List Headline Image
Updated by sara-fadaa on Mar 25, 2020
 REPORT
sara-fadaa sara-fadaa
Owner
14 items   1 followers   0 votes   2 views

islamkingdom

islamkingdom

1

Desmêj

Desmêj

Desmêj di ferhengê deSipehîtî û paqijîDesmêj di navlêka fiqhî deBikaranîna avê di hinek azayên xusûsî de bi nîyeta paqijkirinê ye.

https://www.al-feqh.com/ku/desmêj"

2

Şertên sehîhbûna

Şertên sehîhbûna

Ji bo nimêja ferz wextek heye. Nimêj, -heke ne ji ber uzrekî be- berî wî wextî û piştî wî wextî jî ne sehîh e. Lewra Xuda [ezzewecelle] gotiye: {Lewra nimêj, li ser bawermendan ferzeke xwedî-dem e} [Nîsa, 103]

https://www.al-feqh.com/ku/şertên-sehîhbûna-nimêjê"

3

Nimêja cemaetê

Nimêja cemaetê

Danerê şerîetê, nimêja bi cemaetî li zilamên ku karibin ferman kiriye û ew ji terka wê şîyar kirine. Hem jî pêğemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda lê bin] hewl daye ku ewên beşdarî wê nabin jî bişewitîne. Wî îzna terka wê nedaye mirovê korê nebîn jî.

https://www.al-feqh.com/ku/nimêja-cemaetê"

4

Îtîkaf_Rojî

Îtîkaf di ferhengê de;Pêbendbûna tiştekê û nefs weqfkirina li ser wê ye.Îtîkaf di navlêka fiqhî de;Mayîna li mizgeftê ye, ji bo îbadetê Xuda Teala.

https://www.al-feqh.com/ku/îtîkaf_roj"

5

የአላህን (ሱ.ወ) አምላክነት

የአላህን (ሱ.ወ) አምላክነት

ጤናማ ተፈጥሮና አመዛዛኝ አእምሮ ይህ ዩኒቨርስ ጌታ እንዳለው፣ይህ ፍጥረተ ዓለም ያስገኘው ፈጣሪ እንዳለው ካረጋገጡ፣በጌትነቱ ላይም ከተስማሙ፣ለርሱም ጌትነት ብቻ ተገዥ ከሆኑ . . በአምላክነቱ ተጋሪም ሆነ ተፎካካሪ ባላንጣ የሌለው አንድ አምላክ ብቻ መሆኑን በከፍተኛ ድምጽ ያውጃሉ። ለዚህ ጉልህ አስረጅ ከሆኑ አያሌ ምልክቶች ውስጥ የሚከተሉትን እናገኛለን

https://www.path-2-happiness.com/am/የአላህን-ሱ.ወ-አምላክነት-የሚያረጋግጡ-ማስረጃዎች

6

ሁሉም ሰው ደስተኝነትን

በዚህ ዓለም ላይ የሚኖር እያንዳንዱ ሰው ደስተኝነትን ለማግኘት ይጥራል። ሰዎች በአመለካከታቸው፣በዘር ግንዳቸው፣በዝንባሌ እና በመርሆዎቻቸው፣በዓላማቸውና በግባቸው የሚለያዩ ቢሆኑም በአንድ ዓለማ ላይ ግን ይስማማሉ፤እሱም ሁሉም ደስተኝነትንና እርጋታን ፈላጊ መሆናቸው ነው።

https://www.path-2-happiness.com/am/ሁሉም-ሰው-ደስተኝነትን-ይፈልጋል፤መንገዱ-የት-አለ"

7

ዩኒቨርስ ውስጥ ያለው ሁሉ ለርሱ የተገራለትንና ከተቀሩት ፍጥረታት ሁሉ ክቡር የሆነው ይህን የሰው ልጅ፣አላህ (ሱ.ወ.) የፈጠረው ለታላቅ ጥበብና ለክቡር ዓላማ ነው፤እርሱ ከከንቱና ውድቅ...

ዩኒቨርስ ውስጥ ያለው ሁሉ ለርሱ የተገራለትንና ከተቀሩት ፍጥረታት ሁሉ ክቡር የሆነው ይህን የሰው ልጅ፣አላህ (ሱ.ወ.) የፈጠረው ለታላቅ ጥበብና ለክቡር ዓላማ ነው፤እርሱ ከከንቱና ውድቅ...

