List Headline Image
Updated by Petra Boháčková on Dec 04, 2014
 REPORT
17 items   1 followers   0 votes   64 views

Pohyb 7.C

fyzika popis myšlenkové mapy - Tackk

Popis myšlenkové mapy:Čas- základní jednotka je sekundaČas můžeme měřit na hodinkách,stopkách.Značíme t vzorec pro vypočítání času je s dráha : v rychlost = čas.Dráha základní jednotka je metr. dráhu dělíme na křivočar...

Myšlenková mapa - Tackk

Ve fyzice jsme probírali spoustu věcí např.: pohyb, rychlost, vzorečky, dráhu , jízdní řády atd.Jako první jsme probírali pohyb a klid, což bylo něco nového a zajímavého. Těleso v pohybu může být také v klidu např.: člověk na...

POHYB - Tackk

Budu vám vysvětlovat něco o pohybu.Pohyb se dělí na 5 dílů:druhy pohybu , jízdní řády , grafy , dráha a rychlost , pohyb vzhledem k ....Druhy pohybu jsou:křivočarý , přímočarý , rovnoměrný a nerovnoměrný , trajektorie:křivka n...

Pohyb - Tackk

Marek Straka

Myšlenková mapa - Tackk

Základní jednotka pohybu je m/s.Máme 2 druhy pohybu rovnoměrný a nerovnoměrný.Máme 2 druhy dráhy a to jsou přímočará a nepřímočaráZnačí se: v=rychlost a základní jednotka je m/ss=dráha a základní jednotka je metrt=čas a zákl...

popis probraného učiva - Tackk

1.Pohyb a klid-rozdíl poznáme podle úhlu pohledu.2.Dráha a rychlost rovnoměrného pohybu-vypočítáme pomocí vzorců:dráha: 1m/s=3,6 km/h(převádění),Rychlost= v:t3.Běh a povolená rychlost:v tomto učivu jsme udělali poku...

POHYB - Tackk

Tato kapitola se jmenovala pohyb .Teď vám sdělím o čem vlastně byla . Dle mého názorů má být rozdělena na 5 záhlavních častí a to : druhy pohybu , jízdní řády , grafy , dráha a rychlost a nakonec pohyb vzhledem k .... ! Druhy ...

Myšlenková mapa - Tackk

Pohyb:Máme rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb. Rovnoměrný pohyb má stejnou rychlost a nerovnoměrnému se rychlost mění. Máme ještě křivočarý a přímočarý pohyb. Křivočarý má trajektorií křivku zatím co přímočarý ma trajekt...

Co jsme probírali ve fyzice - Tackk

Shrnutí toho co jsme se učili - kapitola pohybProbírali jsme : Pohyb a klid : Co je vzhledem k čemu a) v klidu b) v pohybu.A také druhy pohybů : rovnoměrný,přímočarý,nerovnoměrný,křivočarý.Dráha a rychlost : Co znamenají jednotl...

Myšlenková mapaMartin Novák 7.C - Tackk

Ve fyzice Jsme probraly spoustu věcí například:pohyb,rychlost,vzorce,dráhu,jízdní řády a další zajímavé věciPrvní jsme probíraly pohyb,Těleso v pohybu může být v klidu například:stojící Člověk JE v klidu ale jedoucí auto vi...

co jsme probírali:Pohyb a klid: máme 4 druhy pohyb... - Tackk

co jsme probírali:Pohyb a klid: máme 4 druhy pohybů-rovnoměrný,nerovnoměrný,přímočarý a křivočarý.Dráha a rychlost: vzorec dráhy je(s).Jak vypočítáme dráhu?Dráhu vypočítáme v.t. &nb...

Untitled - Tackk

Klid a čas Např: kluk co běží po chodbě je v pohybu vzhledem ke dveřím.Např:kluk co je na kolotoči je vzhledem ke kolotoči v klidu.Čas-základní jednotka sekundaČas lze měřit na stopkách,hodináchZnačka času: t ze slova timeVzorec ...

Vysvětlení učiva - Tackk

Ve fyzice jsme probírali například:pohyb,rychlost,vzorce,dráha,jízdní řády atd.První jsme probírali pohyb a klid a bylo to velmi zajímavé a nové.Těleso v může být v pohybu,ale i v klidu například:člověk na horské dráze je v kli...

17

Učivo

Učivo