduszy na badania, to w Polsce brakuje dobrze skonstruowanych grantów skierowanych do najlepszych polskich naukowców pracujących w kraju i za granicą.

Wesołego Alleluja!

Wielkanoc w archiwalnych zbiorach Biblioteki Narodowej.

Innowacyjnie, czyli jak? - impulsy dla gospodarki - OPI - Ośrodek Przetwarzania Informacji

Na kolanach i z lotu ptaka. W słońcu i deszczu. W laboratoriach, fabrykach, ale także w kurnikach, w kopalni i na polu. W całej Polsce szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy nasi naukowcy rzeczywiście oferują gospodarce innowacyjne rozwiązania codziennych problemów?

Nagrody dla wybitnych kobiet naukowców

Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Nobla kobiety stanowią mniej niż 3 proc.! Nauka jest wciąż domeną mężczyzn. Kolejna edycja międzynarodowego programu L'Oréal-UNESCO "For Women in Science" ma to zmienić.

"Początek polskiej transformacji. Od towarzyszy do kapitalistów"

W latach 70. i 80. wielu desperacko starało się wyrwać z chylącego się ku upadkowi kraju i poszukać lepszego życia w normalnych państwach Zachodu. Leszek Balcerowicz poświęcił ten czas na zastanawianie się, w jaki sposób zmienić Polskę w jeden z takich właśnie krajów. Stare przysłowie mówi, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą.