List Headline Image
Updated by Ennuonline Nu on Sep 20, 2021
Headline for Blended evidence
 REPORT
28 items   1 followers   0 votes   163 views

Blended evidence

Onderzoek rondom blended leren. Wat werkt?

Foto: Evidence by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Alpha Stock Images

Gebruik Kahoot kan leiden tot betere leerresultaten | WilfredRubens.com over leren en ICT

Kahoot is waarschijnlijk het meest gebruikte student response systeem waarmee je kunt checken of lerenden instructies hebben begrepen. Kahoot staat ook bekend om het ‘speelse’ karakter. Maar leidt Kahoot ook daadwerkelijk tot betere leerresultaten? Onderzoek laat zien dat dit inderdaad het geval kan zijn.

Flipping the classroom is geen wondermiddel | De Algemene Onderwijsbond

Betrokken studenten en betere leerresultaten: in theorie verrijkt en verdiept 'flipping the classroom' het leren. Daarvoor moet het onderwijs wel helemaal op z’n kop. “Met een kennisclipje voor thuis, ben je er nog lang niet.”

"A Matrix of Feedback for Learning" by Cam Brooks, Annemaree Carroll et al.

The present study used an established model of feedback (Hattie & Timperley, 2007) as a framework to explore which types and levels of feedback are most common in the upper primary classroom. Results demonstrate that feedback was predominantly directed toward the task level and that feed forward, information about the next steps for learning, was the least occurring feedback type in the classroom. Based upon research and findings, the authors propose a conceptual matrix of feedback that bridges research to practice with the aim of feedback being a driver to promote improvement.

Meta-analyse wijst op positieve effecten van technologie-ondersteund samenwerkend leren | WilfredRubens.com over lere...

Rond 2005 heb ik me -onder meer in het kader van een Europees project- intensief bezig gehouden met technologie-ondersteund samenwerkend leren (computer-supported collaborative learning; CSCL). Gisteravond heb ik dan ook met bijzonder veel belangstelling  Pedro’s blogpost A meta-analysis on computer-supported collaborative learning (Best Evidence in Brief) gelezen. Deze bijdrage over een recente meta-studie van Juanjuan Chen Minhong Wang, Paul Kirschner en Chin-Chung Tsai wijst op verschillende positieve effecten van CSCL. Daarmee roept deze studie ook vragen bij mij op.

GUEST POST: Who Really Benefits from Retrieval Practice — The Learning Scientists

Recently, the fields of cognitive psychology and education have been awash
in evidence that retrieval practice – the process of trying to answer
questions or taking practice tests while studying – improves performance in
the lab and in the classroom.

People recall information better through virtual reality -- ScienceDaily

Researchers conducted one of the first in-depth analyses on whether people learn better through virtual, immersive environments, as opposed to more traditional platforms like a two-dimensional desktop computer or hand-held tablet. The researchers found that people remember information better if it is presented to them in a virtual environment.

Website at https://ennuonline.com/2019/09/hoe-kun-je-video-en-andere-multimedia-slim-inzetten-voor-leren-de-10-princi...

Wat zijn goede principes bij het maken van videos en andere materialen? Misschien ontwikkel jij ook wel eens videos, screencasts of animaties voor leerdoeleinden en doe je eigenlijk maar wat je goed lijkt? Ben je ook op zoek naar handvatten zodat je zeker weet dat ze het juiste effect hebben op de kijkers?

Video, animatie en infographics worden steeds belangrijker bij online leren je bezig bent met blended leren kun je daar niet meer omheen. Maar wat is nu echt een goede video? Ik krijg regelmatig de vraag hoe lang een video mag zijn, maar het gaat natuurlijk niet om de lengte maar om de inhoud. Mayer heeft hier 10 principes voor ontwikkeld.

Peer feedback en online projectgebaseerd leren | WilfredRubens.com over leren en ICT

Peer feedback kan studenten ondersteunen bij online projectgebaseerd leren. Daarbij is het wel van belang om rekening te houden met een aantal aspecten.

Promotie Renée Filius over Peerfeedback voor Diepgaand Leren – Mobiliteit&OpenOnderwijs

Peerfeedback stimuleert diepgaand leren in online onderwijs. Die conclusie kunnen we maken na de verdediging door Renée Filius op haar proefschrift op donderdag 23 mei jl.. Haar proefschrift gaat over: Peerfeedback om diepgaand leren te stimuleren in online onderwijs. Een interessant promotieonderwerp met interessante uitkomsten. De commissie was vol lof: een gedegen en heldere studie met een originele vormgeving. Bijzonder om dit event mee te mogen maken.

Wordt het onderwijs beter van blended learning?

E-learning ontwikkelt zich naar blended learning. Is een combinatie van klassikaal en 'online' onderwijs de beste oplossing?

