List Headline Image
Updated by max-besteman on Sep 26, 2019
Headline for Dit Stopt Nu
 REPORT
max-besteman max-besteman
Owner
9 items   0 followers   0 votes   4 views

Dit Stopt Nu

Therapist-delivered internet psychotherapy for depression in primary care: a randomised controlled trial - ScienceDirect

*Wat wordt er onderzocht in dit artikel? *
In dit onderzoek wordt onderzocht of mensen met een depressie geholpen kunnen worden door middel van online tekstchatten met een therapeut. Het is een 4 maandenlange proces geweest waar gebruik is gemaakt van cognitieve gedragstherapie.

*Wat zijn de resultaten? *
Het blijkt effectief om cognitieve gedragstherapie online te doen doormiddelen van tekstberichten met een therapeut.

Hoe sluit dit aan bij het project?
Dit is een argument dat het gebruik van tekstchat kan werken.

Feasibility of pediatric obesity and prediabetes treatment support through Tess, the AI behavioral coaching chatbot |...

"A behavioral coaching chatbot, Tess, addresses different facets of behavioral health, such as depression and anxiety. Available 24/7, Tess delivers customized integrative support, psychoeducation, and interventions through brief conversations via existing communication channels (i.e., SMS text messaging and Facebook Messenger). "

Helaas niet gratis, maar sluit wel ontzettend goed aan bij het onderwerp. Wellicht waard om aan te schaffen.

Wat wordt er onderzocht in dit artikel?
Het artikel focust zich op AI chatbots als een innovatieve benadering voor eenvoudige en vergemakkelijken van lange termijn volhouden van gezondheidsinterventies. En geeft daarbij advies over het onderwerp aan de hand van andere literatuur.

Wat zijn de resultaten?
Het grootste voordeel dat chatbots hebben is dat ze de mogelijkheid van groot bereik hebben, door het gebruik van messenger apps. Ze verminderen de werkdruk in klinische en menselijke werkvelden door taken over te nemen en deze te automatiseren.

Hoe sluit dit onderzoek aan bij het project?
Het artikel geeft advies over het invullen van een chatbot en de mogelijke voordelen die ze met hen meebrengen.

In the shades of the uncanny valley: An experimental study of human–chatbot interaction - ScienceDirect

Wat wordt er onderzocht dit artikel?
Het experiment bestaat uit twee onderdelen: het meten van psychofysiologische reacties van de chatbot gebruikers en een gedetailleerde vragenlijst die focust op het beoordelen van interactie en de bereidheid om samen te werken met de bot. Er zijn twee groepen getest; de groep die ging werken met een simpele tekst chatbot (de controle groep) en de groep die een avatar kreeg die zijn reactie oplas. Het onderzoek was voornamelijk gefocust op het 'uncanny valley effect'; griezelig en oncomfortabel gevoel dat frequent voorkomt bij verschillende mens-robot interacties.

Wat zijn de resultaten?
De resultaten laten zien dat de deelnemers minder 'uncanny valley effect' en minder negatieve gevoelens had met het samenwerken met een simpele tekst chatbot, dan de gecompliceerdere avatar chatbot. Daarnaast zorgde de simpele tekst chatbot ook voor minder heftige psychofysiologische reacties.

Hoe sluit dit aan bij het project?
Dit onderzoek duidt aan dat mensen comfortabeler met het praten met een simpele tekst chatbot dan een avatar chatbot.

Psychological, Relational, and Emotional Effects of Self-Disclosure After Conversations With a Chatbot | Journal of C...

Wat wordt er onderzocht dit artikel?
In dit onderzoek wordt onderzocht wat de psychologische effecten zijn van zelf-onthulling wanneer de partner een computer is en geen andere persoon. In het experiment zijn deelnemers verteld dat ze online gaan chatten met een andere persoon of een robot. De een is verteld dat ze zouden communiceren met een mens terwijl dit een bot was en vice versa.

Wat zijn de resultaten?
Er is ontdekt dat chatbots en mensen even effectief waren in het creëren van emotionele, relationele en psychologische voordelen. Ook is er geconstateerd dat de processen die betrokken zijn bij het produceren van deze resultaten (waargenomen begrip, openbaarmakingsintimiteit en cognitieve herwaardering) even sterk waren en de resultaten op dezelfde manier beïnvloedden, ongeacht de waargenomen partner.

