List Headline Image
Updated by Славица Јурић on Mar 18, 2013
 REPORT
19 items   29 followers   23 votes   60.86k views

Шта (не) знамо о портфолију у образовању?

Додајте веб-референце, поделите и креирајте заједничко знање, питајте, одговорите...

2 тока портфолија - Како тече стварање портфолија

Разумете ли концептуалну мапу која приказује ток стварања портфолија?

Израда електронског портфолија у Махари

Чему служи Махара и и како израдити електронски портфолио у њој

Дигитална бележница у функцији портфолија

Ако досада нисте размишљали о портфолију као начину евалуације, оцењивања и праћења рада у настави и сопственом професионалном развоју, време је да почнете!

e-portfolios for starters

Animation showing the advantages of owning and using an e-portfolio

ePortfolios for Learning: Supporting Reflection with Mobile Devices

I am doing a Poster Session at ISTE 2012 in San Diego entitled, mPortfolios: Supporting reflection in ePortfolios with mobile devices. Here is the first draft of the document that I will eventually print out in poster size. I think I will also try to create a Prezi document based on this diagram.

Generic e portfolios

Presentation for Trillium Lakelands District School Board, Ontario, Canada, on March 5, 2012.

Електронски портфолио

Pogled kroz prozor - Електронски часопис
Uspostavljanje i poticanje uporabe sustava e-portfolija jedan je od ciljeva Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu. Uz ostalo, od e-portfolija se, kao sustava unificiranoga i interoperabilnog...

Google Apps for ePortfolios

Schools and universities can set up free Google Apps
accounts with their own domain name, where they can give all student
and faculty
acces to a variety of tools, including a GMail account, iGoogle portal,
Google Groups for collaboration, and Pages, for creating websites. Each
user can also use their GMail account to activate other Google services,
such as GoogleDocs.

ШТА ТРЕБА ДА ЗНАШ – примена електронског портфолија у раду с ученицима млађег основношколског узраста

У свом раду који је освојио треће место на конкурсу "Дигитални час 2" ауторка Славица Јурић нас упознаје са применом електронског портфолија у раду са ученицима млађег основно школског уззраста. Појаснивши нам оправданост ове иновације и њено теоретско утемељење, она нам представља начине креирања портфолија као и то то шта све треба да зна како ученик, тако и наставник, користећи Мајкросовтову Дигиталну бележницу.

Scoop.it, или електронски портфолио без по муке | Jugoslava's Blog

Да ли сте некад пожелели да све што сте радили на интернету, а мислите да је вредно пажње (објављени тесктови...

SVET KOMPJUTERA - INTERNET - Elektronski portfolio

Ako tra�ite posao, prilikom besplatnog u�lanjenja na sajt, bi�e vam omogu�eno da napravite vaš portfolio (srpski reèeno: CV, rezime, biografija) koji æe sadržati osnovne liène podatke o vama, vaša znanja, certifikate, prethodne poslove i druge bitne stvari. Zatim možete pretraživati ponude za posao po raznim kriterijumima ili se prijaviti na mailing listu kojom æe vam stizati željene ponude. Kad naðete odgovarajuæu, svoj portfolio možete poslati svom (nadežno) buduæem poslodavcu. Još jedna veoma korisna opcija koju imate jeste statistika – koliko puta je vaš portfolio pregledan.

4

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/euro-jezik-portfolio-oth-srb-t07.pdf

Европски језички портфолио - превод стратешког документа ЕУ; пример организације и критеријума за процену у познавању страних језика

Електронски портфолио као средство евалуације у ОШ

Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 2009, vol. 22, br. 3, str. 88-98 jezik rada: srpski poseban prilog E-portfolio kao sredstvo evaluacije u osnovnoškolskoj nastavi aUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultetbUniverzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, SomborProjekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br.

У сусрет веб-центричном свету

The Resource for Education Technology Leaders focusing on K-12 educators. Site contains a Software Reviews Database, articles from Technology & Learning Magazine, articles from Educators in Educators' eZine, Event and Contest listings, Reader suggested Web sites, and weekly news updates on education technology leaders.

ePortfolios | The Educational Technology Center

An electronic portfolio, in an educational setting, is a digital collection of student work, often referred to as artifacts, displayed for specific audiences and specific purposes. Electronic portfolios enable students to collect, reflect on, and display their work in multiple ways, typically for the purpose of assessment.

Primer dobrog ePortfolija

http://cte.uwaterloo.ca/teaching_with_technology/netsavvy/eportfolios.html In this seven-minute screencast, Mark Morton discusses the components of an excell...

Dr. Helen Barrett's Electronic Portfolios

Dr. Helen Barrett Electronic Portfolios
and
Digital Storytelling
for lifelong and life wide learning

PROSVJETNI RAD

U�enici
�e ste�i samopouzdanje u procesu u�enja jer sa svojim nastavnikom
u�estvuju u procjeni znanja. Razmi�ljanje o sopstvenom napredovanju i
mogu�nost pra�enja vlastitog rada nave��e ih na bolju organizaciju,
stimulativno djelovati, ali i stvoriti druga�iji odnos prema samom
predmetu i predmetnom nastavniku

Professional Web Site of Gina Marandino

Please watch the video, "got technology?", that I created with some of my classmates to highligt the benefits of using technology in education. We presented this video at the New York State Assocation for Computers and Technologies in Education (NYSCATE) Metro Conference on May 17, 2008 in Rye Brook, NY.Click here to view it.(It opens in a new window.)