List Headline Image
Updated by Biblioteca Ceip Os Muíños on Jan 29, 2015
Headline for Lecturas para o 25 de Novembro
 REPORT
21 items   3 followers   1 votes   103 views

Lecturas para o 25 de Novembro

Lecturas para conmemorar o 25 de Novembro, día internacional contra a violencia de xénero. Fonte: "Guía de literatura infantil e xuvenil non discriminatoria, II"

Guía de literatura infantil e xuvenil non discriminatoria, II

Selección dos textos e recomendacións de traballo

3

Petra

Petra

Eixos educativos

 • denuncia da importancia excesiva que se lle da ao aspecto físico
 • promoción da aceptación de unha mesma
 • exemplificación de que os afectos non responden tan só á semellanza física ou psíquica
Chocolata

Eixos de traballo

 • valoración dunha persoaxe feminina curiosa e viaxeira
 • afirmación das propias necesidades e circunstancias, por riba dos prexuízos
 • valoración da amizade e dos amigos de ambos sexos
5

O espello e o dragón

O espello e o dragón

Eixos de traballo

 • demostración de que non todos somos iguais
 • importancia da figura materna para aceptar as diferenzas entre os fillos
 • introdución de diferentes culturas
6

Manda narices!

Manda narices!

Eixos de traballo:

 • as mulleres poden desempeñar tamén roles activos e protagonistas
 • todas as experiencias, aínda as negativas, axudan a aprender
 • prexuízos sobre as calidades físicas do corpo masculino
7

Quen me quere adoptar?

Quen me quere adoptar?

Eixos de traballo:

 • importancia do papel de nais e pais na educación dos fillos e fillas
 • relacións interxeneracionais, e necesidade de cariño
 • relevancia das ONG
O sorriso de Daniela

Eixos de traballo:

 • presenza dunha protagonista feminina con actitude alegre e aberta á vida
 • presentación de tipos humnaos que introducen á infancia en aspectos da vida adulta, enfocando aspectos conflitivos desde unha visión alegre e positiva
 • valorización da amabilidade e a actitude positiva para mellorar a sociedade
Titiritesa

Eixos de traballo:

 • posta en valor da iniciativa e da autonomía feminina
 • tratamento respectuoso e normalizado da homosexualidade
 • importancia de elixir o propio destino
10

A narradora do deserto

A narradora do deserto

Eixos de traballo

 • recuperación do mito de Sherezade, a salvación por medio das historias e dos contos
 • importancia da transmisión da tradición como elemento inherente aos pobos
 • valorizacón da determinación e da valentía das mulleres
Ola, estúpido monstro peludo!

Eixos de traballo:

 • denuncia do machismo e das consecuencias que leva aparelladas
 • maltrato ás mulleres e maltrato infantil coo consecuencia dunha actitude non igualitaria entre homes e mulleres
 • papel salvador dos libros e das historias na vida dos nenos e as nenas
Sedna, a deusa do mar

Eixos de traballo:

 • participación das mulleres nos traballos da tribo en pé de igualdade cos homes
 • valorizacíón do personaxe da muller madura
 • presentación metafórica da situación do maltrato
Tres irmás ladroas |OQO | LG3 | O soportal da Literatura Galega

Eixos de traballo:

 • personaxes femininos que desenvolven papeis distintos, representadas en oficios asociados a roles masculinos
 • ensinanza de que posuir bens materiais non garante a felicidade
 • respecto á diferenza e ás opcións persoais de cadaquén
 • valorización da vida no campo
As vacacións de Saida

Eixos de traballo:

 • reivindicación de que non existen xogos ou xoguetes para nenos e outros xogos ou xoguetes para nenas, senón que todos poden ser compartidos por ambos sexos
 • proposta de xogos alternativos, eliminando violencia e racismo e favorecendo cooperativismo e tolerancia
 • valor da soliedariedade internacional
 • denuncia e condena da xenofobia e o racismo que ás veces padecen os inmigrantes
Valentino OQO

Eixos de traballo:

 • exemplificación de que non todos os homes nin todas as mulleres teñen que ser iguais so por pertencer a un mesmo sexo
 • capacidade de ser un mesmo, sen pensar no que os demais esperan de nós
 • valorización de calidades asociadas coa feminidade (sensibilidade, dozura, ...) a través dun personaxe masculino
 • aceptación das persoas tal como son
A noite da raíña Berenguela

Eixos de traballo:
- os diferentes e estereotípicos modelos de muller que achega a obra (a raíña Berenguela, a raíña Urraca, Dorotea, Comba,...)
- defensa da liberdade como dereito esencial de todos os seres humanos
- valorización da amizade entre dúas persoas de diferente sexo e idade

17

Usha

Usha

Eixos de traballo:

 • o dereito á educación das mulleres e a denuncia dos matrimonios concertados
 • protesta contra a violencia que sofren as mulleres nas súas formas máis diversas (física e psíquica)
 • valorización da autonomía e da independencia como necesidade básica das mulleres
 • introdución dos elementos culturais da India que permiten o coñecemento da súa realidade
Liña non quería ser nena

Eixos de traballo:
- a fuxida dos estereotipos masculino/feminino a través da personalización dunha cadela

A princesa Sabela

Eixos de traballo

 • crítica aos estereotipos sexuais e sociais
 • valoración da autonomía no traballo e da satisfacción que produce facer as cousas por unha mesma
 • importancia da familia para valorar a diversidade
Oliver Button es una nena

Eixos de traballo:

 • rebelión contra os estereotipos masculinos
 • aceptación da diversidade
 • valoración da familia e a escola como integradores da diferencia
Mi mamá

Liñas de traballo

 • valoración da figura da nai, fuxindo de estereotipos
 • valoración do amor na familia
 • valoración das tarefas do fogar
22

Leopoldo e Casilda

Leopoldo e Casilda

Eixos de traballo:

 • crítica do reparto de roles na familia
 • valoración de novos tipos de familia
 • A Biblioteca do C.E.I.P. Os Muíños ven funcionando desde a creación da escola, en 1984. Está integrada no PLAMBE (Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares) desde a primeira convocatoria. É 3º Premio Nacional ás Boas Prácticas en Biblioteca Escolar no ano 2010.

 • Tagged With

 • Tools