List Headline Image
Updated by Bek Partners on Nov 13, 2023
 REPORT
Bek Partners Bek Partners
Owner
13 items   1 followers   7 votes   6 views

Makaleler

Our blog post

1

Bek Partners

Bek Partners

Hukuki sorunlarla karşılaştığınızda, doğru danışmanlık ve etkili hukuki destek sağlayan bir avukat bürosu ararsınız. Çankaya Avukat olarak, sizlere Çankaya’nın önde gelen hukuk hizmetlerini sunan bir ekip olarak buradayız. Müvekkillerimize kapsamlı ve uzmanlıkla destek vererek, haklarını koruma konusunda kendimize güveniyoruz.

2

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile hukukunda en çok karşılaşılan konuların başında boşanma gelmektedir. Boşanma, hukuki olarak özel ve genel nedenlere bağlanarak gerçekleşmektedir. Aile ve boşanma davaları, bir hak kaybı yaşamamak için, yapıları itibariyle hukuki destek ile devam edilmesi uygun olan davalardır. Bu nedenle; Ankara boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren ofisimiz, uzman kadrosu ile gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

3

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku insan davranışlarını düzenleyen ve toplumsal düzeni koruyan önemli bir hukuk dalıdır. Suç, ceza ve suçun unsurları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belirlenmiştir. Bilerek ya da bilmeyerek bir suçun faili ya da müessiri olabiliriz. Böyle bir durumda, hukuki haklarımızı bilmek, izleyeceğimiz yollar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu nedenle bir ankara ceza avukatı danışmanına ihtiyaç duyabiliriz.

4

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku; en çok biline ve genel tanımı ile “temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.”. Kapsamı çok geniş olan idare hukuku alanında bir avukat desteği ile devam etmek çok önemlidir. Bir idare avukatı bu yüzden önemlidir.

5

Vergi Avukatı

Vergi Avukatı

Vergi hukuku, devletin bütçe ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gelir toplama işlemlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Vergi hukuku, vergi yasalarını uygulamak ve vergi ihtilaflarının çözülmesi gibi vergi ile ilgili konularla ilgilenir. Vergi avukatı ise vergi hukuku konularında ihtilafları giderme ve hukuki destek sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti verirler.

Çankaya Avukat

Bek Partners Ankara merkezli hukuk ve danışmanlık ofisidir. Ofisimiz hukuki sorunlarınıza, çankaya avukat olarak güncel etkin ve pratik çözümler sunar.

Kira Tespit Davası

Günümüzde yaşanan ekonomik dalgalanmalarla birlikte artan kira fiyatları kiracılarla ev sahiplerini birçok konuda karşı karşıya getirmektedir. Kira bedelinin ne olacağı ve nasıl arttırılacağı sorusu bu problemlerin en başında gelmektedir.

6

İş Hukuku

İş Hukuku

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen ve çalışma hayatıyla ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. İş hukuku, hem işçilerin hem de işverenlerin çıkarlarını dengeleyerek adil bir çalışma ortamı sağlamayı hedefler.

9

İşçilik Alacak ve Tazminatları

İşçilik Alacak ve Tazminatları

şçi-işveren ilişkilerinde en çok karşılaşılan durumların başında işçilik alacakları ve tazminat davaları gelmektedir. İş sözleşmesini kendi rızasıyla sona erdiren veya kendi rızası dışında fesih yoluyla iş akdi sona eren bir işçi, geçmişe yönelik mevcut alacaklarının hangilerini talep edebilecek ve ne kadarını isteyebilecektir? https://www.bekpartners.com/iscilik-alacak-ve-tazminat-cesitleri/

İşe İade Davası

Bir iş akdiyle işverene bağlı olarak çalışan işçilerin haklarının mağdur edilmemesi adına en çok ihtiyaç duydukları şey hukuki bir güvencedir. Hayatını devam ettirebilmek ve geçimini sağlamak isteyen işçi bir iş güvencesi altında bulunduğu zaman işyerinde daha rahat çalışabilecek ve işvereniyle arasındaki bağları kuvvetlendirebilecektir.

11

Pasaport Tahdit Kaldırma

Pasaport Tahdit Kaldırma

Seyahat hürriyeti, kişinin bir yerden bir yere istediği şekilde gidebilmesi, serbestçe dolaşabilmesi olarak tanımlanan temel insan haklarından biridir. Ancak bazı durumlarda seyahat hakkının kısıtlanması söz konusu olabilmektedir. Kişinin yurt dışına çıkmasını ve seyahat etmesini engelleyen hallerden biri Pasaport Tahdidi işlemidir. https://www.bekpartners.com/pasaport-tahdid-kaldirma/

12

Polis Disiplin Cezaları

Polis Disiplin Cezaları

Genel kolluk kuvvetleri içinde görev yapan polis ve jandarma personellerinin en büyük problemlerinden biri maruz kaldıkları şikâyetlerdir. Kamuya açık alanda çalışan ve güvenlik gibi önemli bir sorumluluk kapsamında hizmet veren görev yapan polis ve jandarma personelleri hassas görevleri nedeniyle diğer personellerden daha fazla disiplin cezası almaktadırlar.

13

Boşanma Davaları ve En Çok Merak Edilenler

Boşanma Davaları ve En Çok Merak Edilenler

Boşanma, birçok insanın hayatında karşılaştığı zorlu bir dönemi temsil eder. Ancak, bu süreçte doğru hukuki rehberlik ve destekle, boşanma sürecini daha az stresli ve sorunsuz hale getirebilirsiniz. Bu bölümde aile ve boşanma davaları ile boşanma avukatı hakkında Detaylı bilgi vereceğiz. Boşanma avukatlarının rolünü, nasıl seçildiğini ve boşanma sürecine dair en çok merak edilen soruları ele alacağız.