Lectorale rede van Anneke Smits over onderwijsinnovatie en ICT

Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat de waarde van ICT voor leren wordt bepaald door het pedagogisch-didactische redeneren en handelen van de leraar en door de intrinsieke rol van de software binnen de leercirkel.

Towards an understanding of social media use in the classroom: a literature review

The importance of social media for today’s youth often elicits teachers toexplore educational use of these media. However, many teachers appearto struggle with the tension between possible pedagogical use and thetempting distraction of this technology. The current literature review aimsto present a synthesis of conditions and outcomes relevant for a well-considered, evidence-based use of social media, and teacher professionaldevelopment.

Website at https://eprints.usq.edu.au/29694/1/Trabinger_2016_whole.pdf

Onderzoek naar multi-tasking tijdens virtual classrooms. Multi-tasking is negatief voor het leereffect. Wat kun je doen om multi-tasken door deelnemers te voorkomen?

Learning Technologies: Video Length in Online Courses: What the Research Says

Review of research into the length of videos for learning.

12 BUILDING BLOCKS TO USE LEARNING TECHNOLOGIES EFFECTIVELY: ALL-IN-ONE – 3-Star learning experiences

Recently, we published a series of twelve blogs on how to use learning technology effectively in online learning environments. We translated Wilfred Rubens’ work1, who wrote the twelve based on the book ‘Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek’ (‘Lessons for Learning: Twelve Building Blocks for Effective Teaching’…

Digitale didactiek - Hulp bij online onderwijs - yOUlearn

Onderzoek laat zien dat samenwerkend leren een effectieve instructiestrategie kan zijn. Leertechnologie kan dat proces faciliteren. Online samenwerken (en online samenwerkend leren) is echter niet eenvoudig en niet altijd effectief. Bovendien zijn veel traditionele softwarepakketten -denk aan de traditionele elektronische leeromgeving- niet zo geschikt voor het faciliteren van online samenwerking. De effectiviteit wordt door diverse factoren bepaald. Het is zeker geen ’silver bullet’.

Using Structured Pair Activities in a Distributed Online Breakout Room | Saltz | Online Learning

Using Structured Pair Activities in a Distributed Online Breakout Room

Donald Clark Plan B: Abandon lectures: increase attendance, attitudes and attainment

In a recent debate with Stephen Downes, I spent some time going through dozens of papers and meta-studies showing that the lecture is a largely disastrous pedagogic technique, devoid of formative assessment, diagnosis of student understanding, actual teaching or inspiration.

Donald Clark Plan B: Study on retention using Video plus AI-generated retrieval practice

The aim of this trial was to test the effectiveness of chunking video and placing effortful, retrieval practice after each chunk of video. Chunking is the slicing of video content down into several, separate video segments or chuinks, so that there is less cognitive load and forgetting. Retrieval practice is making the learner recall what they think they know to reinforce therefore increasing retention and subsequent recall. Two groups were compared. One was shown only a training video on Equality & Diversity produced for a large company, the other the same video, chunked into smaller segments, with AI generated practice at the end of each short segment. Both groups were tested immediately after the learning experience. The results showed a 61.5% greater score in the Video + AI generated practice group over the Video only group. This study shows that video significantly benefits from enhancement through chunking, reinforcement, retention and recall by adding Video plus AI-generated retrieval practice.

Full length articleImpacts of cues on learning: Using eye-tracking technologies to examine the functions and designs ...

This study examined the impact of cues on learning processes and outcomes in short instructional videos. One hundred and twenty college students were randomly assigned to watch short videos in one of four conditions: 1) no added cues, 2) textual cues, 3) visual cues, and 4) combined textual-&-visual cues. A Tobii X120 eye-tracker was used to record the students' eye movements to determine how students looked at the added cues and for how long. The students’ learning outcomes were measured with retention and transfer tests. Results showed that the cues helped students do better with retention tests and spend more time focusing on the areas with cues. Additionally, the visual cues and combined textual-&-visual cues also helped students do better in transfer tests, and do better in organizing and integrating information. The study adds insights to multimedia design as well as teaching and learning with instructional videos. The study shows how eye-tracking technology can be used to provide evidence and efficacy of the additional pointing or highlighting cues.

Leidt het gebruik van VR ook tot betere leerresultaten? | WilfredRubens.com over leren en ICT

Naar aanleiding van mijn blogpost over virtual reality voor het ontwikkelen van ’soft skills’ van werknemers, vroeg Mirjam Neelen (@MirjamN) via Twitter naar onderzoek dat ook naar resultaten kijkt, en niet alleen naar opvattingen van lerenden over de manier van leren. Hans Luyckx (@luyckxh) mailde me daarop twee artikelen over VR in de gezondheidszorg, waarin uitspraken worden gedaan over leeruitkomsten.

Meer impact met breinkennis deel 1: online oogcontact

We weten allemaal dat oogcontact ontzettend belangrijk is. Ieders brein heeft behoefte aan verbinding.