List Headline Image
Updated by LO Sverige on Aug 20, 2013
 REPORT
LO Sverige LO Sverige
Owner
16 items   1 followers   0 votes   205 views

LOs nätutbildningar

Här kan du kolla in LOs nätutbildningar och tycka till om dem.

Source: http://www.lo.se/start/facket_pa_din_sida/facklig_utbildning/fackliga_utbildningar_pa_natet

Därför finns facket

Nätutbildningen Därför finns facket är en facklig introduktion på nätet. Den förklarar vad det fackliga löftet är och hur de fem värnen skyddar löftet. Utbildningen tar cirka 40 minuter att gå igenom och innehåller texter, bilder, ljud, animationer, uppgifter, sång och musik.

EU - en fråga för oss i facket

Nätutbildningen EU - en fråga för oss i facket ger dig med hjälp av självstudier ökad kunskap om fackliga frågor i EU. Den riktar sig främst till förtroendevalda, men är öppen för alla. Syftet med utbildningen är att stödja engagemanget kring EU-frågor på arbetsplatserna.

Skolorganisatören

Nätutbildningen Skolorganisatören riktar sig i första hand till LOs skolorganisatörer men också andra målgrupper som skolinformatörer och förbundens skolorganisatörer kan ha nytta och användning av nätutbildningen. Skolorganisatören är en introduktion till uppdraget. I utbildningen som tar ca 40 minuter att gå igenom finns mallar, olika övningar, texter, ett bildspel och en 6 minuter lång film.

Facklig solidaritet och människosyn

Nätutbildningen facklig solidaritet och människosyn handlar om att argumentera för facket och fackliga värderingar. Utbildningen innehåller ett antal vardagssituationer om mobbning, invandrare, kvinnosyn, svartarbete och att facket lägger sig i. Hur hade du reagerat i liknande situationer? STARTA utbildningen

Förtroendemannalagen

Nätutbildningen om Förtroendemannalagen riktar sig främst till dig som är förtroendevald i facket. Målsättningen är att förklara och lära ut de viktigaste delarna i lagen och ge dig vägledning om det som upplevs som svårt och krångligt.

Hjälp till en bra upphandling

Nätutbildningen Hjälp till en bra upphandling innehåller texter, övningar och illustrationer som förklarar hur en upphandling av omställningsstöd går till. Omställning på rätt sätt Hjälp till en bra upphandling är en fortsättning på nätutbildningen Hjälp till nytt jobb - ett stöd för omställning. Målgruppen är främst fackligt förtroendevalda och ombudsmän som är med och upphandlar omställningsstöd.

Hjälp till nytt jobb

Nätutbildningen Hjälp till nytt jobb ger grundläggande kunskaper om omställningsstödet. Målgruppen är främst förtorendevalda, men även ombudsmän, anställda och intresserade medlemmar kan ha nytta och glädje av utbildningen. Användningsområdena är flera. Först och främst kan utbildningen användas som självstudier under cirka 20 minuter. Ett annat användningssätt är som material under ett möte eller en vanlig utbildning.

Lagen om anställningsskydd

Nätutbildningen om lagen om anställningsskydd har som mål att lära ut det allra mest grundläggande om anställningsskyddet i Sverige på ett enkelt och lättfattligt sätt. I utbildningen finns texter, problem och övningar som hjälper dig förstå de olika delarna i lagen om anställningsskydd (LAS). Texter och övningar passar utmärkt som diskussionsmaterial i cirklar och på seminarier.

Om a-kassan

Nätutbildningen Om a-kassan vänder sig främst till dig som är förtroendevald och behöver mer kunskap för att kunna informera, diskutera och utbilda andra i a-kassefrågor. För två år sedan tog LO tillsammans med förbunden fram en utbildning om a-kassan. Under vintern 2012 har den uppdaterats med nya övningar, texter, bildspel och illustrationer.

Pensionsboken på nätet

LO har tillsammans med förbunden tagit fram en nätbaserad version av LOs pensionbok. Nätutbildningen tar upp de olika delarna i pensionssystemet och vänder sig till försäkringsrådgivare och medlemmar. Syftet är att deltagarna ska förstå hur pensionssystemet är uppbyggt och hur man med enkla medel kan påverka sin pension.

Scener ur ett arbetsliv

Rådet för Integration i arbetslivet har tagit fram en unik nätutbildning som bygger på den prisbelönta filmen Scener ur ett Arbetsliv. Webbutbildningen är framtagen för att många ska kunna arbeta praktiskt med att förebygga och motverka etniska trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Filmerna och materialet fungerar bra i en studiecirkel.

Samtalsträning på nätet

Den här nätutbildningen ger dig samtalsträning inför försäkringsrådgivning och medlemsvärvning. Syftet är att främst du som är förtroendevald eller försäkringsrådgivare ska få möjlighet att öva dig i att föra bra och lyssnande samtal i möten med olika personer. För åtkomst till träningen krävs en enkel registrering av namn, e-post, förbund och användarnamn.

Semesterlagen

Nätutbildningen om semesterlagen ger grundläggande kunskaper om de viktigaste delarna i lagen. Dessutom förklaras viktiga begrepp som semesterlön och semesterersättning, intjänandeår och semesterår. Den första delen är en sammanfattning i punktform. Därefter öppnas själva utbildningen som innehåller: Inledning och historisk tillbakablick, Faktadel med texter, räknesnurror och exempel på de viktigaste avsnitten av semesterlagen, Avslutning med självtest och lagtexten i sin helhet.

Studieledighetslagen

Syftet med utbildningen är att ge dig grundläggande kunskaper om studieledighetslagen. Den första delen är en sammanfattning. Den andra delen innehåller inledning, bakgrund och en faktadel med texter och exempel på de viktigaste avsnitten i lagen: I slutet av kursen finns lagtexten i sin helhet och en kort utvärdering.

The Defenders

Nätutbildningen The Defenders vänder sig främst till ungdomar som är på väg ut i arbetslivet. I utbildningen får du möta Sara, Markus och Dolores som alla tre har lite svårigheter i starten, något som inte är ovanligt i dag. The Defenders tar cirka 15 minuter att gå igenom från början till slut och innehåller övningar, texter och länkar.

Vad är ett kollektivavtal?

Utbildningen handlar om kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden och varför de är så viktiga. I sex avsnitt får du testa dig själv vad du vet om kollektivavtal och den svenska modellen: Arbetstid - om OB, mertid och annat Lön - till exempel lönefomer och löneprinciper Föräldralön och sjukdom Semester - bland annat semestertillägg och semesterersättning Försäkringar Arbetsmiljö Andra avsnitt är: Utbildningen innehåller ytterligare material, självtest och utvärdering.