List Headline Image
Updated by Jeroen Sakkers on Jan 27, 2020
 REPORT
19 items   45 followers   9 votes   18.38k views

Beste zzp-organisaties van Nederland

In deze lijst vind je de beste netwerk- en brancheorganisaties, vakbonden en landelijke belangenbehartigers voor zzp'ers, freelancers en interim professionals van Nederland.

Het Ondernemerscollectief | Collectieve voordelen voor ondernemers

Met Het Ondernemerscollectief, voorheen de ZZP Kortingskaart, heb je vele voordelen en steun je het platform www.ikwordzzper.nl die de kleine zelfstandigen op weg helpt en een positieve beeldvorming onder (startende) zzp’ers stimuleert.

ZZPijl | Vereniging voor zelfstandigen in IJsselstein, Lopik en Schoonhoven

Zelfstandig, en toch heb je 'collega's', dat is het doel van de vereniging voor zelfstandigen in IJsselstein, Lopik en Schoonhoven.

Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland is de grootste onafhankelijke ondernemersorganisatie voor Zelfstandigen Zonder Personeel in Nederland. Doelstelling is het bevorderen van het ondernemerschap voor kleine zelfstandigen. Meer dan 30.000 zelfstandigen hebben zich individueel aangesloten bij onze ondernemersorganisatie.

Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)

De Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) bestaat sinds 2002 en is uitgegroeid tot één van de grootste onafhankelijke belangenbehartiger voor ondernemende zzp'ers. De vereniging is georganiseerd als koepelorganisatie voor branche- en beroepsorganisaties en netwerkorganisaties van zzp'ers.

De algemene doelstelling van PZO is het behartigen van de belangen van haar leden. PZO ziet de zzp’er als een professional die als ondernemer zijn vakmanschap en vakkennis aanbiedt op de markt. Net als iedere andere ondernemer verricht een zzp'er zijn werkzaamheden voor eigen rekening en risico.

Als belangenbehartiger proberen wij ervoor te zorgen dat de zzp’er optimaal kan ondernemen. Dit doen wij door het voeren van een cruciale rol in de politieke lobby, het stimuleren van onderzoek en het aanbieden van ledendiensten.

FNV Zelfstandigen | Voor gedreven ondernemers

FNV Zelfstandigen is partner voor actieve en gedreven ondernemers zonder personeel. FNV Zelfstandigen is er voor zzp'ers die behoefte hebben aan professioneel advies, een inspirerend netwerk en collectieve en individuele voorzieningen die aansluiten bij hun wensen en behoeften.

ZZP Netwerk Nederland

De landelijke ZZP-club die beredeneert vanuit ondernemerschap, zelfstandigheid en de ambitie om écht verantwoordelijk te zijn voor alle keuzes die je zelf als ondernemer maakt en kunt maken.

Onze ambitie is helder: wij willen ZZP'ers aan ons binden die BEWUST voor ondernemerschap en zelfstandigheid kozen, zich innoverend en ondernemend profileren én weten dat ze de volledige verantwoordelijkheid dragen voor hun handelen, zowel nu als in de toekomst.

ONL | Voor ondernemers.

Dé ondernemersorganisatie van Nederland. Jij bepaalt en wij nemen actie. Wekelijkse poll zodat we weten wat er speelt. Thema/netwerk bijeenkomsten door het hele land. Webinars met topondernemers.

Zelfstandigen Bouw: voor zzp'ers in bouw, hout en techniek

Zelfstandigen Bouw is voor zzp'ers in bouw, hout en techniek al jaren de vraagbaak en adviseur bij juridische zaken. Eigen juristen en experts staan onze leden met raad en daad terzijde. Ook zorgen wij voor collectieve inkoopvoordelen en gunstige polisvoorwaarden bij verzekeraars.

VZZP - Alles wat u als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) nodig heeft

De VZZP denkt groot voor kleine bedrijven/ZZPer. Heeft u een eigen bedrijf of wilt u daar binnenkort mee starten? Dan helpt de VZZP u verder. Met advies over ondernemen, met kortingen bij dienstverleners en bij problemen met opdrachtgevers. Bij de VZZP staat u er als zzp'er niet alleen voor.

FNV KIEM

FNV KIEM is de vakbond voor werknemers, freelancers, kleine zelfstandigen, starters en uittreders in de kunsten, informatie-industrie, entertainment en media. We zijn er voor onze leden als ze ons nodig hebben, we bieden ze interessante diensten en producten, maar ook achter de schermen zijn we altijd voor ze bezig.

ZOLO - Vereniging voor Zelfstandig Ondernemers uit Utrecht West

ZOLO (Zelfstandig Ondernemers Lombok en Omgeving) is een ondernemersvereniging voor vanuit huis werkende ondernemers in Utrecht West.

CNV Zelfstandigen | Samen zelfstandig!

CNV Zelfstandigen wil een échte vereniging van leden zijn. Naast een goed pakket aan diensten zit daar de meerwaarde van het lidmaatschap. Leden kunnen meepraten over het beleid en de dienstverlening, onder meer via een speciale ‘denktank’. Daarnaast kunnen leden die starten als ondernemer zich laten begeleiden door ervaren collega-leden (coaches).

