List Headline Image
Updated by Lucie Aubrechtová on Mar 17, 2013
 REPORT
9 items   1 followers   0 votes   273 views

Patologická fyziologie - 3. ročník

Seznam povinné a doporučené literatury pro Všeobecné lékařství 2. LF UK

+Fölsch, U. R. : Patologická fyziologie

Kniha, která vyšla v němčině a kterou editovali U. R. Fölsch, K. Kochsiek, R. F. Schmidt, je unikátním dílem v patofyziologické literatuře. Jde o druhé volné pokračování díla Patofyziologie člověka (Pathpohysiologie des Menschen), kterou redigovali K. Hierholzer a R. F. Schmidt. Toto druhé vydání je mnohem stručnější, je zpracováno na necelých 600 stránkách a respektuje schéma problémově orientovaného studia. V úvodu každé kapitoly je popsána jedna nebo více kazuistik. Ve vlastní kapitole je rozebrána patofyziologie příslušných chorob až k jejich léčení. Autoři kapitol jsou většinou zkušení kliničtí pracovníci s velmi úzkým vztahem k patofyziologii. Proto je tato kniha vhodná nejen pro fyziology a patofyziology, ale i pro klinické pracovníky, kteří v ní najdou návod, jak patofyziologicky myslet a využívat tohoto přístupu k léčení nemocí. Patofyziologické myšlení je základem moderní medicíny a proto se musí vyučovat již na lékařských fakultách. Pro studenty medicíny bude kniha jistě vítanou pomůckou nejen pro studium patofyziologie, ale také dalších klinických oborů. Autory překladu jsou zkušení fyziologové a patofyziologové z mnoha ústavů lékařských fakult a Akademie věd v České republice, takže kniha jistě bude používána na všech lékařských fakultách v České republice. Editoři překladu jsou prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., a doc. MUDr. Jan Mareš, CSc., z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie.

3

+Hulín, I.: Patofyziológia, 1996

+Hulín, I.: Patofyziológia, 1996

Hulínova patofyziológia je potrebná pre medikov a rovnako aj pre klinických pracovníkov a superšpecialistov. Klinik si často kladie viac otázok ako nachádza odpovedí. Verím, že táto kniha mu pomôže k extrapoláciám, ktoré nemôže tvoriť len z vlastných skúseností. Opakované vydávanie knižného diela má hlboký zmysel v niekoľkých smeroch. Vytvára systém, ktorý postupne kryštalizuje do zjednotenia názorov na zásadné otázky patologickej fyziológie ale prispieva aj k rozšíreniu našich úvah v diagnostike a liečbe chorého pacienta. Siedme vydanie Patofyziológie by nemalo slúžiť len pre študentov medicíny, ktorí sa pochopiteľne musia naučiť vyberať si z nepreberného množstva poznatkov to dôležité, vzťahy. Myslím si, že táto kniha bude cenným sprievodcom pre lekárov a rôznych špecialistov.

+Nečas, E. : Obecná patologická fyziologie

Učebnice patofyziologie orgánových systémů se věnuje patologickým stavům, které postihují specifické orgány a orgánové i řídící systémy.
Obsah: patofyziologie ledvin, tvorby moče a vyprazdňování močového měchýře, patofyziologie trávicího ústrojí, patofyziologie žláz s vnitřní sekrecí, patofyziologie nervového systému, patofyziologie kosterních svalů.

+Nečas, E. : Patologická fyziologie orgánových systémů 1. díl

První díl učebnice patofyziologie orgánových systémů systematicky pojednává o etiologických a obecných patogenetických aspektech patologických stavů, které postihují specifické orgány a orgánové systémy. Publikace obsahuje tři kapitoly, které se věnují regulačním orgánovým systémům: patofyziologie krve a krvetvorné tkáně, patofyziologie cirkulačního aparátu, patofyziologie respiračního aparátu.

+Nečas, E. : Patologická fyziologie orgánových systémů 2. díl

Druhé vydání učebnice patofyziologie orgánových systémů systematicky pojednává o etiologických a obecných patogenetických aspektech patologických stavů, které postihují specifické orgány a orgánové systémy. Druhý díl publikace obsahuje pět kapitol, které se věnují patofyziologii ledvin, tvorby moče a vyprazdňování močového měchýře, patofyziologii trávicího ústrojí, patofyziologii žláz s vnitřní sekrecí, patofyziologii nervového systému, patofyziologii kosterních svalů.

+Ošťádal, B.: Patologická fyziologie srdce a cév

Publikace je určena především těm studentům lékařství, kteří se zabývají výzkumem oběhového ústrojí.Obsahují úhrn současných znalostí o změnách funkcí odpovědných za příznaky, rozvoj a následky kardiovaskulárních chorob.

+Ward, J. P. T.: Základy fyziologie

Učebnice Základy fyziologie je určena především studentům medicíny, kterým poskytne dobrý základ k přípravě na zkoušku z fyziologie. S ohledem na široký záběr tohoto předmětu je kniha koncipována jako stručný průvodce a pomůcka k opakování základních principů. Grafické uspořádání publikace je jednotné: instruktivní schéma na jedné straně a stručný výklad problému umístěný na straně druhé. Současné nové vydání nabízí i kontrolní testové otázky.