List Headline Image
Updated by plosadaa on Nov 03, 2020
 REPORT
plosadaa plosadaa
Owner
10 items   2 followers   0 votes   12 views

(Ve) Eco PAC 2

Aquesta llista servirà al grup de (Ve) Eco, per obtenir referències i inspiració. Aportarà idees útils per el desenvolupament del nostre projecte. Acudirem sempre i quant tinguen un buit o ens estanquem.

Grove Almond + Oat Milk — The Grove Juicery + Wellness Cafe

Tot i que les ampolles no són de vidre en aquest cas, he trobat molt original el joc dels colors. Potser podríem oferir aquesta possibilitat als nostres clients. Sempre mantenint el concepte orgànic, sense additius ni conservants, tot productes naturals i d'origen vegetal.

Food: Different vegan milk sorts in glass bottles por Ina Peters - Milk, Vegan - Stocksy United

Una bona referència per al nostre projecte i el packaging que volem obtenir.

Medioambiente y Sostenibilidad en la fabricación de vidrio | Vidrala

Un article molt interessant que demostra com el vidre és un dels materials més respectuosos per al medi ambient.

Talleres Sostenibles

Trobo que Planeta Huerto ens pot servir com a referència total. Destacaria el seu apartat de tallers, que és similar a la nostra idea original.

The Spruce Eats - Make Your Best Meal

He trobat aquesta pàgina web que cita les millors empreses de 'Dairy delivery'. Una en especial, la 'Mylkman', crec que ens pot servir com a principal referència. A part de ser 'nondairy', és a dir, llet vegetal, trobo que pel que fa al servei d'entrega i organització ens serà de gran ajuda.

Mylkman | Plant Based Provisions

És l'empresa de la qual us en parlava en un 'post' prèvi.

Fresh. Organic.Dairy Free.Delivered To Your Door.

Rerooted és una empresa anglesa que ven llet d'origen vegetal envasada en vidre. Busquen generar el mínim impacte en el medi ambient en tots els àmbits, fins i tot utilitzen vehícles elèctrics per transportar el producte als domicilis. Aquesta empresa, a més a més, demana que retornis els envasos un cop acabat el producte per poder-los reciclar, tal i com hem pensat nosaltres. Ens pot servir de gran exemple.

Ardagh Group és una empresa proveïdora de envasos sostenibles i reciclables. Treballen amb vidre i metall.
El URL et dirigeix a la secció de la seva pàgina web on parlen dels beneficis del vidre, em sembla important tenir molt clar perquè estem apostant per aquest material a l’hora d’envasar els nostres productes. També crec que a través d’aquesta web podem conèixer a més empreses que apostin per la sostenibilitat a l'hora d'envasar els productes.

¿Packaging sostenible? 11 ejemplos de envases | Universo Meraki

Aquesta és una pàgina web on una dissenyadora gràfica ofereix els seus serveis a empreses compromeses amb el medi ambient que vulguin tenir un disseny ètic i sostenible. En concret aquest link parla de envasos sostenibles. Crec que ens pot ser útil per la quantitat d'informació que hi ha en el seu blog i perquè a més a més de utilitzar envasos reciclables poguem dur la sostenibilitat a tot allò que fem dins de l'empresa.

Which milk alternative should we be drinking? - BBC Future

Article molt interessant sobre l’alternativa a la llet d’origen animal. És important que tinguem clar quin són els beneficis del consum de llet vegetal per la nostra salut, el planeta i els animals.