List Headline Image
Updated by thansovietnam on May 27, 2022
Headline for Thần số Việt Nam
 REPORT
6 items   1 followers   1 votes   26 views

Thần số Việt Nam

Thần số học (Tiếng anh: Numerology) là bộ môn nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lượng rung động số và các con số.
Website: https://thansovietnam.com/

4

Note Thần Số Học

Note Thần Số Học

Hiện nay bạn có thể thấy nhiều thông tin về thần số học, phần lớn trong đó được tổng hợp với nội dung tương đối khó hiểu. Người đọc khó có thể cảm nhận và chuyển đổi được nếu tự đọc & nghiên cứu.

https://linkhay.com/u/thansovietnam

1

Flickr Thần Số Học

Flickr Thần Số Học

Thần số học Pitago: Là một hệ thống được sử dụng rộng rãi hiện nay. Lưu ý rằng Pitago không sáng tạo ra bộ môn Thần số học mà chỉ là kế thừa và hoàn thiện.

Xem ngay: https://www.flickr.com/people/thansovietnam/

2

Reddit Thần Số Học

Reddit Thần Số Học

Thần số học Chaldean – Thần số học cổ xưa nhất. Nó bắt nguồn từ Babylon cổ đại và dựa trên các con số từ 1 đến 8. Số 9 được coi là linh thiêng, tách biệt khỏi cộng đồng.

https://www.reddit.com/r/thansovietnam/

5

Telegram Thần Số Học

Telegram Thần Số Học

Thần Số Việt Nam được nghiên cứu chuyên sâu & tổng hợp từ nhiều tài liệu uy tín từ các quốc gia hàng đầu trên thế giới đã ứng dụng rộng rãi thần số học. Nội dung câu từ được giải nghĩa ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng & mạch lạc, phù hợp với người Việt.

https://t.me/s/thansovietnam

6

Telegram Thần Số Học

Telegram Thần Số Học

Thần Số Việt Nam được nghiên cứu chuyên sâu & tổng hợp từ nhiều tài liệu uy tín từ các quốc gia hàng đầu trên thế giới đã ứng dụng rộng rãi thần số học. Nội dung câu từ được giải nghĩa ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng & mạch lạc, phù hợp với người Việt.

https://t.me/s/thansovietnam

7

Myspace Thần Số Học

Myspace Thần Số Học

Chúng tôi là những thành viên trong cộng đồng Coach về chữa lành, khai vấn, phát triển bản thân, với chung đam mê nghiên cứu và ứng dụng Thần Số Học trong cuộc sống

https://myspace.com/thansovietnam