List Headline Image
Updated by jsansmej on Nov 23, 2022
 REPORT
jsansmej jsansmej
Owner
3 items   1 followers   0 votes   6 views

Ètica en el disseny

Projecte en grup de RECOM

Tracta problemàtica ètica sobre el paper dels dissenyadors i les marques que basen els seus productes de disseny en la iconografia de grups ètnics, aplicats sense retribuir-los el degut reconeixement d'autoria. Es pretén a través d'aquest, remarcar la responsabilitat que ha de mantenir-se entre el disseny i la cultura.

S’observa des d'una mirada crítica com funciona aquest sistema socioeconòmic que s'omple de termes com Disseny Sustentable, Disseny Sostenible, Eco-friendly, Eco Disseny o Green Design i reflexiona sobre si la tan pretesa Sostenibilitat s'aplica realment a la pràctica.

Aquest catàleg presenta de manera didàctica, un panorama múltiple del disseny compromès amb un hàbitat més compartit, humà i accessible, on el rol del disseny i la innovació parteixen del projecte responsable amb la millora de les condicions de vida de les persones en la seva relació amb l'entorn, la diversitat i la pluralitat de les solucions.