List Headline Image
Updated by Pelle Halvorsen on Feb 05, 2020
Headline for Lyddæmpning, støjdæmpning & skærmvægge i virksomheden eller privaten
 REPORT
7 items   1 followers   7 votes   1 views

Lyddæmpning, støjdæmpning & skærmvægge i virksomheden eller privaten

Få reduceret støjen i virksomheden eller privaten med skærmvægge samt lyddæmpning af lofter og vægge. Det giver en gavnlig lydreduktion til fornøjelse for alle

Lydvægge skaber en helt anden akustik i et rum til fornøjelse for alle

God akustik med lydvægge er vigtigt og øger trivslen på arbejdspladsen. Hvis der er meget larm på kontoret, er det svært at koncentrere sig og man kommer hele tiden ud af fokus

Lydreduktion giver et bedre velvære for medarbejdere i virksomheden

Der er stigende opmærksomhed på, hvad støj gør ved vores helbred. Ifølge WHO kan støj give anledning til hovedpine, søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk og forøget risiko for hjerte-karsygdomme

Der skal være et godt fysisk arbejdsmiljø med rimelig akustik i virksomheden

Storrumskontorer stiller særlige krav til indretning af akustikken, så kontoret ikke bliver en kilde til frustration, stress og støj

Fakta og gode råd om støj og akustik

Støj behøver ikke at være høreskadende for at være et arbejdsmiljøproblem. Der er imidlertid ikke sat faste grænser for, hvor meget støj må forstyrre

Moderne kontorer skal have den rigtige støjdæmpning

Støj og forstyrrelser et stort problem på mange kontorarbejdspladser, det er dokumenteret i både danske og udenlandske undersøgelser

Mange typer af maskiner kan forbedres med støjdæmpning

Nogle maskiner støjer så dybt at det kun er visse mennesker der kan høre eller nærmest mærke støjen.

Moderne støjreduktion i virksomheder og på kontorer

Støj kan modvirke produktiviteten og arbejdsglæden på arbejdspladsen, og det er ofte en god investering at finde metoder til at undgå den