List Headline Image
Updated by Eva Strandberg on Sep 30, 2017
 REPORT
28 items   1 followers   0 votes   1.47k views

Hjernegymnastik på nettet

Med disse spil kan du motionere hjernecellerne og styrke hukommelsen, koncentrationen, beslutsomheden, tålmodigheden, opmærksomheden og andre af hjernens mange udfordringer

Trolley Dash - Shopping List Memory Game

I dette spil ser du først en indkøbsseddel, som du skal læse og huske. Tryk derefter på "Go" og bevæg dig rundt i butikken og klik på de varer du kan huske fra listen.
(OBS: Du åbner spillet ved at trykke på "Small", "Medium" eller "Large" lige under billedet, hvor der står "Play")

Pattern Memory

I dette spil får du vist et mønster af farvede felter, som du skal huske. Når farverne forsvinder skal du klikke på de felter der før var farvede.
(OBS: Du åbner spillet ved at trykke på "Small", "Medium" eller "Large" lige under billedet, hvor der står "Play")

Idiot Test - Free Brain Game

"The Idiot Test" er et spil, hvor det handler om at læse en kort instruktion, huske hvad man læste og gøre præcis hvad instruktionen sagde. Det lyder enkelt, men pas på, for spillet er selvfølgelig fyldt med fælder.
(OBS: Du åbner spillet ved at trykke på "Small", "Medium" eller "Large" lige under billedet, hvor der står "Play")

Match 'Em (Concentration)

Match 'Em er et klassisk huskespil (også kaldet memory- eller vendespil), hvor du skal klikke på to kort ad gangen og finde billedpar.
(OBS: Du åbner spillet ved at trykke på "Small", "Medium" eller "Large" lige under billedet, hvor der står "Play")

Mind Cards

"Mind cards" er et spil, hvor du skal læse og følge enkle instruktioner under tidspres.
(OBS: Du åbner spillet ved at trykke på "Small", "Medium" eller "Large" lige under billedet, hvor der står "Play")

Quick Pic - Memory Match Game

"Quick Pic memory" - I dette spil får du først vist et hurtigt glimt af nogle blomsterbilleder, før alle billederne lukkes. Du skal nu huske blomsternes placering og danne alle billedmatch inden tiden løber ud. Det skal gå stærkt!
(OBS: Klik på "Sound off", hvis lyden forstyrrer dig)

Memorize Words

I dette spil får du vist en masse (engelske) ord i et felt. Du skal nå at læse alle ordene inden tiden løber ud. Derefter åbnes et tomt felt, hvor du skal skrive alle de ord du kan huske. Når du ikke kan huske flere, trykker du på Go-knappen for at tjekke hvor godt din hukommelse klarede opgaven.

Memorize Numbers

I dette spil får du vist en masse tal i et felt. Du skal nå at læse alle tallene inden tiden løber ud. Derefter åbnes et tomt felt, hvor du skal skrive alle de tal du kan huske. Når du ikke kan huske flere, trykker du på Go-knappen for at tjekke hvor godt din hukommelse klarede opgaven.

9

Locate

Locate

I dette spil får du først vist nogle tal i kort tid. Kig på tallene og husk deres placering. Når tallene slukkes bliver du spurgt om et af tallenes placering. Klik på det rigtige felt,... hvis altså du kan huske hvor tallet stod.

Memoryspil med bogstaver

Her er et klassisk memoryspil (også kaldet huske- eller vendespil) hvor du skal vende/klikke på to kort ad gangen og matche bogstaver. Du kan vælge imellem at spille med 16 kort (small), 24 kort (mid) eller 36 kort (big). Det store tal ved siden af kortene viser hvor mange forsøg du har tilbage. Når du ikke har flere forsøg eller når du har fundet alle bogstavpar optælles din score. Jo færre træk du brugte og jo flere korrekte du fandt, jo højere bliver din score.

