List Headline Image
Updated by אפרת מזרחי מעטוף on Mar 02, 2017
Headline for כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014
 REPORT
50 items   5 followers   36 votes   12.74k views

כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014

רשימת הכלים הפופולריים ביותר בבלוג 'כלים קטנים גדולים' לשנת 2014
הפריטים ברשימה נבחרו על פי תנועת הגולשים בבלוג: צפיות, כניסה לקישורים וכו

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 2064
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | לוח חופשות בתי ספר | יומן GOOGLE

לוח החופשות בבתי הספר

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 2045
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | kahoot | חידון מרובה משתתפים

כלי המאפשר יצירת חידונים או סקרים המבוססים על שאלות סגורות (רב ברירה) עליהם יכולים התלמידים לענות באמצעות המחשב או מכשיר נייד

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 1854
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | ABCya ! animate - יצירת אנימציה

כלי פשוט ליצירת סיפור באנימציה (GIF)

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 2124
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | Google Forms | יצירת שאלון

בניית שאלון למבחן או עבודת חקר באמצעות טפסי גוגל

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 2262
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | Powtoon | יצירת סרטון אנימציה

יצירת סרטון מונפש, כולל טקסט ומוסיקה

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 1769
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | QRcode בלמידה

קוד הנסרק באמצעות מצלמת הטלפון החכם ומפנה למידע מסוגים שונים: טקסט, תמונה, קישור

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 2110
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | מסמך & מצגת שיתופיים | GOOGLE DRIVE

מסמכים ומצגות שיתופיים לעבודה בצוותים

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 2326
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | איחולן - שער עיתון מותאם אישית

יצירת שער עיתון מותאם אישית, ת"ז, צ'ק, רישיון נהיגה ותמונה ממבזק החדשות בטלוויזיה

9

Lino

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 1688
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | Lino

לוח פתקיות מקוון

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 1827
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | Treehouse By Interlude

יצירת סרטון אינטראקטיבי בו הצופה מתבקש לבחור את הדרך בה תתפתח העלילה

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 2295
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | הכפתור האדום - תופסים את האלימות ברשת

מיזם שמטרתו למגר את תופעת האלימות ברשת האינטרנט, באמצעות תוסף לדפדפן המאפשר לגולש לדווח באופן מידי ופשוט על תוכן לא ראוי

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 1817
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | סדר ת'ניירת

מחולל ליצירת פעילות מיון

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 1659
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | מדברים קומיקס

יצירת קומיקס

14

zaption

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 1930
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | zaption

יצירת בוחן על גבי סרטון

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 2226
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | THINGLINK

הוספת שכבות מידע לתמונה והפיכתה לאינטראקטיבית

16

Roojoom

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 1857
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | Roojoom

יצירת מסלול תוכן מקוון מבוסס קישורים

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 2073
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | שמור על המיליון

מחולל ליצירת משחק בסגנון שמור על המיליון

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 2274
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | שעון עצר מקוון | ClassTools Timer

כלי המאפשר להגדיר מספר טיימרים במקביל

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 1959
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | גלה את התמונה

מחולל ליצירת משחק התאמה בין פריטי תוכן - טקסט לטקסט, טקסט לתמונה או טקסט לצליל

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 1937
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | FlipQuiz

מחולל משחק טריוויה

21

Joomag

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 2243
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | Joomag

יצירת ספר דיגיטלי או עיתון מקוון

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 2295
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | Tube Chop

חיתוך סרטונים

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 1832
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | Trace & Go

מחולל ליצירת פעילות זיהוי והתאמה בה נדרש התלמיד לשייך פריטים למקומם הנכון

24

Canva

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 1763
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | Canva

עיצוב תמונה / מודעה

Dec 27, 2014 - digitalpedagogy.co - 1956
כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014 | Healthline human body maps

תצוגה תלת ממדית אינטראקטיבית של גוף האדם