List Headline Image
Updated by Petra Boháčková on Dec 17, 2014
 REPORT
16 items   1 followers   0 votes   76 views

Práce, výkon, energie 8.B

Práce, výkon a energie - Tackk

Dnes vám řeknu něco o fyzice.Práce:Práce je půsebení síly na fyzikální těleso.Rozdělujeme ji do dvou skupin:Mechanická: pracují za nás strojeManuální: děláme práci pomocí vlastní sílyVzoreček po výpočet práce: W = F * sJe...

Práce, Výkon, Energie - Tackk

Moje jmeno je Dominik a řeknu ti co je to práce, výkon a energiePráce: Práci rozlišujeme na manuální a mechanickou co je to manuální: práce manuální znamená že využívám sílu svých svalů a práce mechanická: je práce kde za půs...

Práce, výkon a energie - Tackk

PráceDělí se na manuální a mechanickou práci.Manuální práce je jakákoli práce, kterou vykonáváme svými svaly.Mechanická práce je, když se nějaký předmět působením síly posune po dráze.Vzorec pro výpočet je W =F . sJednotli...

Práce, Výkon, Energie - Tackk

Moje jmeno je Dominik a řeknu ti co je to práce, výkon a energiePráce: Práci rozlišujeme na manuální a mechanickou co je to manuální: práce manuální znamená že využívám sílu svých svalů a práce mechanická: je práce kde za půs...

Energie, práce, výkon- shrnutí - Tackk

Energie- potřebuje zdroj. Lidé: jídlo a pití, Stroje: Benzín, naftu...Dělí se na: 1) polohovou 2) pohybovouVzoreček polohové energie: Ep= m.g.hVzoreček pohybové energie: Ek= 1 polovina m . v na druhouPráce- dělí se ...

Práce, Výkon a Energie - Tackk

PrácePráce se dělí na dva typy. První je manuální, což je síla získána pomocí svalů. A druhá je mechanická, stroj. Jednotka J (Joule).VýkonJe to práce vykonána za určitý čas. Jednotka je 1W (Watt).EnergieZdroj energie mají živo...

Práce, výkon, energie - Tackk

Při této látce jsem se naučila co je to manuální a mechanická práce. Také i to, že když při jakékoliv práci používám svoje svaly, dělám manuální. Kdežto mechanická práce je mnohem složitější než jsem si myslela, ještě t...

Energie, Výkon, Práce - Tackk

Energie potřebuje Palivo = Jídlo, Benzín, Nafta atd..Tíhová potenciální Energie (Polohová) souvisí s polohou daného tělesa Výpočet Ep= mhgZnaménka E= Energie Ep= Potenciální Energie m= hmotnost h= výška g= NewtnyKinetická Energi...

Fyzika - Tackk

Dělení na manuální a mechanickouManuální = Vše co děláme pomocí svých svalů, nemůžeme vypočítat MECHNICKÁW=práce (W=od ang. slova work) F=síla s=dráha

Práce, výkon, energie - Tackk

Práce - dělíme jí na mechanickou a manualní. Jednotkou práce je "joule"= j. Práci vypočítám tak že, vynásobíš sílu a dráhu. Vzorec pro výpočet je W= F . S.Výkon - práce vykonaná za nějaký čas. Jednotka výkonu je " wat" = w. V...

Práce. Výkon. Energie - Tackk

PRÁCEPři této látce jsem se naučil co je to mechanická a manuální práce. Dokonce jsem se naučil že při každé manuální práci používáme svaly. Mechanická práce je o něco těžší než jsem si myslel, dělá mi trochu potíže.D...

Dnes se podíváme na práci, výkon a energii. Pro ty co toto téma moc nechápou, bych jim to trochu vysvětlila. A byla bych ráda, kdybyste to trochu pochopili.

Práce, Výkon, Energie - Tackk

Čus tak jsem tu zase a dnes by jsem vám chtěl říct něco o Práci, Výkonu a Energii.PrácePráce se dělí na dvě: mechanickou a manuální.Práce manuální je druh práce ke které potřebujeme sami sebe, své tělo a své svaly, zatím co k...

Fyzika - Tackk

Vítej na mém blogu o fyzice, ve kterém se budu snažit vypsat všechno probírané učivo. Hodně zábavy :)

Energie Práce Výkon - Tackk

EnergieEnergii můžeme získat:z jídla.pití,ropy Nafta Benzin.Vzorec : EP=M.H.GM -HmotnostH -SílaG -GravitaceEnergije se strácíPřeměnuje se na jiné formyZdroj:Obrázekhttp://www.novinky.cz/zena/zdravi/286845-nedostatecny-pitny-rezim-skodi-zd...