List Headline Image
Updated by ebh bao hiem xa hoi on Apr 28, 2020
 REPORT
8 items   2 followers   8 votes   0 views

Bảo hiểm thất nghiệp

Tổng hợp nội dung về chủ đề " bảo hiểm thất nghiệp" đây là một chế độ của bảo hiểm xã hội hỗ trợ người lao động trong trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị sử dụng lao động. Từ đó, hỗ trợ người lao động học nghề, tìm kiếm việc làm dựa trên cơ sở quỹ bảo hiểm thất nghiệp. BHTN là chính sách an sinh xã hội hữu ích với người lao động, được coi là một chiếc phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động.

Website at https://ebh.vn/bao-hiem-that-nghiep/nghi-huu-co-duoc-huong-tro-cap-that-nghiep-hay-khong

Căn cứ theo Điều 54 Luật BHXH năm 2014 quy định chi tiết điều kiện hưởng lương hưu của người lao động như sau:
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp...

Website at https://ebh.vn/bao-hiem-that-nghiep/huong-dan-lam-thu-tuc-lam-bao-hiem-that-nghiep

Năm 2020 nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp buộc phải cho người lao động nghỉ việc. Bảo hiểm thất nghiệp được ví như phao cứu sinh của rất nhiều người lao động lúc này.

So sánh chế độ trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thôi việc & trợ cấp mất việc

Trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp đều là những khoản tiền mà người lao động nhận được khi nghỉ việc. Tuy nhiên, điều kiện, mức hưởng của các khoản trợ cấp này đều khác nhau. Tham khảo ngay bài viết dưới đây để tìm hiểu thông tin chi tiết.
Nguồn: ebh.vn

Thông tin chi tiết về chế độ và tính mức hưởng trợ cấp mất việc

Điều kiện hưởng trợ cấp mất việc làm của người lao động là gì? Mức hưởng trợ cấp mất việc ra sao? Tham khảo ngay bài viết hướng dẫn chi tiết dưới đây của eBH.
Source: https://ebh.vn/

Tiền bảo hiểm thất nghiệp sẽ mất nếu không lĩnh sau 3 tháng?

Tiền bảo hiểm thất nghiệp sẽ mất nếu không lĩnh sau 3 tháng? Căn cứ vào Nghị định 28/2015/NĐ-CP thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tương ứng số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo chứ không hề bị mất đi.

Website at https://ebh.vn/bao-hiem-that-nghiep/tong-hop-cac-truong-hop-cham-dut-huong-tro-cap-that-nghiep

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp giúp người lao động (NLĐ) có thể trang trải cuộc sống trong thời gian mất việc, khi không có nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, NLĐ cũng cần lưu ý các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Pháp luật để có thể đảm bảo cuộc sống cơ bản cho mình và những người phụ thuộc.

Website at https://ebh.vn/bao-hiem-that-nghiep/tong-hop-nhung-thay-doi-quan-trong-cua-bao-hiem-that-nghiep-2020

Bảo hiểm thất nghiệp 2020 có điểm gì thay đổi? Thông tin này được rất nhiều người lao động đặc biệt quan tâm. Các quy định và chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của lao động sau khi nghỉ việc tại doanh nghiệp. Đây là chế độ bù đắp và hỗ trợ một phần cho người lao động trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Trợ cấp mất việc - Quyền lợi người lao động nhất định phải biết

Trợ cấp mất việc là quyền lợi lao động nhất định phải biết trong một số trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động mà nguyên nhân không phải từ phía người lao động. Thuật ngữ này rất dễ bị nhầm lẫn với trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp thất nghiệp.
Source: https://ebh.vn/