List Headline Image
Updated by andrzej jozwik on Mar 18, 2015
Headline for Dobre praktyki. Dobre pomysły
 REPORT
14 items   1 followers   0 votes   46 views

Dobre praktyki. Dobre pomysły

Szukając inspiracji i modelów działań, które stanowią punkt odniesienia, zebraliśmy listę rozmaitych inicjatyw. Nasz sposób myślenia o Wyspie Słodowej i przyszłości kamienicy Wyspa Słodowa 7 wpisuje się w szerszy kulturowy i społeczny nurt. I jako emanacja tego nurtu powinien być postrzegany.

1

Sunday Soup -

Sunday Soup -

[Międzynarodowa sieć organizacji, która pozyskuje pieniądze organizując kulinarne spotkania opatrzone hasłem "Sunday Soup"
W czasie organizowanego obiadu, zbierane są datki na wybrane projekty - kulturalne, społeczne, charytatywne, artystyczne. Uczestnik obiadu precyzuje, na jaki cel przekaże pieniądze (zachowana jest dyskrecja). W kulinarnej uczcie uczestniczyć może każdy, warunek to przekazanie wsparcia. Zaproszenie do obiadu kierowane jest do lokalnej społeczności, organizacji, środowisk oraz lokalnego biznesu. Sieć "Sunday Soup" jest aktywna głównie w USA. Inicjatorzy akcji zwracają uwagę na jej niezależny i oddolny charakter.

Applying for a grant is intentionally simple and un-bureaucratic in order to encourage broad participation. This enables us to stimulate and promote experimental, critical and imaginative practices that may not be eligible for formal funding. The Soup grant, while raising money, also serves as a way to build a network of support and community that reaches beyond purely monetary assistance. We like to think of it as an open platform to discuss ongoing projects with new audiences, meet new collaborators, and share ways of working.

2

Wypożyczalnie narzędzi. Tool lending library

Wypożyczalnie narzędzi. Tool lending library

Przykładem darmowej wypożyczalni jest placówka działająca od 1976 roku w miejscowości Columbus w Ohio. Wypożyczalnię założyły miejskie władze, ale potem została przekształcona i funkcjonuje jako niezależna organizacja Rebuilding Together Central Ohio. Za cel stawia sobie świadczenie pomocy lokalnym społecznościom w utrzymaniu i rewitalizowaniu domów i zabudowy . Wypożyczalnia posiada 4,500 narzędzi, które pożycza za darmo indywidualnym osobom jak i organizacjom non-profit.
Podobne wypożyczalnie powstały w wielu miastach USA. Działają również w Belgii, Australii, Nowej Zelandii. Kanadzie, Izraelu, Szwecji, Słowenii, Wielkiej Brytanii..

Jak założyć i prowadzić tego typu inicjatywę? Oto instruktaż

3

Swapsity - kanadyjska inicjatywa barterowa

Swapsity - kanadyjska inicjatywa barterowa

Wymieniać się przedmiotami, dzielić się zdolnościami i pracą - ta praktyka napędza coraz więcej inicjatyw, których przykładem jest Swapsity . W spotkaniach organizowanych przez Swapsity bierze udział po kilka tysięcy osób. Wartość przedmiotów, które zmieniają właścicieli w wyniku takich barterów sięgają kilkudziesięciu tysięcy dolarów.
Idee, jakie przyświecają Swapsity:

 • Recycle and Reuse: Be a friend to the environment and recycle your way to a new media library.
 • Refresh Your Library for Free: Update your collection without spending your hard-earned money — no cash or credit card required!
 • De-clutter: De-clutter your space and free yourself of items you never use.
 • Share: Enjoy seeing someone else take delight in what you no longer need, and otherwise might have tossed to the curb!
 • Community Spirit: Be part of a phenomenal community eco-swap challenge
4

Permablitz

Permablitz

Permabitz - nawiązujące do praktyk amiszów wspólne tworzenie i pielęgnowanie ogrodów na zaniedbanych lub opuszczonych terenach. Akcjom towarzyszy założenie, żeby wspólnymi siłami doprowadzić teren do "porządku" w jeden dzień. Permabitz wywodzi się z Australii i tam skupia najwięcej wolontariuszy oraz ogrodowych aktywistów. Każde działanie poprzedzone jest przygotowaniem dokładnych planów. Właściciel terenu zapewnia materiały, narzędzia niezbędne do przeprowadzenie prac. W ramach akcji odbywają się darmowe warsztaty ogrodnicze.

