List Headline Image
Updated by Ennuonline Nu on Jul 13, 2023
 REPORT
17 items   2 followers   0 votes   38 views

Hybride leren

Hier vind je waardevolle bronnen over hybride leren en hybride bijeenkomsten

Hybrid And Blended Learning Differences - eLearning Industry

Discover the key differences between hybrid and blended learning and learn how both models can be helpful for students and teachers!

Do’s and Don’ts van ‘hybride’ virtuele klassen #oeb21 | WilfredRubens.com over leren en ICT

Veel onderwijsinstellingen hebben het afgelopen jaar ervaring opgedaan met wat onder meer ik ‘simultaan onderwijs‘ noem. Veel betrokkenen spreken echter van ‘hybride’ leren. Tijdens de eerste sessieronde van de OEB 21 deelden een aantal instellingen praktische do’s en don’ts voor doceren en leren. Onder meer over 'split attention effect'.

So what is hybrid learning? | Lost and Desperate

I posted the other day what hybrid wasn't and was rightly asked by Craig Trousdale to explain what it is, so this post is my definition and understanding of hybrid. To clarify from the start: blended learning is not hybrid learning. Blending is a technique that falls under the…

Hybride onderwijs en Hybrid Virtual Classrooms

Mooi artikel waarbij verschillende bijdragen over hybride leren vanuit onderwijsperspectief samen komen.

What It Takes to Run a Great Hybrid Meeting

8 basis tips. Handig vanuit een begeleidersrol. Let op! Per maand kun je 3 gratis HBR artikelen lezen...

17 facilitator tips voor je hybride sessie - STORMPUNT

Hoe begeleid je als facilitator een hybride sessie, waaraan iedereen actief meedoet? Dat lees je in deze blog!

In-person, online, hybrid: the future - een fijn artikel!

I think this experience will make hybrid events fashionable. Hybrid events are those where some people are in-person and some are participating online. Media companies like Zoom, are scrambling to capture the market with meeting tools adapted for these kinds of events. 

Een goede hybride sessie: techniek en tekentafel - Ennuonline

Misschien heb jij je laptop al dichtgeklapt om te genieten van wat vrije zomerweken? Mijn vakantie komt er binnenkort aan en ik gebruik deze tijd om al wat vooruit te kijken. Wat gaat er straks komen. Wat wil ik graag doen in het najaar. Waar ik gelijk aan moet denken is de vraag hoe we op een goede manier hybride bijeenkomsten gaan inrichten. Want die zitten er bij mij aan te komen, en bij jou wellicht ook.

Met ons nieuwe boek op pad: 3 goede vragen over blended leren (deel 1) - Ennuonline

Maart van dit jaar: straks komt ons nieuwe boek uit en dat willen we natuurlijk wereldkundig maken. Wat vinden jullie een leuke manier in deze online tijd? We voelen zelf niet zoveel voor een online boeklancering en staan open voor allerlei andere ideeen!

Voorbereiding baart kunst: 10 tips voor fijne ‘blended’ bijeenkomsten - DRIFT

Karlijn Schipper deelt tips voor blended bijeenkomsten in coronatijd, zonder ongezonde zenuwen. Zo doe je co-creatie en educatie.. op locatie!

Innovatie in het trainers/facilitators vak | Het nieuwe sociaal leren blog

Ik moet eerlijk bekennen dat als ik boeken voor trainers zie, dat ik niet zo heel veel verschil zie met de boeken die ik in 1993 las toen ik als trainer begon. Er staat vaak in hoe je didactische doelen formuleert, een overzicht van werkvormen, hoe je werkvormen kiest etc. Tijd voor een vernieuwingsslag zou ik zeggen! Breinleren heeft hier overigens wel een nieuwe manier van kijken aan toegevoegd, en een wetenschappelijke grondslag.

Blended leren: Op naar de hybride variant? - Ennuonline

Vandaag hebben we de leergang Ontwerpen en faciliteren van blended leren afgesloten. Als docenten zijn we dan trots op de mooie ontwerpen voor online lessen, online workshops, interactieve video’s, coachingstrajecten, die nu ook in veel gevallen al waren uitgevoerd. Het was een intensieve leergang: onderbroken door corona. De tweede live bijeenkomst kon niet doorgaan en we gingen vol goede moed online. Hoewel wij natuurlijk onze hand niet omdraaien voor een online programma mistten we iets.

Reflections on virtual co-facilitation of MERIT workshops in Mongolia

I was suppose to spend the month of March this year on assignment in Mongolia, with the Canadian Executive Service Organization (CESO), as part of the MERIT (Mongolia: Enhancing Resource Management through Institutional Transformation) project. Unfortunately, due to COVID-19, it never happened. Fortunately, though,

Do's and Don'ts in the Hybrid Virtual Classroom

What is the definition of the Hybrid Virtual Classroom?When and how is it being used in higher education?Why do we use it and what can we learn from the rece...

Eerste onderzoek naar simultaan onderwijs leidt tot weinig hoopvolle uitkomsten | WilfredRubens.com over leren en ICT

Een onderzoeker van de universiteit van Californië heeft onderzoek gedaan naar de perceptie van docenten van het tegelijkertijd online lesgeven en lesgeven op locatie (simultaan onderwijs). De uitkomsten zijn bepaald niet veel belovend, al heeft het onderzoek beperkingen.

75 docenten. Elke docent beschouwt simultaan onderwijs als de slechtste aanpak. Het is zeer vermoeiend voor docenten om steeds te schakelen tussen online en face-to-face onderwijs. Lerenden lijken ook op deze manier slechter te leren. Slechte leerresultaten hebben ertoe geleid dat drie van de in het onderzoek betrokken districten zijn afgestapt van de tweeledige aanpak. Zij verzorgen of fysiek onderwijs op locatie of online leren op afstand.

Hybride vergaderen, het vergaderen van de toekomst? - Trends in HR

Vergaderingen kunnen niet altijd fysiek op één locatie plaatsvinden. Alleen maar online vergaderen heeft ook nadelen. Hybride vergaderen biedt uitkomst.

Hoe kun je een succesvolle hybride, simultane, bijeenkomst organiseren? | WilfredRubens.com over leren en ICT

Bij een ‘hybride’ oftewel ‘simultane’ bijeenkomst neemt een deel van de deelnemers fysiek deel, terwijl een ander deel online participeert. We zullen dit soort sessies de komende jaren steeds vaker tegen komen, zowel binnen het onderwijs als in werksituaties. Bob Frisch en Cary Greene hebben in de Harvard Business Review op een rij gezet waaraan je moet denken om dergelijke sessies met succes te organiseren.