List Headline Image
Updated by Lucie Aubrechtová on Mar 01, 2013
 REPORT
10 items   6 followers   1 votes   245 views

Lékařská mikrobiologie I. - 2. ročník

Seznam povinné a doporučené literatury pro Všeobecné lékařství 2. LF UK

+Murray, P.R. : Medical microbiology

The new edition of this popular text presents microbiology in a succinct, easy-to-use, and engaging manner. Clear discussions explain how microbes cause disease in humans, and review the updated vaccines and new antibiotics currently available to treat these diseases. Expert coverage of basic principles, the immune response, laboratory diagnosis, bacteriology, virology, mycology, and parasitology ensures that you'll understand all the facts vital to the practice of medicine today. A revised artwork program illustrates the appearance of disease, simplifying complex information, while text boxes and additional summary tables emphasize essential concepts and learning issues for more efficient exam review. Online access to Student Consult-where you'll find the complete contents of the book, fully searchable...Integration Links to bonus content in other Student Consult titles...updated features for both students and instructors...and much more-further enhances your study and exponentially boosts your reference power.

*Votava, M. : Lékařská mikrobiologie obecná

Ve druhém vydání byly zpřesněny definice některých termínů, opraveny chyby a omyly a celkově byl text aktualizován či zásadně přepracován, především v oddílech 8, 9 a 10.
Monografie je určena pro pregraduální i postgraduální studium lékařské mikrobiologie.
Po historicky zaměřeném úvodu následuje obecná lékařská bakteriologie. Třetí kapitola se týká vztahu mezi mikroby a makroorganismem, čtvrtá vrozené a pátá získané imunity proti infekcím. V šesté kapitole jsou podrobně popisovány faktory patogenity a virulence. Sedmá se zabývá vztahy mezi mikroby a prostředím, osmá sterilizací a dezinfekcí. V deváté jsou popisovány antimikrobiální léčiva, v desáté imunizace proti infekčním chorobám. Jedenáctá přináší přehled vyšetřovacích postupů lékařské mikrobiologie a dvanáctá stručný nárys mikrobiologie klinické.

*Votava, M. : Lékařská mikrobiologie speciální

Učebnice lékařské mikrobiologie speciální pro studenty lékařství a zainteresovanou odbornou veřejnost. Kniha je rozdělena do čtyř základních částí: bakteriologie, mykologie, virologie, parazitologie. Text je doplněn množstvím obrázků, grafů, fotografií a tabulek.

+Votava, M. : Lékařská mikrobiologie - vyšetřovací metody

Určeno pro laboratorní pracovníky v lékařské mikrobiologii. Základní části jsou Obecná mikrobiologie, Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii, Přímý průkaz bakterií, Nepřímý průkaz infekčního agens, Proces mikrobiologického vyšetření; Diagnostika nejdůležitějších bakteriálních skupin a rodů; Virologické laboratorní metody; Parazitologické vyšetřovací metody, Mykologické vyšetřovací metody.

+Votava, M. : Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře

Text publikace se skládá ze tří částí: lékařské mikrobiologie obecné, z lékařské mikrobiologie spoeciální a z mikrobiologie orální. Učebnice je určena jak studentům stomatologie a zubního lékařství v pregraduálním i postgraduálním studiu na LF, takmv postgraduálním celoživotním vzdělávání, ortodontistům apod.

+Bednář, M. : Lékařská mikrobiologie

Kniha je obsáhlou a přitom přehlednou učebnicí lékařské mikrobiologie, rozčleněnou na tři části: bakteriologii, virologii a parazitologii. Aby mohla zahrnout celou problematiku, podílel se na jejím vzniku celý tým autorů. Obecné bakteriologie se ujala čtyřčlenná skupina pod vedením profesora Jiřího Schindlera, speciální bakteriologii a také mykologii redigovali společně docent Marek Bednář a docent Andrej Souček. Virologii sepsala docentka Věra Fraňková. Parazitologie byla napsána pod vedením profesora Jiřího Vávry. Odborný text je doplněn ilustracemi.

+Mims, C.A. : Medical microbiology

Medical Microbiology takes a modern and clinically relevant approach to microbiology, discussing the organ systems in turn and addressing the diseases caused by invading microbes within each. The book has four main sections in which the first sections describe infectious diseases in terms of conflict between the host and the parasite. The third section is a full, factual, clinically-based account of infectious diseases with the necessary attention to core medical microbiology, while the fourth section is devoted to prevention and treatment, including a chapter on epidemiology.

Integrated case studies reinforce clinical relevance of the material Summary headings throughout each chapter support important concepts Key Facts Review box at the end of each chapter will enable students to better prepare for course exams Review questions encourage students to assess their knowledge Chapter introductions have been re-formatted to give them more prominence Improved appendix design makes information more accessible