List Headline Image
Updated by Petra Boháčková on Feb 16, 2015
 REPORT
14 items   1 followers   0 votes   19 views

Částice 6.B

Částice-shrnutí - Tackk
Atomy-mají jádro a obal. V obalu se nacházejí elektrony a v jádře jsou protony a neutrony.Elektrony mají záporný náboj.Protony mají kladný náboj.Neutrony mají neutrální náboj.Molekuly-jsou 2 a více částicČástice se pohybujíDifúze-p
Částice Martina Kocourková 6.B - Tackk
Částice se skládají minimálně ze dvou atomů. Mezi nimi jsou mezery díky kterým můžeme zamíchat sirup a vodu. Jevu se říká difúze. Částice vody se dokážou pohybovat. Jevu se říká Brovnůw pohyb. Atomy mají obal se z
Částice - Tackk
Částice- velmi malá část hmoty, projevuje se svými charakteristickými vlastnostmi energií, hmotností,elektrickým nábojem,chemickou reaktivní, dobou života.Atomy-nejmenší neutrální částice, na něž lze hmotu rozdělit chemickou reakcí.
Částice - Tackk
Atomy - obal - záporný, jádro - kladnéIonty- kladné a záporné-podle toho jestli je tam více elektronů nebo protonůZNAČENÍ
částice - Tackk
Škodí nám když:vsakování do zdi (vlhkost),přitahování špínyNeškodí nám:při psaní na tabuli,zemědělství vzlínáníČástice se pohybují:difůze-pronikání částic do vodyBrovnův pohyb-částice pilu se pohybují po voděMalé čás
Částice - shrnutí - Tackk
Milí přátelé, teď bych vám chtěla shrnout co jsme se v posledních hodinách fyziky učili o částicích:1. částice se pohybují Brownovým pohybem nebo difúzí2. částice nám mohou pomáhat, třeba když se chceme na voňet, psát na tabuli,
ČÁSTICE - Tackk
shrnutí
Častice - Tackk
Atomy - obal, jádro - kladné Ionty- kladné a záporné-podle toho jestli je tam více elektronů nebo protonů Značení: Elektron- záporný kruh s mínusem Proton- kladný kruh s plusem Neutron- neutrální kruh bez n
Částice shrnutí - Tackk
Milí čtenáři teď si vyčtete něco o částicých co sme se dodnes učiliČástice - atomy a iontyČástice atomu - proton,neutron a elektronProton - kladný el. NábojNeutron - nemá el. NábojAtom - v obalu je elektron - v jádře jso
ČÁSTICE - Tackk
Částice se skládají z atomu.Škodí nám: když chceme utřít špínu a při hraníPomáhají nám: při růstu rostlin a při psaníČástice se pohybují: - DIFÚZE -promíchání látek - BROWNŮV POHYB - neustálí pohyb Částice jsou z malých
Částice - Tackk
Ahoj , jmenuji se Maty a teď zaštrachám v hlavě abych vám řekl co jsme se o fyzice učili o částicích
ČÁSTICE -shrnutí - Tackk
Vzlínání jev : když máme kapesníček (papírový) nebo papír a dáme to nad vodu tak částice vody se přitáhnou s částicemi kapesníku a kapesník se pomalu namočí celý.