ዩኒቨርስ ውስጥ ያለው ሁሉ ለርሱ የተገራለትንና ከተቀሩት ፍጥረታት ሁሉ ክቡር የሆነው ይህን የሰው ልጅ፣አላህ (ሱ.ወ.) የፈጠረው ለታላቅ ጥበብና ለክቡር ዓላማ ነው፤እርሱ ከከንቱና ውድቅ ነገር ሁሉ የጠራ ጌታ ነውና። አላህ (ሱ.ወ) እንዲህ ብሏል

https://www.path-2-happiness.com/am/የሰው-ልጅ-መፈጠር-ዓላማውና-ምስጢሩ"

8

የእውነተኛ ሃይማኖት መመዘኛዎች

የእውነተኛ ሃይማኖት መመዘኛዎች

የአንድ እምነት ተከታይ የሆነ ሰው የርሱ እምነት ከተቀሩት እምነቶች ሁሉ ትክክለኛውና ዓይነተኛው እምነት ስለመሆኑ ሁሌም ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ሆኖ እናገኘዋለን። የያንዳንዱ እምነት ተከታይም ይህን የሚተነትንበት የራሱ የተለየ መንገድ አለው። የብልሹ ሰው ሠራሽ ወይም የተዛቡ ሃይማኖቶች ተከታዮች የእምነታቸውን ትክክለኛነት የሚተነትኑት አባቶቻቸው ይህንኑ ሲከተሉ ያኟቸው መሆኑንና የነሱን ዱካ የሚከተሉ መሆናቸውን በመግለጽ ነው። አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል

https://www.path-2-happiness.com/am/የእውነተኛ-ሃይማኖት-መመዘኛዎች

9

Imani Da Haxuwa Da Allah

Imani Da Haxuwa Da Allah

Dukkan halittu za su koma zuwa ga Allah, gare shi makomarsu, kuma wannan rukuni ne tabbatacce daga rukunin imani da Allah, kai! Yana ma cikin rukunan imani. Yana daga cikin rukunan imani, imani da ranar lahira, ya tabbata lokacin da Mala’ika Jibril ya tambayi Annabinmu

https://www.with-allah.com/ha/imani-da-haxuwa-da-allah

10

Fa'idojin Imani

Fa'idojin Imani

Allah Mai girma da buwaya yana cewa, “Ashe ba ka ga yadda Allah ya buga misalin kalma mai daxi ba, kamar bishiya ce mai daxi da tushenta yana qasa, rassanta kuma suna sama, tana bayar da abincinta a kowanne lokaci da izinin Ubangijinta” (Ibrahim : 24 – 25).

https://www.with-allah.com/ha/fa-idojin-imani

11

Ma'anar Ubangiji

Ubangiji shi ne shugaban da babu kamarsa, wanda yake gyara al’amuran halittarsa da abin da ya zubo musu na ni’imomi. Mai mulkin da yake da halitta da al’amura gabaxaya, ba a amfani da lafazin (Arrabbu) a kan halitta sai dai idan an goya shi da wani suna,kamar a ce, Rabbud Dari, ko Rabbul Mali

https://www.with-allah.com/ha/ma-anar-ubangiji

12

Aqidar Babu Allah

Aqidar Babu Allah

Aqidar babu Allah : ita ce musun samuwar Allah mahalicci mai girma da buwaya, kodai tan hanyar gurvataccen tunani, ko kuma mummunan fahimta, ko kuma girman kai da qin gaskiya.

https://www.with-allah.com/ha/aqidar-babu-allah-da-haxarinta

13

ادب المرء خير من ذهبه

ادب المرء خير من ذهبه

أدب المرء خير من ذهبه , وتعرف معنا على المزيد من الامثال العربية والشعبية والأجنبية المشهورة
للمزيد
https://www.islamkingdom.com/ar/أدب-المرء-خير-من-ذهبه"

14

بيت الضيق يسع الف صديق

بيت الضيق يسع الف صديق

بيت الضيق يسع ألف صديق , وتعرف معنا على المزيد من الامثال العربية والشعبية والأجنبية المشهورة
للمزيد
https://www.islamkingdom.com/ar/بيت-الضيق-يسع-ألف-صديق"