List Headline Image
Updated by Petra Boháčková on Feb 15, 2015
 REPORT
11 items   1 followers   0 votes   22 views

Částice 6.A

Částice - Tackk
Částice je hodně malá část hmoty.skládá se z Atomů, Iontů, Molekul, sloučenin a prvků. částice lze dělit do různých skupin podle mnoha kriterií.Atomy- nejmenší částice hmoty. - Ionty jsou elektricky nabité částice (atomy, molekul
částice - Tackk
částice je velmi malá částice hmoty-Mnohé částice se samovolně rozpadají na jiné částice (např. radioaktivní rozpad)-Částice lze dělit do různých skupin podle mnoha kritérií.skládá se z atomů ,iontů , molekul , sloučenin a prvk
Částiceje velmi malá část hmoty - Tackk
částice jsou např: atomy , ionty a molekuly atomy: jsou nejmenší částice běžné hmoty,složení atomu: - elektrony: jsou záporné nabité částice, které se nacházejí v atomovém obalu-protony: jsou kladně nabité částice-neutrony: jsou e
ČÁSTICE-velmi malá část hmoty - Tackk
Do částic patří ATOMY, IONTY A MOLEKULY.ATOMY: Jsou nejmenší neutrální částice. Jsou složeny z malého atomového jádra a z elektronového jádra. V jádře jsou PROTONY A NEUTRONY. V obalu jsou ELEKTRONY. Každý atom má stejný počet kladn
ČÁSTICE - Tackk
Částiceneutron-nemá elektrický náboj,nachází se v jádřeproton-kladný elektrický náboj,nachází se v jádřeelektron-záporný elektrický náboj,nachází se v obaluatom vodíku atom kyslíku
ČÁSTICE - Tackk
Částice jsou např ; ATOMY, IONTY a MOLEKULY.Částice jsou velmi malá část hmoty.Atomy jsou nejmenší neutrální částice, na něž lze hmotu rozdělit chemickou reakcí.Atomy jsou složeny z malého, hmotného atomového jádra, které je obklop
ČÁSTICE - Tackk
Do částic patří : atomy, ionty, molekulyAtomy: nejmenší částice hmotyIonty: jsou elektricky nabité částice jsou kladný a zápornýMolekuly: skládá se ze dvou AtomuProtony: má kladný elektrický náboj a jsou v jádřeNeutrony: j
ČÁSTICE - Tackk
Částice je velmi malá část hmoty, která se projevuje svými charakteristickými vlastnostmi (energií, hmotností, elektrickým nábojem apod.)Částice - atomy a iontyKaždý atom má stejný počet kladných protonů a záporných elektronů. Prot
ČÁSTICEFILIP SCHUSTER - Tackk
částice je velmi malá část hmoty atomy obsahují záporné částice (elektrony), kladné částice (protony) a neutrální částice (neutrony)atomy se skládají z obalu (kde jsou jen záporné částice elektrony) a z jádrokde jsou Neutrony kladn