5

Kitchen incubator

Kitchen incubator

Kitchen incubators - to wspólne przedsięwzięcia pasjonatów i kulinarnych eksperymentów, lokalnych producentów żywności oraz restauracji, barów. Cele: współpraca, wymiana doświadczeń, szkolenia, leasing sprzętu kuchennego, promocja zdrowego odżywiania, wspieranie lokalnej gastronomii. W USA działa ponad 130 tego typu przedsięwzięć. .
Przykład: Detroit Kitchen Connect.. Świadczy ona także usługi doradcze oraz warsztaty tym, którzy myślą o założeniu własnego gastronomicznego biznesu. W ten sposób Detroit Kitchen Connect pozyskuje fundusze na działalność.

6

Boston Skillshare marathon

Boston Skillshare marathon

Doroczny cykl warsztatów i szkoleń dla osób zainteresowanych nabywaniem i rozwijaniem różnorakich umiejętnościi (ogrodnictwo, majsterkowanie, budowa domów, oszczędzanie prądu, uzdatnianie wody itp). Za bostońską inicjatywą kilkudniowego "maratonu" stoi grupa studentów. Podobne przedsięwzięcia organizowane są częściej, w innych miastach, wpisując się w idea ustawicznej edukacji, samoorganizacji oraz etosu "do it yourself".

7

Banki czasu

Banki czasu

Bank czasu to model współpracy i samopomocy, który polega na bezgotówkowej wymianie usług pomiędzy jego członkami. W ramach banku funkcjonuje jednostka rozliczeniowa, zwykle godzina, niezależnie od rynkowej wartości usługi. Znaczenie tego typu działalności docenia UE, wskazując na wzmacnianie więzi międzyludzkich i sąsiedzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu. Rozróżniamy kilka modelu banku czasu:

 • brytyjski. vide sieć Fair Shares, w którym kładzie się nacisk na budowę dedykowanych wybranym obszarom sieci samopomocowych.
 • hiszpański, wspierany przez władze municypalne (np. w Barcelonie)
 • japoński (insurance credit) adresowany dla osób starszych, samotnych i tych, które mogą im zapewnić opiekę (system uwzględnia także pieniądze jako formę rozliczenia)
 • gromadzenie punktów ( osoba jest nagradzana za właściwe praktyki i zachowania, np. segregowanie śmieci, wolontariat, prace społeczne. Zebrane punkty może wymienić na usługi miejskie lub towary).

Więcej informacji: tutaj
Opis w Wikipedii

8

Serwisy crowdfundingowe

Serwisy crowdfundingowe

Istotą crowdfundingu jest zbiórka funduszy na projekty wśród osób zainteresowanych ich powodzeniem lub też chcących z nich czerpać efekty. Crowdfunding przeżywa rozkwit dzięki internetowi. Przykłady platform.

Rodzaje crowdfundingu:

 • oparty o nagrody, czyli udzielający wsparcie finansowe otrzymuje - w formie przed-sprzedażowej - produkt lub usługę
 • dotacyjny; oparty na symbolicznej gratyfikacji lub symbolicznym dowodzie uznania za udzielenie pomoc
 • pożyczkowy. (peert-to-peeer) W tym przypadku rola platformy sprowadza się do pośredniczenia w przekazywaniu pożyczki pomiędzy prywatnymi osobami
 • udziałowy (equity crowdfunding). Biorący udział w crowdfundingowej akcji nabywa udziały w firmie, przedsięwzięciu, inwestycji, nieruchomości.