11

Simon

Simon

I spillet "Simon" gælder det om at gentage en farverækkefølge. Hold øje med farvefelterne der blinker. Når du får at vide at det er din tur skal du gentage nøjagtigt hvad du så ved at klikke på de farvede felter, f.eks. rød, rød, grøn, gul. I første runde er det kun et farvefelt der blinker. I næste runde føjes et felt mere til, og sådan vokser antallet blink indtil du på et tidspunkt klikker på et felt der ikke følger den rækkefølge du så.

12

Colors

Colors

I dette spil får du først vist nogle farvede prikker i kort tid. Kig på prikkernes farve og husk deres plads i rækkefølgen. Derefter vises de samme farveprikker, men i en tilfældig rækkefølge, og din opgave er at klikke på farveprikkerne i den rigtige rækkefølge. Lykkedes det går du videre til næste runde.

Gerningsstedet - Spil til hjernemusklerne - Games for the Brain

I dette spil får du vist et kort glimt af en delvist synlig forbryder i en bil. Læg mærke til alle detaljer ved forbryderens ansigt. Derefter får du vist 4 ansigter og så skal du klikke på det ansigt, som du mener matcher den forbryder du så bilen. Gætter du rigtigt ryger forbryderen bag tremmer, mens du får 10 point og går videre til næste runde.

Tvillingefarver

I dette spil skal du klikke på to ens brikker ad gangen for at få dem til at forsvinde, men brikkerne flytter sig konstant for at forvirre dig. Når du får fjernet alle brikker går du videre til næste runde.

Manglende mesterværk

I dette spil skal du kigge grundigt på 9 malede mesterværker. Husk hvad du ser og klik på "Fortsæt"-knappen. Nu skifter alle billederne pladser og et af dem fjernes og erstattes af et nyt. Klik på det nye billede, som *ikke *var blandt de 9 billeder du så før.

Mind Games - Memory Games

På denne spilside finder du en samling af forskellige spil, som allesammen styrker din hukommelse.

Pick and Mix

I dette spil skal du flytte rundt på indholdet i de tre glaskrukker, så fordelingen bliver den samme, som på det nederste billede. Hver runde varer 1,5 minut og du skal prøve at nå så mange krukker som muligt.

Mindgames - Brain Games

På denne spilside er en samling af sjove spil, der udfordrer hjernecellerne

Flower Finder

I dette spil skal du kigge på blomster, og klikke på den ene blomst der skiller sig ud fra alle de andre, enten pga. farven, formen eller dens mønster

Airport Security

I dette spil arbejder du som tolder i en lufthavn og det er din opgave at holde styr på hvor mange stykker bagage der ruller ind i og ud af røntgenapparatet. Når båndet stopper med at rulle skal du taste det antal tasker, som IKKE kom igennem og trykke på retur-pilen for at tjekke dit svar

21

Pairs

Pairs

Et klassisk vendespil (også kaldet memory- eller huskespil), hvor man skal finde billedpar ved at vende to brikker ad gangen. Men spillet har et lille twist: Når runden starter får du kort vist alle billederne på en gang ganske kort inden bagsiden vendes opad. I de første baner kan det virke lige lovligt nemt, meeen..., der skal ikke spilles mange runder før det begynder at blive vanskeligt at huske alle billedernes placering.

Low to High (Fra laveste til højeste)

I dette spil skal du klikke på tallene i kronologisk rækkefølge fra laveste til højeste tal. OBS: spillet indeholder også negative tal (= tal med minus foran)

Whack-a-Jack

I dette spil skal du klikke på de billeder der matcher et eller flere af billederne i boksen øverst i billedet. Du skal skynde dig for billederne forsvinder hurtigt igen.

24

Jigsaw

Jigsaw

"Jigsaw" = puslespil. Her skal du fylde den sidste brik ind i et puslespil ved at vælge den rigtige af de løse brikker som ligger ved siden af. Nogle af de løse brikker vender på hovedet eller ligger skævt, og det kan nemt gøre det svært at finde den rigtige.

25

Zirch

Zirch

I dette spil møder du et mylder af bogstaver, der svæver rundt i billedet. Din opgave er at finde og klikke på bogstaverne 'z', 'i', 'r', 'c' og h'. Hvert bogstav optræder flere gange. Øverst i billedet kan du se hvor mange bogstaver du mangler at finde i mylderet.