List Headline Image
Updated by Lucie Aubrechtová on Jan 22, 2014
 REPORT
9 items   1 followers   0 votes   24 views

Klinická genetika - 4. ročník

Seznam povinné a doporučené literatury pro Všeobecné lékařství 2. LF UK

9

*Nussbaum, R. L.: Klinická genetika, 2004

*Nussbaum, R. L.: Klinická genetika, 2004
8

*Kočárek, E.: Klinická cytogenetika I.

*Kočárek, E.: Klinická cytogenetika I.
7

+Gelehrter, T. D.: Principles of medical genetics

+Gelehrter, T. D.: Principles of medical genetics
6

+Hoffee, P. A.: Medical molecular genetics

+Hoffee, P. A.: Medical molecular genetics
5

+Žižka, J.: Diagnostika syndromů a malformací

+Žižka, J.: Diagnostika syndromů a malformací
4

+ Lebl, J.: Kazuistiky z molekulární genetiky

+ Lebl, J.: Kazuistiky z molekulární genetiky
3

+Passarge, E.: Color atlas of genetics, 2007 (B)

+Passarge, E.: Color atlas of genetics, 2007 (B)
2

*Pritchard D. J.: Základy lékařské genetiky

*Pritchard D. J.: Základy lékařské genetiky
1

*Maříková, T. : Klinická genetika, 2013

*Maříková, T. : Klinická genetika, 2013