Więcej: 100 najważniejszych sewisów crowdfundingowych

9

VolunteerSpot

VolunteerSpot

Aplikacja do zarządzania bazą wolontariuszy i prowadzenia projektów (kalendarz, planowanie i organizowanie wydarzeń, komunikacja).

10

Omni Oakland Commons

Omni Oakland Commons

Istniejące w Oakland otwarte - zarządzana wspólnotowo centrum - zapewnia członkom dostęp do przestrzeni oraz do materiałów niezbędnych w realizacji projektów artystycznych oraz innowacyjnych. Centrum ma sprzyjać interdyscyplinarnej współpracy indywidualnych osób oraz środowisk. Pieniądze na prowadzenie ośrodka są pozyskiwane w publicznych zbiórkach i kampaniach crowfundingowych.

The Omni z założenia jest modelowym rozwiązaniem gotowym do wdrażanie przez lokalne społeczności w innych miastach. Centrum zajmuje dawną halę widowiskową, w której urządzono sale koncertową, studio nagrań (do wynajęcia) oraz przestrzenie warsztatowe. Część przestrzeni jest przeznaczona do wynajęcia dla grup afiliowanych przy centrum.
Centrum funkcjonuje w oparciu o zadaniowe grupy, które koordynują współpracę pomiędzy projektami i środowiskami. W skład grup wchodzą osoby z poszczególnych projektów/środowisk/stowarzyszeń. Grupy zadaniowe dzielą się pracą niezbędną dla funkcjonowania centrum.
Podział grup zadaniowych:

 • grupa budowlana i remontowa
 • grupa zarządzająca ( nadzór nad projektami i działalnością pod kontem przestrzegania zasad współpracy, etyki i wartości konstytutywnych dla centrum, rekrutacja uczestników, organizacja publicznych spotkań, mediowanie i rozwiązywania konfliktów) -grupa administracyjna ( koordynowanie wynajmu i wykorzystania przestrzeni, planowanie grafików)
 • grupa ds. finansowych (księgowość i zarządzanie wydatkami)
 • grupa fundraisingowa
 • komitet powitalny ( zespół wprowadzający nowy uczestników lub wizytatorów)
 • grupa koncepcyjna (praca nad nowymi formami działalności i formami aktywności na poziomie indywidualnym i grupowym)

Na prowadzenie Centrum pobierane są miesięczne składki od jego członków. Natomiast osoby lub organizacje chcące jednorazowo skorzystać z przestrzeni lub sprzętu wnoszą opłatę.
Szereg wydarzeń jest otwartych dla wszystkich i darmowych. To clue działalności centrum.
Co znajduje się w ramach centrum?

 • pokoje dla zajęć i warsztatów
 • kuchnia do wynajęcia
 • sklep rowerowy
 • centrum medialne (net, drukarki, projektor wideo, kamera, sprzęt nagrywający)
 • wypożyczalnia sprzętu (także drukarki 3D)
  • szwalnia
 • mini drukarnia
 • studio nagrań

Społeczność The Omni Commons składa się obecnie z przestawicieli:

 • Food Not Bombs
 • Counter Culture Labs. To grupa samokształceniowa zajmująca się biotechnologią
 • Sudo Room. Grupa hakerów i majsterkowiczów.
 • The Bay Area Public School. Coś w rodzaju wszechnicy edukacyjnej
 • Backspace Wellness Collective. Stowarzyszenie miłośników fitness
 • Omni Media Project. Centrum medialnego wsparcia dla NGS'ów
 • Material Print Machine. Drukarnia i sklep dla miniwydawnictw
 • La Commune. Prowadzona przez spółdzielnię kafejka i księgarnia.
 • Timeless, Infinite Light. Wydawnictwo literackie
  • Black Hole Cinema: Niezależna pracownia filmowa i grupa producencka
  • Contemporary Art Museum of Oakland. Niezależna galeria wykorzystująca do celów wystawienniczych ściany centrum
  • Peak Agency. Niezależna agencja prasowa dedykowana organizacjom pozarządowym i kampaniom społecznym
  • Omni Music Project. Studio nagrań i sala koncertowa.
  • Rise Above Graphics. Drukarnia artystyczna
 • Optik Allusions: Radykalna grupa filmowa