Netwerk Zelfstandig Werkenden (NZW)

Het NZW is ontstaan uit een samenwerking van partijen die Nederland een stap verder willen helpen. Het initiatief is van De Unie, de vakorganisatie voor het middelbaar en hoger personeel, die merkt dat haar achterban steeds vaker kiest voor een andere, zelfstandige richting. Door die achtergrond kennen we het speelveld, weten we wat we (nog moeten) doen en welke wegen we daarvoor moeten bewandelen. We omarmen de toekomst en komen daarom met eigentijdse en innovatieve oplossingen die jouw positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving sterker maken. Wij werken hierbij samen met partijen als Zilveren Kruis Achmea, EBC Nederland, Uniforce en een klankbordpanel van zelfstandig werkenden. Vanuit al die verschillende expertises, maar met één duidelijke gezamelijke visie, is het NZW tot stand gekomen.

LTO ZZP

LTO ZZP is er voor: (1) boeren en tuinders die aan de slag willen als zelfstandige zonder personeel; en (2) opdrachtgevers die een boer of tuinder voor een klus willen inhuren.

Opdrachtgevers werken graag met een boer of tuinder. Zij zijn vakmensen met veel ervaring, breed inzetbaar, oplossingsgericht en gedreven. Steeds meer agrarische ondernemers nemen de stap om ook buiten hun bedrijf aan de slag te gaan. Werken als ZZP'er is een goede gelegenheid om kennis en ervaring in een ander bedrijf op te doen, dat binnen het eigen bedrijf te gebruiken en tegelijkertijd het gezinsinkomen aan te vullen.

Het project LTO ZZP is een initiatief van Projecten LTO Noord en is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV, de provincie Zuid Holland en de provincie Utrecht. Er wordt onder andere samengewerkt met Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe, de Kamer van Koophandel Den Haag, onderwijsinstellingen en Aequor.

ZZP Houten | Netwerkvereniging van zelfstandig ondernemers (zonder personeel) binnen de gemeente Houten

Een netwerkvereniging van zelfstandig ondernemers (zonder personeel) binnen de gemeente Houten. Houten kent een groot aantal zzp-ers binnen haar gemeentegrenzen en daarvan zijn er inmiddels ruim 140 lid van onze vereniging. Onder onze leden vindt u specialisten uit allerlei vakgebieden, van accountant tot tekstschrijver, van loopbaancoach tot elektrotechnisch adviseur, van fotograaf tot interim manager en nog veel meer.

ZZPMO | ZZP Vereniging Montfoort Oudewater

De vereniging van zelfstandigen zonder personeel in Montfoort, Linschoten en Oudewater. De vereniging wil aan de leden een platform bieden waar: kennis over het zelfstandig ondernemen te halen is, contacten met andere zelfstandige ondernemers uit de regio kunnen worden gelegd, ervaringen kunnen worden uitgewisseld, en samenwerkingsverbanden (op projectbasis) kunnen worden aangegaan.

ZZP-platform Stichtse Vecht

Het ZZP-platform Stichtse Vecht is een ondernemend, actief en inspirerend platform dat de Zelfstandige Zonder Personeel in de Stichtse Vecht een gezicht geeft en tot doel heeft onderlinge samenwerking te bevorderen. Uitgangspunt is het stimuleren van de economische bedrijvigheid in regio Stichtse Vecht door en voor ZZP’ers. Contacten onderling leggen, kennis en kunde uitwisselen en de achterban stimuleren, zijn een paar van onze speerpunten. Het zijn van een klankbord voor elkaar en samen te werken aan klussen dan wel elkaar klussen door te spelen zijn belangrijke neveneffecten.

ZOOOM | ZZP Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld

ZOOOM is de vereniging van zelfstandigen zonder personeel in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. ZOOOM behartigt de belangen van haar , organiseert informatieve bijeenkomsten en helpt de aangesloten zzp'ers om zichzelf onder de aandacht te brengen bij potentiële opdrachtgevers. Lid worden Elke zelfstandige zonder personeel in de gemeente Woerden kan lid worden van ZOOOM.

VAZ Amersfoort

De VAZ is er voor elke Amersfoortse zelfstandige, voor ondernemers in alle denkbare beroepsgroepen. We richten ons op de kleine zelfstandige, met geen of maximaal zes personeelsleden. Allochtone ondernemers zorgen voor de nodige culturele diversiteit binnen de VAZ.

VAZ slaat bruggen tussen ondernemers. Wijst je de weg naar organisaties en instellingen. Nu en in de toekomst. Lanceer jezelf, werk aan je naamsbekendheid, vergroot de slagkracht van je bedrijf en bouw aan een lucratieve toekomst en duurzaam ondernemerschap. En: overweeg ook eens om met een steuntje in de rug af en toe een opdracht in het buitenland te doen.

Amersfoort wil graag voorop lopen als ‘zzp-stad van Nederland’. De VAZ is de stem van de Amersfoortse zelfstandigen. Laat je ook horen en zien. VAZ behartigt je belangen bij regionale overheden en het ‘grote bedrijfsleven’. Als collectief is de VAZ een belangrijke speler bij het tot stand komen van beleid op gebied van detailhandel en het stimuleren van de economie. Samen zorgen we voor een prettig ondernemersklimaat in de stad.