List Headline Image
Updated by Petra Boháčková on Jan 05, 2015
 REPORT
17 items   1 followers   0 votes   125 views

O veliké řepě 7.C

fyzika pohádka o řepěDěkek zasadil řepu a čekal u ... - Tackk

fyzika pohádka o řepěDěkek zasadil řepu a čekal u ní až zvětší svůj objem až zvětšila svůj objem pokusil se svou silou překonat odpor řepy ale nepřekonal tak zavolal bábu oba spojily a zvětšily sílu a pokusily se překonat odpor ř

Jak by pohádku vyprávěl fyzikMarek Straka 7.c - Tackk

Jednou se Dědeček s babičkou rozhodli zasadit Repu, ktera vyrostla dělat velkých rozměrů.Dědeček nemohl Repu vytáhnout, protože jeho Síla była výrazně Menší Nez Síla potřebná k vytažení řepy.Pak zavolal babičku, pivo součet jejich

Jak převyprávěl fyzik - Tackk

Jednou dědeček zasadil řepu , která vyrostla do velkých rozměrů. Dědeček řepu nemohl vytahnout.pak přizval další.Síla řepy .............. FřSíla dědečka ..........F1Síla babičky ...........F2Síla vnučky ............F3Síla pejska .

Pohádka o řepě - Tackk

Jak by jí převyprávěl fyzikář

Jak by vyprávěl fyzik pohádku o řepě Jiří Vašíček 7.C - Tackk

Jednoho dne se dědeček rozhodl, že půjde na řepu vyvíjet sílu, jenže dědečkovo vyvíjení síly nestačilo, tak zavolal na babičku, aby mu s tím vyvíjením síly šla pomoci. Dědeček s babičkou na řepu vyvíjeli sílu, ale ani to nestači

POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ - Tackk

Budu Vám vyprávět pohádku o veliké řepě tak jak by ji vyprávěl fyzik.Jednoho krásného dne zasadil dědek řepu.Po několika dnech řepa vyrostla.Dědek ji chtěl vytáhnout tak chytil řepu a vynakládal svou sílu na řepu.Řepa se ani nepohn

pohádka o řepě - z pohledu fyzika - Tackk

Všichni známe pohádku o řepě , ale víte jak by ji vyprávěl fyzik ? Já vám tu nebudu psát celou pohádku ale vy si ji představte . Můžete si do ní dosadit to co vám napíšu .Tato řepa byla velice velká a tím pádem i těžká , všichni

Pohádka o veliké řepě - Tackk

Dědek zasadil řepu a až vyrostla tak ji dědek šel vytáhnout, ale on sám měl malou sílu a na řepu působila větší gravitační síla.Proto si vzal s sebou na to ještě bábu, vnučku, psa, kočku a myš, aby dohromady měli větší sílu a t

Pohádka o veliké řepě - Tackk

Síla: Žil jeden dědek a babka, kteří se nazývali F1 a F2.Jednou síla zasadilaF1 - Dědek na zahrádku řepu. Když řepa vyrostla a dozrála, síla F1 k ní šla a F2 - Babka pokusila se

Pohádka o řepě - Tackk

Jednoho dne se dědeček rozhodl zasadit řepu.Řepa rostla,rostla až přerostla.V sobotu se dědeček rozhodl že řepu vytáhne.Jenom že na řepu působila gravitační síla.Dědeček zavolal babičku.

Pohádka o veliké řepějak by ji vyprávěl fyzik - Tackk

Jednou se dědeček s babičkou rozhodli zasadit řepu, která ale vyrostla do velkých rozměrů. Dědeček nemohl řepu vytáhnout, protože jeho síla byla výrazně menší než síla potřebná k vytažení řepy. Dědeček tahal řepu silou a jak by

Pohádka o řepě - Tackk

Dědeček zasadil řepu. Řepa rostla a rostla, až měla objem 100 cm krychlovích. Na podzim chtěl dědeček řepu sklidit. Táhl, táhl silou 150 N, ale vytáhnout nemohl. Zavolal na pomoc babičku. Táhli, táhli silou 250 N, vytáhnout nemohli. Zavo

Vyprávěná pohádka fyzikem Ondřejem Koštialikem - Tackk

Dědeček se rozhodl zasadit řepu. Řepa rostla a rostla až byla převeliká. Na podzim chtěl dědeček řepu sklidit. Vzal motyku a za pomoci pákového efektu chtěl dostat řepu z půdy ven. Při kopání však vyvinul příliš velkou sílu a moty

Pohádka o Řepě - Tackk

Budu vám vyprávět pohádku o řepěJednoho dne zasadil dědeček řepu.Po několika dnech zalévání a okopávání řepa vyrostla.Dědeček se jí pokusil výtáhnout, táhnul,táhnul ale nevytáhnul, tak dědečka napadlo že na pomoc zavolá babič

Pohádka o veliké řepě - Tackk

Byl jednou jeden dědeček, který Zasadil Repu na zahradě.Řepa rostla, rostla Až była veliká.dědeček ji chtěl sklidit Tahl, Tahl pivo Repu nevitáhl.Zavolal si na pomoc babičku, táhli, táhli pivo nevitáhli.Zavolalali vnučku, táhli, táhli p