List Headline Image
Updated by Vicente Domingo Sanchis on Nov 13, 2020
 REPORT
9 items   2 followers   0 votes   10 views

Design for All_Vicent

Let me share with you some beautiful design for all ! Ideas to get inspired, motivated, where we all are most than welcome.

Le Design pour tous - Influencia

Una imatge que representa el cor, l'ànima del disseny per a tots, design for all. Un disseny on "totes les persones, sense restricció d'edat, gènere, capacitat u oritge cultural, puguen veure's representades i tenir les mateixes oportunitats de comprendre, accedir i participar plenament de les activitats econòmiques, socials, culturals i d'oci, de la forma més independent possible "

Stories—the Design Blog by Dribbble

Una web molt interessant sobre disseny.
Dissenyadors d'arreu del món comparteixen, creixen, busquen i ofereixen feina. Genial !

Designing for Diversity: Project Inkblot’s Jahan Mantin and Boyuan Gao - InVisionApp, Inc. | Podcast on Spotify

Una conversa molt interessant que te com a protagonites a 2 dones valentes. Johan Mantin i Boyuan Gao. Ens parlen del disseny equitable. Com dissenyar "beyond race" és a dir, més enllà d'etnies, gènere, religió, cultura. Anar amb compte amb la intenció i el impacte. Com, podem dissenyar un producte o servei amb totes les bones intencions però, l'impacte pot ser el contrari del que ens pensavem o ser diferent a la intenció. I, sobretot, la necessitat de construir ponts i establir relacions.

Timothy Prestero: Design for people, not awards | TED Talk

Timothy Prestero thought he'd designed the perfect incubator for newborns in the developing world -- he even won awards for it. But he and his team learned a hard lesson when their incubator completely failed to catch on. Hear his hard-earned manifesto on the importance of designing for real-world use, not accolades.

Disseny de projectes amb perspectiva intercultural (edició online) | BCN Acció Intercultural

Aquesta formació gratuïta està adreçada especialment tant a professionals d’equipaments i serveis com a professionals i col·laboradors/es d’entitats de la ciutat de Barcelona. Els professionals que treballen al territori tenen un paper fonamental en la cohesió social i la lluita contra la discriminació.

Design Femmes noires. - Free Online Library

Un article curt però il·lustratiu que posa en valor el talent de les dissenyadores negres ( femmes noires).
Shauna Stallworth, l'autora del text, és directora del seu taller d'arquitectura i disseny d'interiors a Washington DC.

Making Multicultural Places

Un article molt il·lustrador i força interessant sobre el disseny d'espais publics (places, parcs, mercats, edificis socials-culturals, platges...), per fomentar diàleg, comunicació, aprenentatge conjunt, i fer que la gent s'acoste i faça xarxa. Escrit pel professor Courtney Knapp. Us deixe la web a la seua biografia.

https://www.pratt.edu/faculty_and_staff/bio/?id=YlQwL3NqS1FKMXYxSnBUcXgyQVprQT09

What are the differences between universal design, accessibility, and inclusive design? | by Say Yeah! | Digital Insi...

Un article molt interessant i necessari per abordar, amb estructura i base, la nostra temàtica. Ens mostra les diferències i punts característics del Disseny Universal, el Disseny Accessible i el Disseny Inclusiu. Tots es complemente i s'enriqueixen. No obstant, tenen elements diferenciadors segons aquest jove equip de dissenyadors canadencs.