Atrakcje:

 • weekendy filmowe
 • lekcje yogi
 • raz w miesiącu party społecznościowe "Omni Gathers" z muzyką, jedzeniem i tańcami
11

La Tabacalera

La Tabacalera

Autonomiczne centrum społeczno-kulturalne zorganizowane w zamkniętej fabryce papierosów w Madrycie. Nieruchomość jest wpisane do rejestru zabytków. Lokalne władze i ministerstwo kultury przekazały ją ruchom społecznym. Pierwotnie obiekt miał być przeznaczony na siedzibę National Visual Arts Center (CNAV). Konkurs architektoniczny na adaptacją przestrzeni oraz zbieranie funduszy (planowany budżet 30 mln euro) zakończyły się fiaskiem.
Ministerstwo kultury uznało, że na terenie dawnej fabryki można utworzyć autonomiczne centrum - Self Managed Social Center La Tabacalera. Zajmuje ono powierzchnię ok. 10 tys. metrów kwadratowych. W ramach kilkuletniego kontraktu pieczę nad budynkiem przejęła kooperatywa kilkunastu organizacji społecznych i kulturalnych. W ramach centrum może działać każdy, kto przestawi konkretne cele i projekty. Jednak zarządzanie obiektem i kluczowe decyzje administracyjne zapadają w ramach komitetu skupiającego wszystkie środowiska, które centrum powołały do istnienia.

Zasady:

 • autonomia
 • demokracja partycypacyjna
 • zarządzanie komunalne
 • promocja kultury niezależnej i "nisko-kosztowej" (low-cost)
 • programowanie działalności kulturalnej na innych zasadach niż komercyjne -różnicowanie i dywersyfikowanie form ekspresji twórczej
 • otwarta i wolna kultura

Centrum nie zajmuje się wynajmem przestrzeni.

Zgromadzenie członków Centrum odbywa się raz na 15 dni w poniedziałek.
Raz w miesiącu przeprowadzone są prace remontowe i modernizacyjne. Raz na kwartał odbywają się sesje plenarna, na których wytyczna są kierunki działania, planowane i akceptowane główne projekty.
W ramach centrum działają stałe komisje, których członkowie mogą się wymieniać:

 • programowa
 • remontowana
 • finansowa
 • kooperacyjna
12

Civic Lab

Civic Lab

CivicLab to placówka coworkingowa w Chicago, dedykowana pracom i projektom zorientowanym na rozwiązywanie problemów społecznych oraz innowacyjność i szkolnictwo. Inicjatorzy mówią o inspiracji etosem "DIY democracy". W programie mają spotkania, meetingi i szkolenia dla aktywistów i obywateli. CivicLab współpracuje z 5 uczelniami. Doświadczenia gromadzone w centrum są przekazywane chicagowskiej organizacji zrzeszającej nauczycieli oraz rodzicom. CivicLab zapewniając specjalistyczne wsparcie trenerów, zdobywa pieniądze z wynajmowania przestrzeni.

13

PDX SKILLSHARE

PDX SKILLSHARE

PDX SKILLSHARE - cykliczny maraton edukacyjny organizowany z udziałem ok. 50 nauczycieli, trenerów oferujących darmowe lekcje i warsztaty z różnych dziedzin.

14

Noisebridge

Noisebridge

Niedochodowa edukacyjna instytucja zorganizowane wokół tzw. hackspace czyli przestrzeni dedykowanej modyfikowaniu i udoskonalaniu urządzeń i maszyn. Noisebridge posiada w San Francisco przestrzeń o powierzchni blisko 500 metrów kwadratowych. Utrzymuje się z datków od osób prywatnych. Oferuje zajęcia warsztatowe, szkolenia, wynajem sprzętu, dostęp do biblioteki.