List Headline Image
Updated by Petra Boháčková on Feb 25, 2015
 REPORT
23 items   1 followers   0 votes   35 views

Shrnutí elektromotor, transformátor, střídavý proud

Elektromotor, Transformátor, Rozvodná el. síť, Střídavý proud a Měření stř. proudu a napětí. (César) - Tackk
LEKTROMOTORElektromotor je přístroj, který mění energii elektrickou na energii mechanickou. Jeho hlavní části jsou stator, rotor a komutátor. Stator je nepohyblivá část a bývají na ní upevněny cívky vinutí s magnetickým obvodem. Rotor j
Střídavý proud, transformátor, elektromotor, měření střídavého proudu a napětí, rozvodná síť - Tackk
Alternátor- vyrábí st.p.stejnosměrnýXstřídavýStejnosměrný:stejný směr a velikostStřídavý: změna směru a velikostiT= ..doba, za kterou se jednou magnet otočí kolem cívkyIm=..maximální hodnotai=.. aktuální velikost proudu
Výpisky pracovní listElektromotor, Proud a napětí, Transformátor, Rozvodná síť, - Tackk
Elektromotor= Základní části: Rotor, Stator, Komutátor Pohyblivá část: RotorNepohyblivá část: StatorTransformátor = skládá se 2 cívky (primární a sekundární), společné jádro, počet závitůVypočet transformačního poměru: P= n2/n
Elektromotor, Transformátor, Rozvodná el. síť, Střídavý proud a Měření stř. proudu a napětí. (César) - Tackk
LEKTROMOTORElektromotor je přístroj, který mění energii elektrickou na energii mechanickou. Jeho hlavní části jsou stator, rotor a komutátor. Stator je nepohyblivá část a bývají na ní upevněny cívky vinutí s magnetickým obvodem. Rotor j
Elektromotor, měření str. proudu a napětí, transformátor, rozvodná síť a střídavý proudHrabar - Tackk
Části elektromotoru jsou: Stator, Rotor, Elektrický obvod, Komutátor, Kroužek, Magnetický obvod, Mechanická konstrukce a chlazení. Používá se v autobusech, tramvajích, v autíčkách na dálkové ovládaní, ve vysavačích a ve vlacích.Stat
Elektromotor, Měření střídavého el. proudu a napětí, Transformátor, Rozvodná síť, Střídavý proud - Tackk
ElektromotorJeho hlavními částmi jsou Stator, Rotor a Komutátor. Elektromotor mění energii elektrickou na energii mechanickou. Stator je nepohyblivá část stroje. Rotor je pohyblivá část stroje. Komutátor zajišťuje přepínání směru do ro
Elektromotor - Tackk
stroj, ve kterém dochází k přeměně elektrické energie na energii pohybovou otáčivé části motoru.nejjednodušším typ = stejnosměrný elektromotorSkládá se z:Stator je pevná část stroje, která bývá vnější částí stroje. Na stator
Rozvodná síť - Tackk
při dálkovém přenosu elektrické energie jsou ztráty tím menší, čím větší je napětí. Protože, když je velké napětí, je malý proud. A velký proud způsobuje velké ztráty ve vodiči (vodič se zahřívá). V elektrárně se vyrábí
Střídavý proud - Tackk
střídavý proud je termín, který označuje elektrický proud a v čase se mění na rozdíl od stejnosměrného proudu, který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná. Otáčením závitu v magnetickém
Měření střídavého proudu a napětí - Tackk
měření napětí: pro měření napětí používáme voltmetry (1V= 1J/1C) které k měřenému obvodu připojujeme paralelně. Ideální voltmetr by měl mít nekonečný vnitřní odpor. Při měření střídavého napětí musíme rozlišovat mezi
Elektromotor: je elektrický stroj, který slouží k ... - Tackk

Elektromotor: je elektrický stroj, který slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou práci.Transformator: elektrický netočivý stroj. Střídavý proud: periodický průběh - okamžité hodnoty proudu se po určité době, označované

Elektromotor, Transformátor, Rozvodná el. síť, Střídavý proud a Měření stř. proudu a napětí - Tackk

Frekvence udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek a je to zároveň počet period v jedné sekundě. Jednotokou je 1 Hz ... hertz. Perioda je doba, za kterou se průběh střídavého proudu začíná opakovat. na obrázku T.

Elektromotor - Tackk

Elektromotor

Elektromotor, Měření střídavého el. proudu a napětí, Transformátor, Rozvodná síť, Střídavý proud - Tackk

ElektromotorJeho hlavními částmi jsou Stator, Rotor a Komutátor. Elektromotor mění energii elektrickou na energii mechanickou. Stator je nepohyblivá část stroje. Rotor je pohyblivá část stroje. Komutátor zajišťuje přepínání směru do ro

Elektromotor, Transformátor, Rozvodná el. síť, Střídavý proud a Měření stř. proudu a napětí - Tackk

Elektromotor- přístroj, který mění energii elektrickou na energii mechanickou- hlavní části - rotor, komutátor a stator- použití: vysavače, auta na dálkové ovládání tramvaje,....Transformátor- skládá se ze tří hlavních částí - v

rozvodná síť, transformátor, střídavý proud, měření střídavého proudu a napětí, elektromotor - Tackk

Otáčením závitu v magnetickém poli vzniká v obvodu střídavý proud. Doba jedné otáčky je nazývá Perioda, má značku T a jednotku S ( sekunda ). Počet period za sekundu se nazývá frekvence ( kmitočet ), má značku Fa jednotku HZ ( hertz). Mezi periodou a frekvencí platí jednoduché vztahy T=1/F a F=1/T.

Elektromotor, měření str. proudu a napětí, transformátor, rozvodná síť a střídavý proud - Tackk

Elektromotor Části elektromotoru jsou: Komutátor, Kroužek, elektrický obvod, chlazení, magnetický obvod a mechanická konstrukce.Mění energii elektrickou na energii mechanickou používá se v autobusech, vlacích, tramvajíchMěření str. prou

Elektromotor, Transformátor, Rozvodná el. síť, Střídavý proud a Měření stř. proudu a napětí - Tackk

Elektromotor - elektrický stroj- který slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou práci- hlavní části - stator, rotor a komutátor- používá se: tramvajích, vysavačeTransformátor- skládá se ze tří hlavních částí - vinutí,

Elektromotor, Transformátor, Rozvodná el. síť, Střídavý proud a Měření stř. proudu a napětí - Tackk

Elektromotor- přístroj, který mění energii elektrickou na energii mechanickou- hlavní části - rotor, komutátor a stator- použití: vysavače, auta na dálkové ovládání tramvaje,....Transformátor- skládá se ze tří hlavních částí - v

Elektromotor - Tackk

Je elektrický stroj, který slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou práci.Elektrické stroje přeměňující mechanickou práci na elektrickou označujeme jako generátor, alternátor, dynamo.Většina typů elektrických strojů můž

Elektromotor - Tackk

stroj, který slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou energiimá 3 hlavní části:Elektromotor se používá do vysavačů, v tramvajích, autách na dálkové ovládání aj.... stator= nepohyblivá část a bývají na ní upevněny