Hoe sluit dit aan bij het project?
Ongeacht de identiteit van de gesprekspartner heeft het geen invloed op de emotionele, relationele en psychologische voordelen. Dit zijn zou gebruikt kunnen worden als een argument voor chatbots.

What robots can teach us about intimacy: The reassuring effects of robot responsiveness to human disclosure - Science...

Wat wordt er onderzocht dit artikel?
Het reageren op iemands behoeften is onafscheidelijk verbonden met de vorming van hechtingsbindingen en is de basis voor veilige havens en veilige basisprocessen. Twee studies onderzochten of dergelijke processen ook van toepassing zijn op interacties met robots. In beide onderzoeken hadden de deelnemers een-op-een-sessies, waarin ze een persoonlijk evenement openbaarden aan een niet-humanoïde robot die ontvankelijk of onontvankelijk reageerde en wat voor effect dit had.

Wat zijn de resultaten?
Onderzoek 1 toonde aan dat de ontvankelijkheid van een robot, de perceptie van de deelnemer van de robot zijn aantrekkelijke eigenschappen verhoogde en de bereidheid om de robot te gebruiken als een metgezel in stressvolle situaties eveneens verhoogde. Uit onderzoek 2 bleek het produceren van vergelijkbare reacties in een andere context, de interactie met een responsieve robot, de zelfperceptie van de deelnemer te verbeteren.

Hoe sluit dit aan bij het project?
Een ontvankelijke chatbot komt aantrekkelijker over, verhoogd de kans om gebruikt te worden in stressvolle situaties tot slot kan het zelfperceptie verbeteren van de deelnemer.

It’s only a computer: Virtual humans increase willingness to disclose - ScienceDirect

Wat wordt er onderzocht dit artikel?
Het onderzoekt het gebruik van virtuele mensen (VH's) in klinische interviews. In de context van gezondheid en geestelijke gezondheid zijn patiënten vaak terughoudend om eerlijk te reageren. Daarom werd er gekeken of mensen meer zouden onthullen over zichzelf als ze zouden spreken met VH's. Ze werden na het gesprek gevraagd of ze geloofde dat de VH werd bestuurd door mensen of door automatisering.

Wat zijn de resultaten?
In vergelijking met degenen die geloofden dat ze interactie hadden met een menselijke operator, meldden deelnemers die geloofden dat ze interactie hadden met een computer, minder angst voor zelfonthulling, minder vertoningsbeheer, vertoonden hun verdriet intenser en werden door waarnemers beoordeeld als meer bereid te onthullen. Deze resultaten suggereren dat geautomatiseerde VH's een belangrijke barrière voor het verkrijgen van waarheidsgetrouwe patiëntinformatie kunnen helpen overwinnen.

Hoe sluit dit aan bij het project?
Dit zou een argument kunnen zijn dat mensen makkelijker meer van zichzelf laten zien met bots dan dat zij doen met andere mensen.

Real conversations with artificial intelligence: A comparison between human–human online conversations and human–chat...

Wat wordt er onderzocht in dit artikel?
Dit onderzoek analyseert hoe communicatie veranderd wanneer mensen communiceren met een IA (intelligent agent) in vergelijking met de communicatie met een ander mens. Ze hebben 100 directe bericht gesprekken van 100 uitwisselingen met de populaire chatbot 'Cleverbot' vergeleken op zeven verschillende dimensies: woorden per bericht, woorden per gesprek, berichten per gesprek, uniekheid van woorden, gebruik van scheldwoorden, snelschrift en emoties.

Wat zijn de resultaten?
Mensen gebruikte meer, maar kortere berichten wanneer ze communiceerde met de chatbot. Verder gebruiken mensen ook meer scheldwoorden wanneer men communiceerde met de bot. Dit kan mede komen doordat mensen de grenzen van de bot aan het testen waren. Tot slot kunnen mensen gemakkelijk hun taal aanpassen wanneer ze communiceren met de IA. Wellicht om zich meer te conformeren aan het gedrag van de bot.

Hoe sluit dit onderzoek aan bij het project?
Het onderzoek duid aan dat mensen anders communiceren wanneer ze in gesprek gaan met een chatbot.

Woebot - Your charming robot friend who is ready to listen, 24/7

"Hi, I'm Woebot. Think better, feel better in just 10 mins a day."

Dit is een werkende chatbot die gebruik maakt van cognitieve gedragstherapie. Ik ben zelf op het moment deze app aan het gebruiken om te kijken hoe het werkt en wat ik er van vind.