List Headline Image
Updated by Petra Boháčková on Dec 03, 2014
 REPORT
21 items   1 followers   0 votes   41 views

Učíme se navzájem - pohyb 7.B

FYZIKA - Tackk

Tento půl rok jsme se učili o pohybu tělesa. Na začátku jsme se učili o trajektorie což křivka, která kopíruje pohyb tělesa. Po tom to jsme probírali druhy pohybu. Když jsme do probrali druhy pohybu přesunuli jsme se k vy...

FYZIKA - Tackk

Ve fyzice jsme se učili o pohybu tělesa.Učili jsme se jak vypočítat rychlost tělesa na určité dráze.S= dráha, T= čas a V= rychlost. Dráha se jmenuje trajektorie. Pohyb se dělí do dvou skupin přímočarý a nepřímo...

Pohyb-shrnutí - Tackk

Pohyb je vlastnost těles. Tělesa mohou být vzhledem k jinému tělesu v pohybu, např strom je vzhledem k paní na kolotoči v pohybu ale vzhledem k holčičce sedící na lavici je strom v klidu. Pokud se těleso pohybuje znamená to že mění s...

Pohyb - Tackk

Pohyb je relativní a něco se musí vzhledem k něčemu vztahovat. Např.: Auto které jede je vzhledem k semaforu v pohybu a auto které stojí na stopce je vzhledem k semaforu v klidu.Máme několik druhů pohybů:Trajektorie - Křivka která...

Fyzika - Pohyb - Tackk

Pohyb je relativní a musí se k někomu nebo k něčemu vztahovat např.: Točím se na židli a koukám na kamaráda (Vztahuju se já k němu). Kamarád je v pohybu protože když se otáčím tak ho vidím v pohybu. Ovšem když se koukám n...

Pohyb - Tackk

Co to je vlastně ten pohyb? Pohyb je to když se nějaké těleso pohybuje.Je to stručně řečeno, ale kdyby jste to chtěli podrobněji, tady si to můžete přečíst:Každé těleso zanechává za sebou pomyslnou čáru takzvanou trajektorii. K...

Pohyb - shrnutí - Tackk

Pohyb je vlastnost těles. Pohybem určujeme, zda-li je těleso v klidu nebo v pohybu. Např. když řekneme, že auto je v klidu, musíme říct, vzhledem k čemu. "Stojící auto je v klidu vzhledem k silnici." Pohyb vlastně znamená, že těleso ...

Vysvětlení Pohybu - Tackk

Tělesa můžou být vzhledem k jinýmu tělesu v pohybu Těleso se pohybuje vzhledem k jinému tělesu např: Jedoucí vlak vzhledem ke kolejím, Běžící muž vzhledem k autu.Těleso může být v pohybu ale také i v klidu. Jedno těleso může ...

Pohyb - Tackk

Pohyb tělesa: Třeba jedoucí vlak vzhledem ke kolejím je v pohybu. Skus si to představitjede vlak a ty stojíš vedle kolejí a cestující ve vlaku jsou vzhledem k tobě v pohybu.Výpočet: S = dráha V = rychlost &nb...

Pohyb - Tackk

Pohyb je relativní a musí se k něčemu vztahovat např. auto, chodník, pes...Je několik druhů pohybu: Trajektorie - křivka která kopíruje pohyb tělesaPohyb rovnoměrný - nezrychluje ani nezpomalujePohyb přímočarý - pohyb po pří...

fyzika - Tackk

V tématu o rychlosti jsem je naučil různé znaky které my pomahaly poznat samotný pohyb.Naučil jsem se tyto jednotky s=dráha t=čas v=rychlost to ještě není všechno,každé těleso se může pohybovat třema způsobam...

CO VÍME O POHYBU - Tackk

Ahoj,dnes vám napíšu, co jsme se naučili za tři měsíce.Začali jsme skládáním různých vlaštovek a taky jejich návodu. Poté jsme pohybem a klidem, jak je rozeznáme od sebe: pes je v pohybu vzhledem k zemi nebo led je v ...

Pohyb-co jsme se naučili - Tackk

Ahoj,dnes bych vám chtěla říct co jsem se ve fyzice naučila. Začali jsme klidem a pohybem. Naučili jsem se jak rozpoznávat jestli je těleso v klidu nebo v pohybu. Pak následovalo druhy pohybů: trajektorie, pohyb rovnoměrný, pohyb přímo...

FYZIKA - POHYB - Tackk

Pohyb je, když se těleso pohybuje, ale vždy podle toho k čemu se těleso vztahuje. Těleso se vždy pohybuje buď po přímce (pohyb přímočarý), nebo po křivce (pohyb křivočarý). Také rozlišujeme zdali se těleso pohybuje rovn...

Pohyb - Tackk

Úvodní lekce- pohyb je relativní a zajímavý :-). Je pár způsobů jak můžeme rozlišit pohyb. Rovnoměrný pohyb- těleso se pohybuje pořad stejnou rychlostí. Nerovnoměrný pohyb- těleso mění svoji rychlost. Křivočarý pohy...

fyzika - Tackk

Každá věc neboli těleso je tvořeno hmotou která se skládá z jedné nebo více látek. např. Hřebík je těleso tvořené pouze jednou látkou železem.-------Sklenice je těleso tvořeno více látkami neboli mlékem, sklem a umě...

Pohyb - Tackk

Pohyb je relativní, to znamená např. když jedete vlakem tak je k vám krajina v pohybu, ale když stojíte a jede kolem vás vlak tak je vůči vám v pohybu on . Jsou různé druhy pohybu - rovnoměrný = těleso nezry...

POHYB - CO UMÍME - Tackk

Ahoj,dnes bych vám ráda řekla co jsem se ve fyzice naučila.

Pohyb a klid - Tackk

Ahoj,chtěla bych vám říct co jsme se učili ve fyzice. Jak už vám nadpis napovídá, tak jsme se učili o pohybu a klidu.Začali jsme tím, že jsme si vysvětlili, jak se zjistí, že těleso je v pohybu nebo v klidu.Zjistíte to takhle : zál...

Vysvětlení učiva - Tackk

Ve fyzice jsme probírali například:pohyb,rychlost,vzorce,dráha,jízdní řády atd.První jsme probírali pohyb a klid a bylo to velmi zajímavé a nové.Těleso v může být v pohybu,ale i v klidu například:člověk na horské dráze je v kli...