List Headline Image
Updated by Azahara Gil on Dec 06, 2021
 REPORT
Azahara Gil Azahara Gil
Owner
8 items   2 followers   0 votes   3 views

TheM4kers_Azahara

Una llista de links, imatges, vídeos, blogs, pdf, que ens ajudarà a entendre millor que es l'educació "maker" i quins son els seus orígens i la seva historia

Educació Maker: com convertim l'escola en un laboratori de creació?

Aquest seminari obert pretén aportar reflexions, debats i iniciatives sobre com podem fer que els alumnes esdevinguin creadors? Una gran part d'aquest procés...
Aquest seminari obert pretén aportar reflexions, debats i iniciatives sobre com podem fer que els alumnes esdevinguin creadors? Una gran part d'aquest procés...
Un vídeo d'un seminari on podem aprendre com convertir aules de tota la vida en aules "maker", com podem convertir-les a través d'escola.

Un link que ens porta a una organització que ajuda a educadors i alumnes a endintrar-se dintre de l'educació "maker" a través de tallers, trobades.. Amb una breu explicació de la seva historia.

Maker Ed: The Impact of Maker Education

Un vídeo divertir i maco on podem veure quin impacte te la Educació "maker" dintre de les aules i en el joves.

Inspiratics | El movimiento "maker" en Educación

Un petit resum de l'educació "maker", un tenim un petit resum del seus orígens , a través d'una comunitat de professors que creuen en una educació innovadora i alternativa. Altre educació es possible.

La revolución ‘maker’ llega a la educación | Formación | Economía | EL PAÍS

El aprendizaje por proyectos y la tecnología acercan las disciplinas STEM a los estudiantes, a la vez que contribuyen a desarrollar las llamadas ‘habilidades blandas’

El segon capitul d'aquest llibre realitzat per dos docents, ens aporta les bases de l'educació maker

Learning through Making and Maker Education | SpringerLink

Un article que ens pots aporta tota la informació sobre els orígens i el per què de l'educació maker.

El fundador del movimiento Maker explica el éxito del 'hazlo tú mismo'

Vídeo, el fundador del moviment Maker ens explica l'èxit que ha tingut el moviment en diferents aspectes.