List Headline Image
Updated by Lucie Aubrechtová on Mar 13, 2013
 REPORT
15 items   1 followers   1 votes   124 views

Otorhinolaryngologie - 4. ročník

Seznam povinné a doporučené literatury pro Všeobecné lékařství 2. LF UK

*Klozar, J. : Speciální otorinolaryngologie

Moderní učebnice speciální otorinolaryngologie vznikla na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku při 1. LF UK a FN v Motole, katedře otorinolaryngologie IPVZ, pod vedením docenta MUDr. Jana Klozara, CSc. Pozvání ke spolupráci přijala řada předních odborníků-specialistů; hlavní autor jejich dílčí kapitoly pořadatelsky zpracoval a upravil v jednotný a didakticky vyvážený text, který je adresován převážně studentům medicíny, ale má ambice stát se i vhodným studijním materiálem pro lékaře pracující v oboru ORL. Zkušenosti pořadatele i jednotlivých autorů dávají záruku, že by publikace neměla být přehlédnuta ani lékaři hraničních oborů (oftalmology, všeobecnými chirurgy, praktickými lékaři, internisty, stomatology, stomatochirurgy atd.).

*Hybášek, I. : Ušní, nosní a krční lékařství

Moderní učebnice určená jak pro studenty medicíny, tak pro postgraduální studium - přípravu k atestaci, jak pro všeobecné lékaře, tak i pro otorinolaryngology. Publikace mapuje celý obor - od historického přehledu až po nejmodernější diagnostiku a léčbu, a vše je dokumentováno i bohatou obrazovou dokumentací.

+Becker, W. : Ear, nose, and throat diseases : a pocket reference

This fully updated edition presents a comprehensive overview of the essentials of ear, nose, throat diseases, and surgery. It is therefore of interest to students, providing them with a better understanding of the diagnostic and therapeutic problems of the specialty, as well as the important relations of the ear, nose, and throat with neighboring organs. This Thieme Flexibook also serves as a reference source for practicing ENT specialists. The use of tables, color plates, and line drawings facilitate understanding and simplify differential diagnosis.

+Pellant, A. : Vývojové vady v otorhinolaryngologii

Souborné dílo se snaží osvětlit faktory ovlivňující výskyt vývojových vad a popisuje kongenitální anomálie sluchového orgánu, nosu a nosohltanu, dysplasii obličejových a lebečních kostí, rozštěpy rtu patra a čelisti. Věnujepozornost kongenitálním cystám, krčním píštělům, anomáliím hrtanu, trachey a stromu bronchiálního, dále asfyktickým stavům novorozence, nádorovým onemocněním aj

11

+Bluestone, Ch. D.: Pediatric otolaryngology, volume 1, 2, 2003 (E)

+Bluestone, Ch. D.: Pediatric otolaryngology, volume 1, 2, 2003 (E)

PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY has long been a definitive work in the ENT field. For the fourth edition, Dr. Bluestone has added several new co-editors; new authors for the 20% new material; highlights and algorithms for improved readability; and, of course, the most recent and up-to-date procedures and sources. New chapters cover topics such as developmental milestones, the syndromic child, thyroid diseases and disorders, imaging of the head and neck, preoperative evaluation of the child, and much more.

+Lochmann, O. : Vademekum antiinfekční terapií

Kniha je uceleným a zcela komplexním pohledem na problematiku antiinfekní terapie. Jejím předmětem nejsou pouze bakteriální infekce a jejich léčba, ale i současné možnosti antimykotické, antivirové a antiparazitální terapie.

Komínek, P. : Záněty hltanu

Kniha je součástí nově vznikající a právě odstartované edice „Medicína hlavy a krku“. Cílem publikace je podat komplexní přehled současných znalostí a názorů týkajících se problematiky zánětů hltanu a jejich komplikací. Věříme, že díky mezioborovému přístupu se podařilo najít společný pohled na styčné otázky, s nimiž se zdravotničtí pracovníci ve své práci při léčení zánětů hltanu setkávají.

+Stárek, I. : Nádory parafaryngu : diagnostika a léčba

Monografie je druhým publikačním počinem nově vzniklé edice „Medicína hlavy a krku“. Její obsahovou náplní jsou vzácně se vyskytující nádorová onemocnění parafaryngeálního prostoru. Cílem knihy je seznámit především zainteresované odborníky z řad radiologů a chirurgů, zabývajících se chirurgií hlavy a krku, se současnými možnostmi diagnostiky a léčby těchto tumorů. Pro posledně uvedenou skupinu by měla sloužit i jako operační manuál. Důležité informace zde však naleznou i ambulantní otolaryngologové, stomatologové a histopatologové, jež jsou s těmito onemocněními též konfrontováni. Publikace je členěna do následujících částí: 1. Klinická anatomie parafaryngeálního prostoru. 2. Symptomatologie tumorů parafaryngeálního prostoru. 3. Klinická patologie nádorů parafaryngeálního prostoru. 4. Zobrazovací metody u nádorů parafaryngeálního prostoru. 5. Chirurgická léčba parafaryngeálních nádorů. 6. Komplikace chirurgické léčby nádorů parafaryngeálního prostoru. Bohatá obrazová dokumentace obsahuje nejdůležitější a nejreprezentativnější CT a MRI nálezy, jakož i kresby a schémata, sloužící k lepšímu pochopení anatomického uspořádání parafaryngeálního prostoru a jednotlivých přístupových cest k jeho tumorům. V závěru je uveden seznam nejdůležitějších literárních odkazů pro ty, kdož chtějí získat v uvedené problematice detailní informace.

15

+Chrobok,V.: Cholesteatom (E)

+Chrobok,V.: Cholesteatom (E)