List Headline Image
Updated by Semra YALMANCI YÜCEL on Jun 28, 2020
 REPORT
29 items   1 followers   69 votes   287 views

Love Hugs The World Projesi "İşbirlikçi ve Ortak Ürünlerimiz"

Proje boyunca ortaklarımızla ortaya çıkardığımız İŞBİRLİKÇİ ÜRÜNLER ile ORTAK ÜRÜNLERimizin listesidir.

Sevgi Sarsın Dünyayı 23 NİSAN 2020

23 Nisan Ortak Şarkımız

LOVE DAY ACTIVITY

LOVE HUGS THE WORLD / 14 FEBRUARY 2020 LOVE DAY ACTIVITY
Proje ortaklarımızla ve öğrencilerimizle " Eğer Dünyayı Saracak Kadar Büyük Bir SEVGİ Olsaydın Kimi Veya Neyi Sarardın?" sorusunu sorduk. İşte cevaplarımız.

With the project partners and our students, "If you were a big LOVE that hugs the world ,who or what would you hug?" We asked the question. Here are our answers.

LOVE HUGS THE WORLD COMMON PRODUCT by - Flipsnack

Proje Çıktımız
We surrounded the world with love, we added love to all our events. Together, we shared all forms of love throughout the year. We made a calendar so that all our time would be loving. The loving product of our loving project appeared. What we did well was the taste of love all together. Together, to loving times ...

Dünya'yı sevgi ile sardık, tüm etkinliklerimize sevgi kattık. Yıl boyunca hep birlikte sevginin her halini paylaştık. Tüm zamanımız sevgi dolu geçsin diye bir takvim yaptık. Sevgi dolu projemizin, sevgi dolu ürünü çıktı ortaya. Ne iyi ettik de sevginin tadına hep birlikte vardık. Hep birlikte, sevgi dolu zamanlara...

13

Kitabımız

Kitabımız

Proje ürünlerimizde sevgi dolu kitabımız raflarda yerini aldı.

13

Arka kapak

Arka kapak

Kitabımızın arka kapağı

Güvenli İnternet Günü

Güvenli İnternet Günü için Ortak Çalışmamız

LOVE HUGS THE WORLD

Our Common Song for Children with Leukemia

Öğretmenlerden Öğrencilere 23 Nisan Hediyesi LOVE HUGS THE WORLD PROJESİ

Öğretmenler olarak 23 Nisan Ulusal egemenliğimizin 100. yılı için çocuklarımıza özel çalışma yapmak istedik. Farklı ülkeden arkadaşlarımızda dahil oldu. Proje ekibimiz gururla sunar.

As teachers, we wanted to do special work for our children for the 100th anniversary of our April 23rd National Sovereignty. He was included in our friends from different countries. Our project team proudly presents.

Love Hugs The World UNICEF İmza Kampanyası

Kasım ayı işbirlikçi çalışma
Tüm Ortaklarımızla Çocuk Haklarına dikkat çekmek için UNICEF 'in imza kampanyasına katıldık.
We took part in UNICEF's signature campaign to draw attention to Children's Rights with all our Partners.

Book Creator requires Javascript to run

Flag working by using different techniques. Farklı tekniklerle yaptığımız bayrak çalışmalarımız

Sadece Sevgi-İçerik-SON.pdf - Google Drive

Kitabımızın içeriği

14

601 Kişi ile karşınızda eTwinning Nedir?

601 Kişi ile karşınızda eTwinning Nedir?

eTwinning Günü için 601 kişi eTwinning Nedir? sorusuna cevap verdi.

Love Hugs The World Kasım Ayı Çocuk Hakları Ortak Ürün Veli Katılımı

Love Hugs The World eTwinning projesi kasım ayı çocuk hakları işbirlikçi ürün çalışması

Love Hugs The World Çocuk Hakları Drama İşbirlikçi Ürün

Love Hugs The World eTwinning Projesi Kasım Ayı Çocuk Hakları Draması İşbirlikçi Ürün

WEB2 TOOLS LOVE HUGS THE WORLD - lino

Tüm ortaklarımızla oluşturduğumuz web2 araçları havuzumuz

Artsteps

Sanal Sergimiz

LOVE HUGS THE WORLD/ SEVGİ SARSIN DÜNYAYI

Proje Öğretmenlerinden Sıfır Atık Sözü

Love Hugs The World Websitemiz

“Eğitim ve Sevgi” bir araya getirilmesi gereken en uygun iki sözcüktür. Pestallozzi; “Temelinde sevgi olan hiç bir eğitim başarısızlığa uğramaz” diyor. Çocuklarımıza olumlu davranış kazandırmanın ilk ve en önemli şartı, onlara içtenlikli ve koşulsuz olarak sevgimizi sunmaktır. Sevginin olduğu alanlarda; yenilikler, güzellikler ve başarılar görülürken sevginin olmadığı yerde kin, nefret ve düşmanlık boy gösterir. Çocuklarımızı öyle yetiştirelim ki “hayatı sevgi gözlüğüyle okuyabilsinler” felsefesinden yola çıktığımız bu projede; öğrencilerimize kitap, doğa, arkadaşlık, vatan ve hayvan sevgisini “sevgi” ile aşılamayı;dezavantajlı öğrencileri de sürece dahil ederek teknolojiyi etkin ve verimli kullanmayı hedefliyoruz. Her anında her etkinliğinde “sevgi” ile adım adım ilerleyeceğimiz projemiz, 2019 Eylül ayında başlayıp 2020 Mayıs ayında sona erecektir.